Το Αρχείο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ψηφιοποιημένο και διαθέσιμο μέσω της “Ψηφιοθήκης” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αριθμεί συνολικά 12.632 τεκμήρια. Η μελέτη του πλούσιου αυτού υλικού, που ο ίδιος ο Τριανταφυλλίδης φρόντισε να μας κληροδοτήσει, αποκαλύπτει μια εξίσου πληθωρική προσωπικότητα, σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα.

Μέσα σε όλο αυτό τον πλούτο είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς ένα και μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, ο μελετητής του αρχείου, όμως, έχει τη δυνατότητα να επισημάνει τα νήματα που διατρέχουν τον βίο του Μ. Τριανταφυλλίδη και το έργο του – αυτή τη βοήθεια του προσφέρει το Λεύκωμα (σε επιμέλεια της Β.-Ε. Μελικίδου) που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα. Ο αναγνώστης όχι μόνο θα συγκρατήσει στη μνήμη του βασικούς σταθμούς της ζωής του Μ. Τριανταφυλλίδη και θα ανακαλύψει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του, αλλά θα έχει την ευκαιρία να αισθανθεί το πνεύμα της εποχής του.

Η παρουσίαση ακολουθεί θεματικά κριτήρια και αναπτύσσεται σε δεκαπέντε ενότητες, τηρώντας παράλληλα μια στοιχειώδη χρονολογική σειρά. Κατά τη μεταγραφή των τεκμηρίων κρίθηκε απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της ορθογραφίας.


The message in English:

New electronic publication
of the Institute of Modern Greek Studies, A.U.Th.
(free access)

Album from M. Triandaphyllidis’s Archive
(Edited by V.-E. Melikidou)

 

Manolis Triandaphyllidis’s Archive, digitized and available on the “Digital Library” of the Aristotle University of Thessaloniki, has a total of 12,632 documents. The study of this rich material, which Triandaphyllidis himself made sure to bequeath to us, reveals an equally exuberant, rare personality by Greek standards.

In all this richness it is difficult to identify a single cohesive element; the researcher of the archive, however, has the opportunity to trace the threads that run through M. Triandaphyllidis’s life and work. This is facilitated with the Album (edited by B.-E. Melikidou) we are publishing today. Readers will not only retain in their memory the key milestones of M. Triandaphyllidis’s life and discover unknown aspects of his personality, but also get a flavour of the spirit of his time.

The presentation follows thematic criteria and unfolds in fifteen sections, while keeping a basic chronological order. When transcribing the documents it was deemed necessary to modernize the spelling.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ