– Χαιρετίζουν την αντίσταση των ευρωπαϊκών λαών, και ειδικότερα στις χώρες εκείνες, που έχουν υποφέρει από την μονομερή λιτότητα και καλούν σε πολιτικές υπέρ των πολιτών, όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Κοινή διακήρυξη, με την οποία καταδικάζουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες μέχρι στιγμής «είχαν καταστροφικά αποτελέσματα για τις ζωές πολλών εκ των πολιτών της», εξέδωσαν Ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας της Αριστεράς και Βουλευτές κομμάτων εθνικών Κοινοβουλίων, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας.
Μεταξύ άλλων, στην κοινή τους ανακοίνωση, που υπογράφουν και αρκετοί Έλληνες Βουλευτες και Ευρωβουλευτές, σημειώνουν τα εξής: «Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς, συρρικνώνονται τα κοινωνικά δικαιώματα, η ανεργία (και ιδιαίτερα η νεανική ανεργία) παραμένει σε ψηλά επίπεδα, και οι λαοί των κρατών-μελών υποβάλλονται στη φτώχια και τη στασιμότητα».(c) http://www.europarl.europa.eu/
Επιπλέον, οι Ευρωβουλευτές, που υπογράφουν την κοινή διακήρυξη, χαιρετίζουν την αντίσταση των ευρωπαϊκών λαών, και ειδικότερα στις χώρες εκείνες, που έχουν υποφέρει από την μονομερή λιτότητα και καλούν σε πολιτικές υπέρ των πολιτών, όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, η οποία θα αντικαθιστούσε το υπάρχον πλαίσιο, την υπάρχουσα δομή και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του δημοσιονομικού πλαισίου.