από αριστερά προς τα δεξιά στην φωτογραφία) Γιώργος Τσορακλίδης-υπεύθυνος διασυλλογικού της ΕΚΜ , Ρένα Τσόγκα- μέλος της συντονικής επιτροπής του διασυλλογικού , Χρήστος Αναγνωστόπουλος-συντονιστής της επιτροπής και Χάρης Αποστολίδης- υπεύθυνος πολιτιστικού της ΕΚΜ

Γράφει η συνεργάτιδα της «Ε.Γ.» Ρένα Τσόγκα. Η Ελληνική Κοινότητα και οι Σύλλογοι Μονάχου μέσω της διασυλλογικής επιτροπής, έχουν θέσει ως στόχο εδώ και αρκετό καιρό την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού και Πολιτιστικού κέντρου, που ταυτόχρονα θα είναι και κέντρο στέγασης και δράσης της ΕΚΜ και όλων των μαζικών φορέων της Ελληνικής παροικίας.

από αριστερά προς τα δεξιά στην φωτογραφία) Γιώργος Τσορακλίδης-υπεύθυνος διασυλλογικού της ΕΚΜ , Ρένα Τσόγκα- μέλος της συντονικής επιτροπής του διασυλλογικού , Χρήστος Αναγνωστόπουλος-συντονιστής της επιτροπής και Χάρης Αποστολίδης- υπεύθυνος πολιτιστικού της ΕΚΜ
(Από αριστερά προς τα δεξιά)
Γιώργος Τσορακλίδης-υπεύθυνος διασυλλογικού της ΕΚΜ , Ρένα Τσόγκα- μέλος της συντονικής επιτροπής του διασυλλογικού , Χρήστος Αναγνωστόπουλος-συντονιστής της επιτροπής και Χάρης Αποστολίδης- υπεύθυνος πολιτιστικού της ΕΚΜ

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού οι Ελληνικοί Σύλλογοι και η ΕΚΜ αποφάσισαν την ίδρυση ενός δευτεροβάθμιου οργάνου διασυλλογικού χαρακτήρα το οποίο θα αναλάβει την διαχείριση και οργάνωση του πολιτιστικού κέντρου.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου του 2014 στις οποίες η συμμετοχή των Ελλήνων ήταν πολλή υψηλή, η έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος είχε ως απόρροια να επανακάμψει το ενδιαφέρον από την πλευρά του Δήμου Μονάχου για τη στέγαση της ελληνικής παροικίας μέσω των φορέων της.

Για τον σκοπό αυτό μάλιστα συστάθηκε ειδική επιτροπή των φορέων κατόπιν προτροπής του Α’ Δημάρχου κ. Dieter Reiter, η οποία διαπραγματεύεται το ζήτημα με επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου της πόλεως του Μονάχου.

Οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και η επίτευξη του στόχου βρίσκεται προ οφθαλμού.

Ιστορικής σημασίας στιγμή στάθηκε η 16η Ιανουαρίου 2014 όπου σύσσωμοι οι ελληνικοί φορείς υπέγραψαν το πρωτόκολλο ίδρυσης του νέου φορέα.

Την υπεύθυνη ομάδα εργασίας αποτελούν: Γιώργος Τσορακλίδης-υπεύθυνος διασυλλογικού της ΕΚΜ , Ρένα Τσόγκα- μέλος της συντονικής επιτροπής του διασυλλογικού , Χρήστος Αναγνωστόπουλος-συντονιστής της επιτροπής και Χάρης Αποστολίδης- υπεύθυνος πολιτιστικού της ΕΚΜ.

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ

του Hellenisches Sozialund Kulturzentrum

 

«Συναισθανόμενοι την μεγάλη ανάγκη μιας ισχυρής παρουσίας του ελληνισμού στο Μόναχο, που να εκφράζεται με την ενότητά μας μέσα από τη συνεργασία όλων των ελληνικών συλλόγων με την Ελληνική Κοινότητα Μονάχου, στην κατεύθυνση της εκπροσώπησής μας στη γερμανική κοινωνία της πόλης μας, τόσο σε κοινωνικό, πολιτιστικό, μορφωτικό, όσο και επαγγελματικό αλλά και πολιτικό επίπεδο,

διεκδικούμε σε συνεργασία και συνεννόηση με το Δήμο της πόλης του Μονάχου, τη στέγαση όλων των φορέων μας, σε κτίριο που θα μας παραχωρηθεί, μέσω ενός θεσμικού φορέα που θα εκπροσωπεί το σύνολο του Ελληνισμού, με την ΕΚΜ και τους συλλόγους μας, τόσο στη διεκδίκηση, όσο και τη διαχείριση του κτιρίου που θα μας παραδοθεί από την πόλη του Μονάχου.

Στις 02.11.2014, στη συνεδρίαση του διασυλλογικού, παρουσία 17 συλλόγων και της ΕΚΜ, αποφασίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία, χωρίς αρνητική ψήφο, η ίδρυση του θεσμικού αυτού οργάνου, για την υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου.

Ως ιδρυτές του φορέα υπογράφουμε οι παρακάτω Ελληνικοί Σύλλογοι της πόλης μας στο Μόναχο:

 

Ακολουθούν υπογραφές.