Mεγάλα προβλήματα αποκάλυψε η πρόσφατη διασταύρωση στοιχείων για τα ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα

(c) elliniki-gnomi

-Πολλοί, που είχαν πωλήσει τα όχηματά τους πριν αρκετό καιρό, εμφανίζονται τώρα να είναι ακόμη ιδιοκτήτες τους και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, να χρεωστούν τα τέλη κυκλοφορίας στην Εφορία, να υποχρεωθούν να ασφαλίσουν τα οχήματα αυτά αλλά και να βρεθούν κατηγορούμενοι, αν εμπλέκονται τα οχήματα αυτά σε αδικήματα και διάφορες αξιόποινες πράξεις!

-Ποιές λύσεις και διαδικασίες προτείνουν έγκυροι νομικοί!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Mεγάλα προβλήματα αποκάλυψε η πρόσφατη ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων για τα ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα, καθώς διαπιστώθηκε, ότι πολλοί, που είχαν πωλήσει τα όχηματά τους πριν αρκετό καιρό, εμφανίζονται τώρα στα ηλεκτρονικά αρχεία να είναι ακόμη ιδιοκτήτες τους και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, όχι μόνον να χρεωστούν τα τέλη κυκλοφορίας στην Εφορία, αλλά και να βρεθούν κατηγορούμενοι, αν εμπλέκονται τα οχήματα αυτά σε αδικήματα και διάφορες αξιόποινες πράξεις, όπως π.χ. ατύχημα,  ληστεία κ.α..

Κατά τους έγκυρους νομικούς, τα οχήματα αυτά θεωρούνται “οχήματα που δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους”.

Όπως ορίζει ο σχετικός Νόμος, υπεύθυνος για την μεταβίβαση ενός οχήματος σε περίπτωση πώλησής του, είναι ο αγοραστής, που μέσα σε έναν μήνα από την αγορά θα πρέπει να έχει φροντίσει για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Μετά την παρέλευση ενός μηνός, ο αγοραστής, που δεν έχει διεκπεραιώσει την διαδικασία αυτή, είναι παράνομος, και προβλέπονται αντίστοιχα πρόστιμα σε βάρος του.

Πρόσφατα, με την διασταύρωση των κατά γενική διαπίστωση ελλιπών και ανακριβών στοιχείων για τα ανασφάλιστα οχήματα, προέκυψε μία ακόμα υποχρέωση για όσους δεν έχουν το όχημα στην φυσική κατοχή τους, αυτή της ασφάλισης!

Κάποιοι πρώην ιδιοκτήτες όχι μόνον χρωστούν τα τέλη, αλλά τώρα υποχρεούνται και να ασφαλίσουν το όχημα, που ουσιαστικά δεν έχουν πιά στην κατοχή τους, ενώ πρέπει να παραδώσουν την πινακίδα και την άδεια του οχήματος που, βέβαια, δεν έχουν!

Δηλαδή, όχι μόνον χρωστούν τα τέλη, αλλά τώρα υποχρεούνται και να ασφαλίσουν το όχημα, που ουσιαστικά δεν έχουν πιά στην κατοχή τους!

Μάλιστα, οι προβλεπόμενες ποινές για τις περιπτώσεις αυτές είναι αφαίρεση διπλώματος, πινακίδας και άδειας, μαζί με τσουχτερό πρόστιμο! Και, βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα προκύπτει, όταν θα πρέπει οι πρώην ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, που φαίνονται να τα έχουν ακόμη στην κατοχή τους, να παραδώσουν πινακίδες και άδειες, που, βέβαια, δεν έχουν!

Ευτυχώς για αυτούς, μετά από ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη, το 2014, βρέθηκε μια νόμιμη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ πρέπει να σημειωθεί, πως η Διεύθυνση Τελών της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Μεταφορών δεν αποδέχθηκαν τις προτάσεις, και μόνον το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αντελήφθη το μέγεθος του προβλήματος και έκανε κάτι γι’ αυτό!

Έτσι, ενώ οι Αρχές στις περιπτώσεις αυτές προέτρεπαν τους άτυχους πρώην ιδιοκτήτες, να δηλώσουν το όχημα κλεμμένο, δηλαδή, ουσιαστικά, να παρανομήσουν, η Τροχαία συνιστά την εφαρμογή όσων προβλέπει η Εγκύκλιος 71468/14/418894/11.03.2014, που επιτρέπει στον πολίτη να κάνει στην Τροχαία δήλωση για “μη ολοκληρωμένη μεταβίβαση”.

Τι προβλέπει αναλυτικά η διαδικασία δήλωσης για “μη ολοκληρωμένη μεταβίβαση”

Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως εξής:

–          Ο ενδιαφερόμενος πρώην ιδιοκτήτης του οχήματος πηγαίνει στο Τμήμα Τροχαίας, που ανήκει η περιοχή κατοικίας του και ζητάει να κάνει μια δήλωση για “μη ολοκληρωμένη μεταβίβαση”, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία του οχήματος, πότε έγινε η πώληση, και τα στοιχεία του αγοραστή.

–          Με την δήλωση αυτή το όχημα με τον συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας καταχωρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων και αναζητείται, ακριβώς όπως και ένα κλεμμένο. Αν η Τροχαία σταματήσει το όχημα αυτό για έλεγχο, θα το κατάσχει, μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

–          Παράλληλα, η δήλωση αυτή στην Τροχαία έχει και ισχύ μήνυσης, ο αγοραστής αναζητείται για να ειδοποιηθεί, και η υπόθεση πηγαίνει σε Πταισματοδικείο.

–          Με την βεβαίωση, που θα πάρει από την Τροχαία, ο πρώην ιδιοκτήτης του οχήματος πηγαίνει στην Εφορία, κάνει αίτηση, παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και την καταθέτει, γεγονός, που τον απαλλάσσει από μελλοντικά τέλη κυκλοφορίας και υποχρέωση ασφάλισης.

–          Με την κατάθεση της βεβαίωσης στην Εφορία, το όχημα θεωρείται, πως είναι σε ακινησία, συνεχίζοντας όμως να του ανήκει, μέχρι να γίνει μεταβίβαση, αν, βέβαια, γίνει ποτέ…

Οι δυνατότητες για την διεκδίκηση της απαλλαγής από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Όσο για τα τέλη κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί στο όνομά του, ο πρώην ιδιοκτήτης έχει δύο εναλλακτικές δυνατότητες, δηλαδή δύο δρόμους μπροστά του: Ο πρώτος είναι να απευθυνθεί μέσω δικηγόρου στο δικαστικό τμήμα της Εφορίας, και να διεκδικήσει την μη καταβολή των τελών, που έχουν βεβαιωθεί στο όνομά του, αποδεικνύοντας προφανώς το πότε έγινε η πώληση, και από πότε είχε υποχρέωση από τον Νόμο ο αγοραστής να ολοκληρώσει την μεταβίβαση. Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί (με εγκύκλιο του 2013), πως για να δεχθεί, ότι ο ιδιοκτήτης “δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα, που το όχημα δεν βρίσκεται στην φυσική κατοχή του, πρέπει να διαπιστώνεται το γεγονός αυτό δια δικαστικής αποφάσεως.

Σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, της 25/6/2015, όπου αναφέρεται και το περί δικαστικής αποφάσεως, αλλά και πως “τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, που καταχωρούνται στην ως άνω Εθνική Βάση Δεδομένων με «δήλωση μη μεταβίβασης οχήματος» ως «Απολεσθέντα – ανευρεθέντα – κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων» μπορούν να τεθούν σε αναγκαστική ακινησία από τους κατά τα ως άνω ιδιοκτήτες τους, από την ημερομηνία συντέλεσης του συμβάντος, όπως αυτή θα προκύπτει από την σχετική βεβαίωση, που θα χορηγείται για τον σκοπό αυτόν από τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες, που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, η οποία και θα υποβάλλεται ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές (Δ.Ο.Υ.), από κοινού με την σχετική αίτηση θέσης σε αναγκαστική ακινησία του κατά περίπτωση επιβατικού αυτοκινήτου.

«Οι ιδιοκτήτες οχημάτων, που τα πωλούν, πρέπει να ολοκληρώνουν πάντοτε τις  διαδικασίες μεταβίβασης, αλλά και να κρατούν αντίγραφα από όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά»!

Κάθε άλλη αντίθετη με την ως άνω θέση της Διοίκησης, παύει να ισχύει από την έκδοση της παρούσας.”

Στην παραπάνω παράγραφο του εγγράφου οι λέξεις κλειδιά είναι “ από την ημερομηνία συντέλεσης του συμβάντος”. To “συμβάν”, όπως ορίζει ο ΚΟΚ είναι η μη ολοκλήρωση της μεταβίβασης από τον αγοραστή. Αυτή είναι η αξιόποινη πράξη, και ο χρόνος, που συντελέστηκε προκύπτει από την δήλωση του ιδιοκτήτη, όπως αποτυπώνεται στην βεβαίωση, που δίνει η Τροχαία, και με την οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να θεωρείται το όχημα σε ακινησία “από το συμβάν”, δηλαδή έναν μήνα μετά την πώληση. Αυτό που κάνει η Εφορία, όμως, είναι να αγνοεί τον ΚΟΚ και τις ευθύνες του αγοραστή, όπως τις ορίζει ο Νόμος, και να ακολουθεί την απλή λύση του να εξακολουθεί να ζητάει τα τέλη από τον ιδιοκτήτη, κι όχι από τον αγοραστή, που έχει και την ευθύνη!

Ο δεύτερος δρόμος, αν αποτύχει ο πρώτος, είναι η αγωγή του ιδιοκτήτη κατά του αγοραστή. Και αυτός ο δρόμος έχει έξοδα και μάλιστα περισσότερα, όπως και αμφίβολη κατάληξη, πέρα από το ότι, στο μεταξύ, ο πρώην ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει εξοφλήσει στην Εφορία τα τέλη.

Γι’ αυτό οι ειδικοί νομικοί συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες οχημάτων, που τα πωλούν, να ολοκληρώνουν πάντοτε τις  διαδικασίες μεταβίβασης, αλλά και να κρατούν αντίγραφα από τα πάντα. Πάντως, το παρήγορο είναι, ότι, τουλάχιστον, υπάρχει μια νόμιμη διαδικασία, αν και δεν ξεκαθαρίζει πλήρως το ζήτημα, αφού τα εμπλεκόμενα Υπουργεία έχουν το καθένα άλλη άποψη, δίνοντας την δική τους ερμηνεία, συνεχίζοντας να ταλαιπωρούν τον πολίτη.