Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Νέα Κοινοτική οδηγία, που αφορά στον εναρμονισμό των αδειών οδήγησης στις επιμέρους χώρες-μέλη της, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, νέοι άνω των 14 ετών έχουν, πλέον, την δυνατότητα να πάρουν δίπλωμα οδήγησης τετράτροχων οχημάτων.
Η Γαλλία, μάλιστα έσπευσε να ακολουθήσει ένα μέρος της νέας αυτής οδηγίας, ως προς το κομμάτι, που επικεντρώνεται στα ελαφρά τετράτροχα.diplomata_odigisis
Σύμφωνα με την νέα Κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται στους νέους από 14 ετών και άνω, που έχουν αποκτήσει το δίπλωμα οδικής ασφάλειας (στην Γαλλία είναι γνωστό ως BSR) να οδηγούν ελαφρά μηχανοκίνητα τετράτροχα. Μέχρι πρότινος, το κατώτατο όριο ηλικίας για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης για αυτή την κατηγορία οχημάτων ήταν στα 16 έτη.
Πάντως, σύμφωνα με την οδηγία, ανοίγει και στην Ελλάδα ο δρόμος μείωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας για απόκτηση διπλώματος οδήγησης.