Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Μηνύματα και διδάγματα του Ρήγα Βελεστινλή μέσα από τα έργα του, έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2014 (σελ. 43). karaberopouloskaramperopoulos-250x160

Ο Ρήγας θυσιάστηκε, όπως και τόσες χιλιάδες άλλοι ´Ελληνες, ακολουθώντας του Θουρίου του τη προσταγή «Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθή», (στίχ. 57). Όλοι τους έδωσαν το αίμα τους, τη ζωή τους για την ελευθερία της Ελλάδος. ´Ομως εκείνο που κάνει τον Ρήγα να είναι μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του Ελληνισμού και του Βαλκανικού χώρου είναι το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης των σκλαβωμένων για την απόκτηση της ελευθερίας. Και αυτό αποτυπώνεται στα έργα του: «Τα Επαναστατικά» κείμενα («Επαναστατική Προκήρυξη», «Τα Δίκαια του Ανθρώπου», το Σύνταγμά, ο «Θούριος» και ο «´Υμνος Πατριωτικός»), τον «Νέο Ανάχαρσι», την εικόνα του Μ. Αλεξάνδρου, «Τα Ολύμπια», τη μεγαλειώδη «Χάρτα της Ελλάδος» και τους χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας.
Μέσα στα έργα του ο Ρήγας καταθέτει πολλά μηνύματα-διδάγματα εκ των οποίων είκοσι παρουσιάζονται και αναλύονται στην καλαίσθητη έκδοση του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα με τίτλο «Μηνύματα και διδάγματα του Ρήγα Βελεστινλή μέσα από τα έργα του».
Το καθένα από αυτά τα μηνύματα-διδάγματα αναλύεται στη μελέτη αυτή, όπως για παράδειγμα τα πέντε παρακάτω: «Η επιστημονική γνώση να προσφέρεται στον λαό σε απλή γλώσσα», «Η επιστημονική γνώση να προσφέρεται στον λαό σε απλή γλώσσα», «Μελέτη και γνώση των αρχαίων ελληνικών κειμένων», «Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή», «Διαχρονικότητα και ενότητα του ελληνισμού».
Διαπιστώνεται πλέον αντικειμενικά ότι το έργο του Ρήγα, τελικά, δεν ήταν μόνο για εκείνη την ιστορική στιγμή της ζωής του, αλλά και για κάθε εποχή. Το έργο του έχει διαχρονικότητα. Επί πλέον μέσα από το έργο του διαπιστώνονται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του Ρήγα: διαφωτιστής, επαναστάτης, πολιτικός νους, στρατιωτικός νους, εθνεγέρτης, μάρτυρας και οραματιστής μιας δημοκρατικής πολιτείας στον Βαλκανικό χώρο. Ο Ρήγας μπορεί να γίνει οδηγός μας, για να μπορέσουμε και εμείς οι σημερινοί να πορευτούμε σωστά.