Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κλείνει το Κέντρο Κράτησης ξένων μεταναστών της Αμυγδαλέζας και δρομολογούνται αλλαγές στο νομικό πλαίσιο μεταχείρισης των αλλοδαπών στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Κλείνει το Κέντρο Κράτησης αλλοδαπών μεταναστών και προσφύγων στην Αμυγδαλέζα της Αττικής, τροποιείται η χρήση και η δομή των υπολοίπων αντίστοιχων Κέντρων Κράτησης και αφήνονται ελεύθεροι οι κρατούμενοι μετανάστες, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Πανούση και της Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου.
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει τα εξής:
«Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα (οι δύο θάνατοι κρατούμενων μεταναστών στο Κέντρο Κράτησης της Αμυγδαλέζας, από παθολογικά αίτια και λόγω αυτοκτονίας) υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και αλλαγής στο καθεστώς της αδιάκριτης και πολύμηνης κράτησης μεταναστών και προσφύγων υπό συνθήκες, που συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση».amugdaleza
Ουσιαστικά, με την ανακοίνωση αυτή, το Υπουργείο Εσωτερικών προαναγγέλει τις αλλαγές, που γίνονται σε αυτό το ζήτημα, δεδομένου, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, εκατοντάδες άνθρωποι κρατούνται υπό άθλιες συνθήκες, στα Κέντρα Κράτησης της χώρας, πολλοί δε εξ αυτών, παρά την παρέλευση του ανώτατου ορίου των δεκαοκτώ μηνών κράτησής τους.

«Ευτελίζονται οι θεσμοί, διασύρεται η χώρα διεθνώς και προσβάλλεται κατάφωρα κάθε έννοια κράτους δικαίου»

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρονται και τα κάτωθι:
«Η επ’ αόριστον διοικητική κράτηση και η στέρηση της ελευθερίας χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα, που χρήζουν διεθνούς ή ειδικής προστασίας και μέριμνας (αιτούντες άσυλο, οικογένειες, παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, έγκυοι, θύματα βασανιστηρίων, ασθενείς, υπερήλικες), η κράτησή τους κάτω από αυτές τις συνθήκες, η επί πολλά έτη προβληματική λειτουργία του συστήματος ασύλου, η απουσία μηχανισμού προστασίας και δομών πρώτης υποδοχής προσφύγων στα σύνορα, ευτελίζουν τους θεσμούς και διασύρουν την χώρα διεθνώς και προσβάλλουν κατάφωρα κάθε έννοια κράτους δικαίου.
Στην παρούσα χρονική στιγμή, επιβάλλεται η λήψη άμεσων μέτρων και η δρομολόγηση διαδικασιών για την άμεση άρση της στέρησης της ελευθερίας ανθρώπων και την αποκατάσταση της νομιμότητας, καθώς και για την διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας εφεξής και την επιβολή της διοικητικής κράτησης, ως εξαίρεσης και για διάστημα και υπό συνθήκες, που δεν θα την παραβιάζουν.
Σε αυτό το πλαίσιο και με αίσθηση του επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, δρομολογούνται διαδικασίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την ορθή εφαρμογή, κατ’ αρχήν του υπάρχοντος νομικού πλαισίου και συγκεκριμένα του Ν.3907/2011, που ρυθμίζει την διοικητική μεταχείριση των αλλοδαπών, που υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής, καθώς και της νομοθεσίας για την υποδοχή των αιτουμένων διεθνή προστασία και την διασφάλιση των διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων τους».

Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν:

α) Την άμεση κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η υπ’ αριθμ. 44/2014 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και την άμεση απόλυση όσων τυχόν κρατούνται για χρονικό διάστημα πέραν των 18 μηνών.
β) Την άμεση απόλυση των ευάλωτων περιπτώσεων (οικογένειες, παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, έγκυες, θύματα βασανιστηρίων, ασθενείς, υπερήλικες) με την αναγκαία παραπομπή τους σε δομές φιλοξενίας καθώς και την άμεση απόλυση των αιτούντων άσυλο.
γ) Την απόλυση των κρατουμένων στις περιπτώσεις όπου η κράτηση έχει διαρκέσει πέραν των 6 μηνών, ανώτατο όριο που τίθεται ως κανόνας από τον νόμο-ταυτόχρονα με την έκδοση απόφασης εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του ν.3907/2011 .
δ) Την εξέταση, σε κάθε περίπτωση, της εφαρμογής των εναλλακτικών της κράτησης περιοριστικών μέτρων, (υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας, δήλωση του τόπου κατοικίας). Η ίδια ρύθμιση μπορεί να εφαρμοστεί και για όσους/ες καταλαμβάνονται στο εξής να βρίσκονται στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
Σε κάθε περίπτωση και με βάση τις πρόνοιες του άρθρου του Ν.3907/2011 και τις σχετικές αποφάσεις υπάρχει επιπλέον άμεση ανάγκη ριζικών αλλαγών σε όσους χώρους κράτησης τυχόν διατηρηθούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και βέβαια η λειτουργία ανοιχτών δομών φιλοξενίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα έχουμε αρωγό την Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο, δε, των θεσμικών οργάνων της θα διεκδικήσουμε τον επιμερισμό των ευθυνών με βάση την αρχή της αλληλεγγύης.

Άρχισε η σταδιακή εκκένωση του Κέντρου Κράτησης της Αμυγδαλέζας

– Τέλος, το Κέντρο Κράτησης της Αμυγδαλέζας, ως εκ της θέσης του και των ιδιομορφιών του (αστυνομικές εγκαταστάσεις), δεν μπορεί να μετατραπεί σε ανοιχτή δομή.
Ήδη αρχίζει το κλείσιμο της δομής, εκκενώνοντας σταδιακά τους χώρους. Ενδιαμέσως λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα (υλικοτεχνική υποδομή, φάρμακα, ρουχισμός, διατροφή κλπ.), ώστε να μην αισθάνονται οι κρατούμενοι, όσο παραμένουν υπό κράτηση, ότι η Πολιτεία δεν πράττει όσα εξαγγέλει».