-Πως μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην πρώτη πανελλαδική εξατομικευμένη αλλά και ομαδική, απλή σχετική νομική διαδικασία!
-Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να καταστίθενται οι ατομικές ενδικοφανείς προσφυγές για τον ΕΝΦΙΑ στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. !

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Ο «ΕΝΦΙΑ» αποτελεί μείζον πρόβλημα άδικης και καταπιεστικής κρατικής πολιτικής, καθώς δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή πραγματική αξία των ακινήτων. Σύμφωνα, δε. με την υπάρχουσα σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ), το οποίο αποφάνθηκε σε ανάλογες περιπτώσεις, με τις αποφάσεις 2334 και 2337 του 2016, όσοι φορολογούμενοι πιστεύουν, ότι ο ΕΝΦΙΑ που τους έχει καταλογιστεί, είναι άδικος και δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή πραγματική
αξία των ακινήτων τους ή όσοι έχουν ακίνητα σε περιοχές, που οι αντικειμενικές αξίες δεν έχουν αναπροσαρμοστεί, όπως θα έπρεπε, τα τελευταία δύο χρόνια ή αναπροσαρμόσθηκαν λανθασμένα, έχουν
την δυνατότητα και την ευκαιρία να προχωρήσουν στην δίκαιη διεκδίκησή τους.
Μάλιστα, όπως έχουν γνωστοποιήσει ορισμένοι εξειδικευμένοι δικηγόροι σε συνεργασία με φοροτεχνικούς, μεταξύ των οποίων και δύο δικηγορικές εταιρείες, που εδρεύουν στην Αθήνα, η «Οικονομόπουλος και Συνεργάτες»  και «Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες», δίνεται η ευκαιρία στους υπόχρεους ΕΝΦΙΑ να καταβάλλουν τον τρέχοντα φόρο ΕΝΦΙΑ «με επιφύλαξη» και να διεκδικήσουν την επιστροφή του, εφ’ όσον προβούν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου στην απαραίτητη διαδικασία .

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να καταστίθενται οι ατομικές ενδικοφανείς προσφυγές για τον ΕΝΦΙΑ στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. !

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός, ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2017 έχει υπολογισθεί παράνομα και λάθος για όλους τους φορολογούμενους, που φθάνουν περίπου τα 7.000.000, ακόμα και για όσους από αυτούς οι τιμές ζώνης φέρεται να έχουν αναπροσαρμοστεί, δικαίωμα συμμετοχής στην διεκδίκηση επιστροφής έχουν μόνον όσοι καταθέσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ατομικές ενδικοφανείς προσφυγές στις Δ.Ο.Υ. όπου υπάγονται.
Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα γνωστποιήθηκε, όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος πανελλαδικά στην πρώτη σχετική εξατομικευμένη αλλά και ομαδική, απλή νομική διαδικασία, μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.enfiaprosfigi.gr και να συμμετάσχουν, στέλνοντας την σχετική απόδειξη στοentoli@enfiaprosfigi.gr.
Σημειώνεται, επίσης, ότι, επειδή το πρόβλημα αφορά εκατομμύρια  Έλληνες φορολογουμένους, απευθύνεται πρόσκληση σε δικηγόρους απ’ολη την Ελλάδα, που θα ήθελαν να συνεργαστούν ώστε να
εξυπηρετηθούν οι πολίτες σε όλα τα σημεία της χώρας, να επικοινωνούν στο diktyo@enfiaprosfigi.gr.