«Βάλε με σὰν σφραγίδα στὴν καρδιά σου…

γιατ᾽ εἶναι δυνατὴ σὰν θάνατος ἡ ἀγάπη»

(Ἆσμα Ἀσμάτων 8,6)

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Ἡ νύχτα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιὰ νύχτα σὰν ὅλες τὶς ἄλλες· κι ὅμως μιὰ νύχτα τόσο διαφορετική! Ἀθόρυβα μπαίνει ὁ Ἰησοῦς στὴν Ἱστορία καὶ ἀκολουθεῖ τὰ βήματα τῶν ἀνθρώπων, πού ᾽ναι γεμᾶτα σκιές, στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. Αὐτὸς ποὺ μίλησε ἀργότερα γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ μᾶς εἶπε πὼς εἶναι τὸ Φῶς. Τὸ Φῶς ποὺ θέλει νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὸ σκοτάδι, τὸ τόσο ἄφθονο μέσα μας καὶ γύρω μας…

Καὶ σήμερα γεννᾶται ὁ Χριστός. Καὶ εἶναι ἡ νύχτα τῆς ἀνθρωπότητας μεγάλη. Γιατί, καὶ στοὺς δικούς μας τοὺς καιρούς, φαίνεται πὼς λιγοστεύουν πιὰ ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν τὴ σωτηρία τους σπουδαῖο πρᾶγμα. Ὁλοένα καὶ πιότεροι ἄνθρωποι ἀρνοῦνται τὸν Σωτῆρα ἤ, τοὐλάχιστον, ἀναρωτιοῦνται ἂν καὶ ἀπὸ τί θὰ πρέπει νὰ σωθοῦν. Κι αὐτὴ ἡ ἀπόρριψη τοὺς ἀφήνει ὁλομόναχους στὴν ἀπελπισία ποὺ προκαλεῖ μιὰ ἀνθρωπότητα ποτισμένη κυριολεκτικὰ μέσα στὸν πόνο, ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη, σ᾽ ὅλη τὴ γῆ. Ὁλομόναχους μὲς στὴ σκληρὴ πραγματικότητα ἑνὸς κόσμου, ὅπου περίσσεψαν οἱ ἐξαρτήσεις, τὸ ἄγχος, ἡ θλίψη, ἡ κατάθλιψη κι ὁ φόβος· πιότερο ἴσως ὁ φόβος τοῦ θανάτου.MITROPOLITIS

Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Γεννᾶται σήμερα. Καὶ μᾶς σώζει δίνοντας νόημα στὴ ζωή μας, προσφέροντάς μας λόγο γιὰ νὰ ὑπάρχουμε καὶ νὰ χαιρόμαστε. Μᾶς βεβαιώνει πὼς ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ, μᾶς ἀποδέχεται ὅπως εἴμαστε. Καὶ μᾶς ἀπαλλάσσει, στὴ συνέχεια, ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς κλέβουν τὴ ζωὴ καὶ ψαλιδίζουν τὴ δύναμη τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματός μας.

Ἂν ἡ ἀγάπη εἶναι δυνατὴ σὰν θάνατος, ὅπως τὸ γνωρίζουμε ἀπὸ παλιά, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι πιὸ δυνατὴ κι ἀπὸ τὸν θάνατο! Τὸν καταργεῖ καὶ σώζει, ἔτσι, τὴν ἀξία τῆς μοναδικότητας τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς. Σπάζει ὅλους τοὺς φραγμοὺς ποὺ περιορίζουν τὴ ζωή μας σὲ μιὰ ἄχαρη μηχανικὴ λειτουργία, μὲ ἡμερομηνία λήξης καὶ μὲ προδιαγεγραμμένο τέλος τὴ βιολογικὴ διάλυσή μας στὸ χῶμα ἤ – στοὺς (μετα-) μοντέρνους πιὰ καιρούς μας – τὴν ἀπανθράκωσή μας στὰ κρεματόρια τῆς προόδου μας.

Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε γιὰ νὰ μᾶς σώσει. Μᾶς ἀγάπησε καὶ μᾶς ἔκανε φίλους Του. Μᾶς γνώρισε τὴν Βασιλεία Του μὲ τὸν λόγο καὶ τὸ παράδειγμά Του, μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Σ᾽ αὐτὰ τὰ πράγματα, τὰ μόνα ἀληθινά, μετέχουμε κι ὅλοι ἐμεῖς, ὅσοι ἀφήσαμε τὴν ἀγάπη Του νὰ μᾶς σφραγίσει τὴν καρδιά, ἐπιλέγοντας νὰ λεγόμαστε καὶ νὰ εἴμαστε δικοί Του.

Στὰ φετινὰ Χριστούγεννα τούτη εἶν᾽ ἡ εὐχή μου: ἂς δώσουμε τὴν ἀρχική της λάμψη κι ὀμορφιὰ στὴ σφραγίδα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· στὴ σφραγίδα αὐτὴ ποὺ βρίσκεται ἀσφαλισμένη στὶς καρδιές μας. Μ᾽ αὐτὴν τὴν ἀγάπη, τὴν κι ἀπ᾽ τὸν θάνατο πιὸ δυνατή, ἴσως γενοῦμε κι ἐμεῖς μικροὶ φωτοδότες, μεταφέροντας κατανυκτικά, στὸ σκοτάδι τοῦ πανανθρώπινου πόνου, τὸ φῶς τῆς ἐλπίδας ποὺ ἔχει ὄνομα καὶ λέγεται Ἐμμανουήλ! Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε, χαρὰ στὸν κόσμο!

 

 

Βόννη, Χριστούγεννα 2014

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

 

Weihnachtsbotschaft 2014

des Metropoliten von Deutschland und Exarchen von Zentraleuropa Augoustinos

„Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz…

Stark wie der Tod ist die Liebe“

(Hoheslied 8,6)

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

Die Nacht der Geburt Christi ist eine Nacht wie jede andere und dennoch eine Nacht wie keine andere! In aller Stille tritt Jesus in die Geschichte ein und folgt den Schritten der Menschheit durch die Schatten der Zeit. Er, der später von sich sagen sollte, dass Er das Licht sei. Das Licht, das uns von der Dunkelheit in und um uns herum befreien will.

Heute wird Christus geboren. Und die Nacht, in der die Menschheit lebt, ist eine lange Nacht, weil auch heute, wie es scheint, immer weniger Menschen der Meinung sind, dass ihre Erlösung wichtig für sie sei. Immer mehr Menschen denken, dass sie keinen Erlöser brauchen, und wenn doch, dann fragen sie sich, ob sie erlöst werden sollen und wovon. Diese Verweigerung lässt sie ganz allein in jener Hoffnungslosigkeit zurück, die von einer weltweit in Leid getränkten Menschheit hervorgerufen wird. Die Menschen sind einsam in der harten Realität einer Welt, wo die Abhängigkeit, die Rastlosigkeit, die Traurigkeit, die Angst und – vielleicht mehr als alles andere – die Angst vor dem Tod herrschen.

Und doch: Christus wird geboren. Er wird heute geboren. Und Er erlöst uns, indem Er unserem Leben einen Sinn und einen Grund gibt, zu existieren und sich zu freuen. Er sagt uns zu, dass wir von Gott geliebt sind und angenommen werden, so wie wir sind. Er befreit uns deshalb auch von all dem, was unser Leben reduziert und die Kraft unseres Körpers und Geistes raubt.

Wenn die Liebe stark wie der Tod ist, wie man seit alter Zeit sagt, ist jedoch die Liebe Christi stärker als der Tod! Denn diese Liebe besiegt den Tod und rettet die Einzigartigkeit eines jeden von uns. Diese Liebe bricht alle Barrieren und Grenzen, die unser Leben auf eine freudlose, mehr oder weniger mechanische Funktion reduzieren; ein Leben, das ein endgültiges Verfallsdatum hat, wenn wir in der Erde biologisch verrotten oder, wie es uns die (Post-) Moderne vorschlägt, in den Krematorien unseres Fortschritts verbrannt werden.

Christus wurde geboren, um uns zu erlösen. Er hat uns geliebt und uns zu seinen Freunden gemacht. Er hat uns sein Reich offenbart mit seinem Wort und Vorbild, durch seine Kreuzigung und Auferstehung. An diesem wahren Leben, welches das einzig menschenwürdige ist, nehmen wir auch teil, all jene, die es zulassen, dass Er seine Liebe wie ein Siegel auf unsere Herzen gelegt hat.

Dies ist mein Wunsch für uns alle an diesem Weihnachtsfest: Lassen wir das Siegel der Liebe Christi, das in unseren Herzen eingeschlossen ist, in seinem ursprünglichen Glanz, in seiner ursprünglichen Schönheit leuchten. Mit dieser Liebe, die stärker wie der Tod ist, können vielleicht auch wir demütig zu Lichtern werden, die in der Dunkelheit des allgemeinen Schmerzes das Licht der Hoffnung bringen; jener Hoffnung, die nicht mehr abstrakt ist, sondern den Namen Emmanuel trägt. Christus wird geboren, zur Freude für die ganze Welt!

 

 

Bonn, Weihnachten 2014

+ Metropolit Augoustinos von Deutschland

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ