Αγαπητοί φίλοι!
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει να λάβετε μέρος στην επιστημονική έρευνα, που βασίζεται στη μελέτη της ελληνικής κοινότητας στη ρωσική πρωτεύουσα. Η έρευνα τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Γλωσσολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, στα πλαίσια του προγράμματος «Γλώσσες της Μόσχας», που χρηματοδοτήθηκε από το Κρατικό Ίδρυμα Ερευνών, και έχει ως στόχο τη μελέτη του ζητήματος της πολυγλωσσίας στα πλαίσια του μεταναστευτικού φαινομένου της μεγαλούπολης.
Οι βασικοί στόχοι της έρευνας  έγκεινται σε:
  • εθνο-πολιτιστική αναγέννηση της ελληνικής κοινότητας
  • γλωσσικό και πολιτιστικό δυναμικό στην πολυεθνική πόλη
  • σχέση γλώσσας και ταυτότητας
  • γλωσσική πολιτική στην οικογένεια
  • γλωσσική και πολιτιστική προσαρμογή Ελληνοφώνων της Μόσχας
  • Φιλέλληνες ως αναπόσπαστο στοιχείο της Ελληνικής Διασποράς.
Επιπλέον, η έρευνα στοχεύει στη λεπτομερή μελέτη του δυναμικού χαρακτήρα της γλώσσας / των γλωσσών, που ομιλείται / ομιλούνται από τους Ελληνόφωνους της Μόσχας (ρωσικά / νεοελληνικά / ποντιακή διάλεκτος / κυπριακή διάλεκτος / ουρούμικα), καθώς και στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα και στην εθνική και πολιτιστική ταυτότητα των Ελλήνων της Μόσχας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν και θα παρουσιαστούν σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.
Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω επιστημονική έρευνα καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την προωθήσουν στον υπεύθυνο της έρευνας, διδάκτορα Φιλολογίας του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Διονύσιο Ζουμπάλοβ-Ζουμπαλίδη.
  • στην ηλεκτρονική διεύθυνση – denisair@mail.ru ή
  • μέσω WhatsApp – +7 9852848535
Με εκτίμηση
Δώρα Γιαννίτση,
δ/ντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.)