Για το Ελληνοαυστραλιανό Κίνημα Ανέργων στη δεκαετία του 1950 και τα δικαιώματα των μεταναστών θα μιλήσει ο ανώτερος λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου LaTrobe Δρ Γιώργος Βασιλακόπουλος, την Πέμπτη 9 Αυγούστου, στο Ελληνικό Κέντρο, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 οι άνεργοι μετανάστες της Μελβούρνης σχημάτισαν την Επιτροπή Ανέργων των Ελλήνων Μεταναστών. Κάλεσαν τις καθιερωμένες ομογενειακές οργανώσεις να υιοθετήσουν μια αρχή αμοιβαίας βοήθειας και με αυτόν τον τρόπο αμφισβήτησαν την εξάρτηση της συντηρητικής κοινότητας από τη φιλανθρωπία. Τα μέλη της ΕπιτροπήςΑνέργων  Ελλήνων Μεταναστών συντόνισαν μια ευρεία κοινοτική εκστρατεία για τα δικαιώματα των ανέργων μεταναστών.

Δρ. Βασιλακόπουλος σε αυτή τη διάλεξη  θα περιγράψει τη διαδικασία που οδηγεί στη σύσταση της Επιτροπής. Θα υποστηρίξει ότι η ιστορική σημασία σύστασης της Επιτροπής έγκειται στην επιτυχία της να συμμετάσχουν οιοργανωμένες ελληνοαυστραλιανές κοινότητες στον διάλογο για τα δικαιώματα του 1960 που επρόκειτο να εγκαινιασθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο διάλογος αυτός κατέστησε δυνατή όχι μόνο τη συσχέτιση των αναγκών των μεταναστών στην απασχόληση, πρόνοια, εκπαίδευση και επικοινωνία στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, αλλά καθόρισε επίσης τα κινήματα για τα δικαιώματα των μεταναστών της δεκαετίας του ’70.

Ο Δρ George Vassilacopoulos είναι ανώτερος λέκτορας στο τμήμα φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο La Trobe. Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με την αρχαία και τη σύγχρονη φιλοσοφία. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει μια μονογραφία στη Δημοκρατία του Πλάτωνα.

Από τη συμπλήρωση του διδακτορικού του έργου στη φιλοσοφική σκέψη του Χέγκελ, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος έχει αναπτύξει ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με τις συνέπειες και τις αποκλίσεις στη σκέψη των Ευρωπαίων φιλοσόφων, μεταξύ των οποίων είναι οι Hegel, Heidegger, Derrida, Husserl, Levinas και Castoriadis.

Το επίκεντρο αυτής της έρευνας είναι το νόημα και η πρακτική της συλλογικής κοινότητας, της ιστορίας και της διαφορετικότητας. Ο Γιώργος έχει επίσης ασχοληθεί με τους δεσμούς αυτών των στοχαστών με την ιστορία της ελληνικής και χριστιανικής σκέψης καθώς και με τον ρόλο και τη φύση της φιλοσοφικής σκέψης στον 21ο αιώνα. Μεταξύ άλλων ασχολείται με την ιστορία του πολιτικού ακτιβισμού της Ελλάδας-Αυστραλίας και της πολυπολιτισμικότητας.

Greek Community of Melbourne