Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

-Δεν γίνεται ρητή αναφορά στο κείμενο του Νόμου 4387 του 2016 για το εάν θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ειδικές εισφορές – μειώσεις, που επιβλήθηκαν με τους Μνημονιακούς Νόμους του 2010 και του 2011!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Mε τον φόβο, ότι οι νέες συντάξεις, που θα εκδοθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού, θα υποστούν διπλό “ψαλίδισμα”, ζουν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί, εάν θα εφαρμοστούν σε αυτές και οι περικοπές, βάσει των προηγούμενων Μνημονίων, που δεν έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας!
Συγκεκριμένα, όπως εκτιμούν ειδικοί σε ασφαλιστικά θέματα,μυφίσταται το πολύ πιθανό ενδεχόμενο, οι ήδη μειωμένες συντάξεις, που θα εκδοθούν, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού, που προβλέπεται στον πρόσφατο Ασφαλιστικό Νόμο Κατρούγκαλου, να περικοπούν ακόμη περισσότερο, εξαιτίας των Μνημονιακών Νόμων του 2010 και του 2011!
Βέβαια, από την εισηγητική Έκθεση του Νόμου 4387 του 2016, διαφαίνεται, ότι θα γίνουν σεβαστές οι επιταγές της Δικαιοσύνης, όμως σε ολόκληρο το κείμενο του Νόμου δεν γίνεται ρητή αναφορά για το εάν θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ειδικές εισφορές – μειώσεις, που επιβλήθηκαν με τους Μνημονιακούς Νόμους του 2010 και του 2011, καθώς οι περικοπές του 2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

ASFALISTIKA+TAMEIA