Μια απλή ηλεκτρονική εφαρμογή καθίσταται χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της διακίνησης προϊόντων απομίμησης

Καθώς και του λαθρεμπορίου!
-Ακόμη και ο οποιοσδήποτε καταναλωτής δύναται, μέσω του κινητού του τηλεφώνου να κάνει αυτή την ταυτοποίηση, καθώς, μέσω της εφαρμογής iGepir, μπορεί να «σκανάρει» το barcode σε ένα προϊόν και να πάρει την πληροφορία για την επιχείρηση, που το έχει παραγάγει!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Το Παγκόσμιο Μητρώο Κωδικών GS1, με την ονομασία GEPIR, είναι μια παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου καταχωρίζονται οι μοναδικοί αριθμοί, που φέρουν τα προϊόντα, οι γνωστοί barcodes.
Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της διακίνησης προϊόντων απομίμησης, καθώς και του λαθρεμπορίου, το οποίο  χρησιμοποιούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παγκοσμίως, αλλά και που μπορούν, ταυτόχρονα, να χρησιμοποιούν και οι καταναλωτές, καθώς, με μια απλή εφαρμογή έχουν, πλέον, την δυνατότητα να ταυτοποιήσουν ένα προϊόν με την επιχείρηση, που το έχει κατασκευάσει!
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται ήδη ως βάση πληροφόρησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, ενώ και οποιοσδήποτε καταναλωτής μπορεί μέσω του κινητού τηλεφώνου του να κάνει αυτή την ταυτοποίηση. Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής iGepir μπορεί να «σκανάρει» το barcode σε ένα προϊόν και να πάρει την πληροφορία για την επιχείρηση, που το έχει παραγάγει.
Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινισθεί ότι στην πλατφόρμα αυτή καταχωρίζονται οι κωδικοί, που έχει χορηγήσει το GS1, το οποίο, όμως, αποτελεί πλέον το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο.

Οι μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, η Amazon και η Alibaba, επιτρέπουν, πλέον, μόνον την διάθεση των προϊόντων εκείνων, η αυθεντικότητα των οποίων μπορεί να επιβεβαιωθεί με τη βάση δεδομένων του GS1!

Μάλιστα, στην Ελλάδα, το αντίστοιχο γραφείο του Οργανισμού, το GS1 Association Greece, συνεργάζεται ήδη με την Τράπεζα της Ελλάδος, με τελωνεία, με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), καθώς και με το Υπουργείο Οικονομικών.
Ενδεικτικό του παραπάνω είναι, ότι το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε την συνεργασία με το GS1 Association Greece για την έκδοση νέων barcodes στις ταινίες φορολογίας των καπνικών προϊόντων, οι οποίες κυκλοφορούν ήδη στην αγορά από τον Φεβρουάριο του 2017, στην προσπάθεια για την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού στην Ελλάδα.
Στις εν λόγω ταινίες έχει εφαρμοσθεί η τεχνολογία «data matrix» και στην ουσία κάθε πακέτο τσιγάρων φέρει έναν μοναδικό σειριακό αριθμό. Μάλιστα, οι ταινίες αυτές καλύπτουν και τις απαιτήσεις επικείμενης Κοινοτικής οδηγίας, η οποία προϋποθέτει, οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι αναγνώσιμες σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Σε επόμενη φάση, το GS1 θα δημιουργήσει ένα ακόμη μητρώο, το GS1 Cloud, όπου μέσω του barcode θα παρέχονται ακόμη περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα σε καταναλωτές, σε προμηθευτές και σε λιανεμπόρους, αλλά και σε ελεγκτικές Αρχές.
Αξιζει να σημειωθεί, ότι οι μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, η Amazon και η Alibaba, επιτρέπουν μόνον την διάθεση προϊόντων, η αυθεντικότητα των οποίων μπορεί να επιβεβαιωθεί με τη βάση δεδομένων του GS1.