• Η απόσπαση ενός εργαζομένου μπορεί να διαρκέσει έως και 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών.
  • Οι κανόνες αμοιβής που ισχύουν στη χώρα υποδοχής να ισχύουν και για όλους τους αποσπασμένους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ θα έχουν ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, μετά από την καταρχήν συμφωνία μεταξύ των βουλευτών του ΕΚ και των υπουργών της ΕΕ.

Νέοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος, συμφωνήθηκαν καταρχήν  από τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη Δευτέρα το βράδυ. Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση καλύτερης προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων και δίκαιου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Δικαιότερη μισθοδοσία

Με βάση το συμφωνηθέν κείμενο, όλοι οι κανόνες περί αμοιβής που ισχύουν στις χώρες υποδοχής και ορίζονται είτε από τον νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, θα ισχύουν και για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ διαβεβαίωσαν ότι μεγάλες, αντιπροσωπευτικές περιφερειακές ή τομεακές συλλογικές συμβάσεις θα ισχύουν επίσης.

Βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων

Τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και διαμονής, θα πρέπει επίσης να πληρώνονται από τον εργοδότη και να μην αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες στέγασης των αποσπασμένων εργαζομένων είναι αξιοπρεπείς και ότι πληρούν τους εθνικούς κανόνες.

Διάρκεια απόσπασης

Η διάρκεια της απόσπασης έχει οριστεί σε 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Μετά από αυτή την χρονική περίοδο, ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμείνει στο κράτος μέλος όπου έχει αποσπαστεί, αλλά όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής θα ξεκινήσουν να ισχύουν.

Διεθνείς οδικές μεταφορές

Τα νέα στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας, θα εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών μόλις τεθεί σε εφαρμογή η  ειδική τομεακή νομοθεσία, που περιλαμβάνεται στη Δέσμη Μέτρων για την Κινητικότητα. Μέχρι τότε η οδηγία του 1996 θα εξακολουθεί να ισχύει.

 Πότε θα ισχύουν οι νέοι κανόνες

 Τα κράτη μέλη θα έχουν δύο χρόνια για τη εναρμόνιση των κανόνων – οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Η Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), συν-εισηγήτρια, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει μια σαφή κατεύθυνση προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη με έναν δικαιότερο ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών και βελτιωμένα δικαιώματα για τους εργαζομένους. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα εξασφαλίσει επίσης την απαραίτητη προστασία τους έναντι των εταιρειών»

Η Agnes Jongerius (S&D, NL), εισηγήτρια, δήλωσε: « Η Ευρώπη επιλέγει ίση αμοιβή για ίση εργασία στο ίδιο μέρος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Οι συνάδελφοι μπορούν να είναι συνάδελφοι και πάλι και να μην είναι πλέον ανταγωνιστές.  Όταν είχα πρωτοέρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος μου στόχος ήταν η αναθεώρηση της Οδηγίας για την Απόσπαση Εργαζομένων. Και αυτό θα συμβεί τώρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την δημιουργία μιας κοινωνικής Ευρώπης που θα προστατεύει τους εργαζόμενους και θα διασφαλίζει ότι υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθεί από τους μόνιμους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ (COREPER) και να εγκριθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν τεθεί σε ισχύ, το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Ένας αποσπασμένος εργαζόμενος είναι ένας υπάλληλος που αποστέλλεται από τον εργοδότη του για να εκτελεί υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σε προσωρινή βάση. Το 2016, υπήρχαν 2,3 εκατομμύρια αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην ΕΕ. Η απόσπαση αυξήθηκε κατά 69% μεταξύ το 2010 και το 2016.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ