Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν πλέον ηλεκτρονικά να παρακολουθούν το πλήρες «Ασφαλιστικό Βιογραφικό» τους.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ μπορούν να βλέπουν τα ένσημά τους online στην ιστοσελίδα του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» «atlas.gov.gr» με την χρήση του ΑΜΚΑ τους και τους κωδικούς, που έχουν στο taxisnet.
Η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» αποτελεί το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό επίτευγμα στον χώρο των Κοινωνικών Ασφάλισεων στην Ελλάδα, καθώς διαχωρίζει οριστικά το παρελθόν από το παρόν και το μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης.ASFALISTIKA+TAMEIA
Όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέες γενιές, έχουν, πλέον, την δυνατότητα να παρακολουθούν το «Ασφαλιστικό Βιογραφικό» τους, με ένα κλικ στο www.atlas.gov.gr ,
από την πρώτη στιγμή, που θα μπουν στην αγορά εργασίας, έως και την ημέρα της συνταξιοδότησής τους.
Οι νέες πληροφοριακές υποδομές του Υπουργείου Εργασίας όπως ο «ΗΛΙΟΣ», η «ΕΡΓΑΝΗ» και τώρα ο «ΑΤΛΑΣ» αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της πατρίδας μας.
Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, που συγκεντρώνει το Ασφαλιστικό Ιστορικό και την Ασφαλιστική Ικανότητα για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας. Ειδικότερα, με το «ΑΤΛΑΣ»:
• Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, στο οποίο καταγράφονται τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.
• Συγκεντρώνεται για πρώτη φορά το Ασφαλιστικό ιστορικό ανά ασφαλισμένο, δημιουργώντας έτσι τον Ψηφιακό Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, μια μορφή ηλεκτρονικού ασφαλιστικού «βιογραφικού».
• Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης και καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων.
• Ψηφιοποιείται και μηχανογραφείται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεμελίωσης και απονομής συντάξεων.

Το «Ασφαλιστικό Βιογραφικό»

Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» θα ενσωματωθεί σταδιακά ο χρόνος ασφάλισης όλων των Ελλήνων σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας.
Στην παρούσα φάση έχει ενσωματωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 1994 μέχρι σήμερα για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και από το 1998 έως σήμερα για τον ΟΓΑ. Επίσης έχει ενσωματωθεί περίπου το 70% του χρόνου ασφάλισης από τους 2 μεγαλύτερους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί 2,8 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης.
Στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί η πληροφορία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΝΑΤ, καθώς και το διάστημα 1994-1997 για τον ΟΓΑ.
Κάθε ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει τον χρόνο ασφάλισης, που έχει τεκμηριώσει.
Η πρόσβαση γίνεται με την χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΓΓΠΣ και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση, που ο ασφαλισμένος δεν θυμάται τον ΑΜΚΑ του, θα μπορεί να τον βρει στην ειδική ιστοσελίδα «Έχω ΑΜΚΑ;»