Η σημερινή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή του Παραλύτου, ένεκα της ευαγγελικής περικοπής που ακούγεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιάσονα και Σωσιπάτρου, εκ των Ο΄ Αποστόλων. Κατάγονταν ο μεν Ιάσων από την Ταρσό ή τη Θεσσαλονίκη, ο δε Σωσίπατρος από την Αχαΐα.

Το όνομα του Ιάσονος απαντά σε δύο από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στις Πράξεις των Αποστόλων και στην προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

Η δράση του αρχίζει αμέσως μετά τη μεταστροφή του στο Χριστό. Φιλοξενεί τον Παύλο και το Σίλα στο σπίτι του, όπως αναφέρουν οι «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων»(17, 6), προσφέρει στο δάσκαλο και στους πρώτους Χριστιανούς τη βοήθειά του, διαθέτει το ίδιο του το σπίτι για τις συνάξεις και υφίσταται διώξεις χάρη του Ευαγγελίου.

Τόσο ο Ιάσων όσο και ο Σωσίπατρος ήλθαν στην Κέρκυρα, όπου ανέπτυξαν πλούσια ιεραποστολική δράση. Και οι δύο συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, εξαιτίας της ιεραποστολικής τους δραστηριότητας, συκοφαντήθηκαν, συνελήφθηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή. Τα βασανιστήρια που υπέστησαν από τον έπαρχο της νήσου, συγκίνησαν τη θυγατέρα του ηγεμόνος, ονόματι Κέρκυρα, η οποία ασπάσθηκε το Χριστιανισμό και μάλιστα μαρτύρησε αργότερα για την αφοσίωσή της στον αναστημένο Ιησού Χριστό. Οι δύο Απόστολοι βασανίστηκαν φρικτά. Ρίχθηκαν σε σιδερένιο καζάνι, όπου υπήρχε πίσσα και ρητίνη. Ο Ιάσων εξήλθε αβλαβής, ενώ ο Σωσίπατρος πέθανε. Από τη δοκιμασία αυτή των δύο Αποστόλων, ο ηγεμόνας μετανόησε, κατηχήθηκε, βαπτίσθηκε και μετονομάσθηκε σε Σεβαστιανό.

Ο Απόστολος Ιάσονας, έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα, διακονώντας την Εκκλησία της Κέρκυρας και χτίζοντας ναούς. Οι Κερκυραίοι για την προσφορά των δύο Αποστόλων, τους ευλαβούνται και προς τιμήν τους υπάρχει περικαλλής ναός, που θεωρείται ο αρχαιότερος στην πόλη.

Επίσης, ιδιαίτερη τιμή και ευλάβεια στους δύο Αποστόλους εκδηλώνει και η πόλη της Βέροιας, στη Μακεδονία.

Οι τίμιες κάρες των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου φυλάσσονται με ευλάβεια στην ιερά μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ