Στις 10 Μαΐου 2019 έλαβε χώρα η γενική συνέλευση της «Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων» κατά την οποία εκλέχθηκε νέο ΔΣ. Ακολούθως το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Φανή Αθέρα (Δημοσιογράφος)

1ος Αντιπρόεδρος:  Δημήτρης Τοπαλτζίκης (Φυσικός)

2ος Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αγτζίδης (Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Γραμματέας: Ρήγας Γιώργος Ζαπουνίδης (Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Ταμίας: Δρ. Αικατερίνη Τζούμα (Δικηγόρος)

Ανυπομονούμε ως νέο ΔΣ, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, για μια επιτυχημένη συνεργασία στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων μας. Σε αυτό το πλαίσιο και προς το κοινό όφελος είμαστε πάντα επίσης ανοιχτοί σε συνεργασίες μαζί σας. Μη διστάσετε λοιπόν να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας ή να συμμετάσχετε στις δραστηριότητές μας.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ

Η Λέσχη

Σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας, το Φεβρουάριο του 1977 οκτώ Έλληνες επιστήμονες* υπέβαλαν στο Δικαστήριο Μητρώου Σωματείων του Μονάχου το Καταστατικό για να δημιουργηθεί η «Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων». Το Σωματείο έπρεπε μεταξύ άλλων να προάγει την ελληνογερμανική φιλία.

Κατά τη διάρκεια της τεσσαρακονταετούς ιστορίας του το Σωματείο έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, συζητήσεις, αναγνώσεις, συμπόσια, ξεναγήσεις, συναυλίες, φιλανθρωπικές αγορές βιβλίων, εκθέσεις και εκδρομές.

Στους πολυάριθμους ομιλητές συγκαταλέγονταν, μεταξύ άλλων, επιφανείς Γερμανοί και Έλληνες επιστήμονες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και συγγραφείς.

Στους σκοπούς του Σωματείου ανήκουν ενδεικτικά:
* η βελτίωση της αλληλογνωριμίας και της δικτύωσης μεταξύ μας
* η υποδοχή φοιτητών και επιστημόνων, καθώς και η συμπαράσταση σε αυτούς με λόγια και έργα
* η προαγωγή της αλληλοκατανόησης μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών
* η καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού
* η ανταλλαγή απόψεων σε ποικίλα θέματα
* η εντατικοποίηση των σχέσεων με άλλους επιστημονικούς φορείς
* η διατήρηση επικοινωνίας με άλλα ελληνικά, γερμανικά και ιδίως βαυαρικά σωματεία
Η «Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων» φιλοδοξεί, επιπλέον, να συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα ελληνικού και βαυαρικού πολιτισμού με την ιδιότητα του κατάλληλου συνομιλητή. Οι Έλληνες, που ζουν εδώ επί δεκαετίες, έγιναν συστατικό στοιχείο της γερμανικής κοινωνίας και συμμετέχουν σε όλους τους τομείς ως επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, πολιτικοί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες κλπ.

* Ιδρυτικά μέλη ήταν: Ο Μανώλης Κωνσταντάκης, διπλ. μηχανικός, ο Ιωάννης Κουκουσάς, διπλ. φυσικός, ο Δρ. Γεώργιος Παπακωστίδης, διπλ. μηχανικός, ο Δημήτριος Τσακνάκης, διπλ. μηχανικός, ο Νικόλαος Γιαννόπουλος, παιδαγωγός, ο Δρ. Νικόλαος Δουκλιάς, διπλ. μηχανικός, ο Δρ. Γρηγόριος Γρηγορίου, διπλ. μηχανικός και ο Σπύρος Γισδάκης, διπλ. φυσικός.