Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Μείωση κατά 1,6% παρουσίασε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία,, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της μείωσης του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 5,7%, της παραγωγής ορυχείων λατομείων κατά 4,8% και του δείκτη παροχής νερού κατά 3,2%, αλλά και της αύξησης κατά 13,8% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.exagoges
Ειδικότερα, στην μείωση του δείκτη μεταποίησης συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών στους κλάδους τροφίμων-ποτών, ειδών ένδυσης, δερμάτων και ειδών υπόδησης, ξύλου και φελλού, μη μεταλλικών ορυκτών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Μειώθηκε κατά 0,7% ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014

Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 0,7%, έναντι μείωσης 2,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
Ο εποχικά διορθωμένος, ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κλπ.) γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 3,2%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην βελτίωση του συνόλου των επιμέρους δεικτών και συγκεκριμένα, κατά 17,6% του δείκτη παραγωγής ενέργειας, κατά 11,6% του δείκτη παραγωγής ενδιάμεσων αγαθών, κατά 1,8% του δείκτη παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών, κατά 8,1% του δείκτη παραγωγής διαρκών καταναλωτικών αγαθών και κατά 1,6% του δείκτη παραγωγής μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών.