Νέος κανονισμός επισκέψεων σε συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ τίθεται σε εφαρμογή από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

-Οι ιατροί αντιδρούν και μέσω της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ  έχουν στείλει εξώδικο, ζητώντας την απόσυρση των σχετικών εγκυκλίων!

Νέο σύστημα επισκέψεων των ασφαλισμένων σε συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ τίθεται σε εφαρμογή από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Οι τροποποιημένες οδηγίες, που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ τον Αύγουστο, καθορίζουν ως μέσο αριθμό επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους ιατρούς , τις 20 επισκέψεις ημερησίως και ως μέσο χρόνο επίσκεψης τα 15 λεπτά.
Επίσης, καθορίζεται μέγιστος εβδομαδιαίος αριθμός επισκέψεων των ασθενών στους συμβεβλημένους ιατρούς, ανερχόμενο σε 100 επισκέψεις. Παράλληλα, όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί καλούνται να δηλώσουν στο e-ΔΑΠΥ το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους κατά το οποίο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.
Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει κατά την επικοινωνία με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, να δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία τους, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και Τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα.
Για το νέο κανονισμό οι ιατροί μέσω της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ) έχουν στείλει εξώδικο, ζητώντας την απόσυρση των σχετικών εγκυκλίων.
Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ υποστηρίζει πως το νέο σύστημα των επισκέψεων ήταν επιβεβλημένο, μετά τις καταγγελίες που δεχόταν από ασφαλισμένους, σχετικά με την ποιότητα της εξυπηρέτησης, που είχαν.
Από την άλλη πλευρά, οι συμβεβλημένοι ιατροί θεωρούν, πως οι νέες, τροποποιημένες οδηγίες παραβαίνουν τις συμβάσεις, που έχουν υπογράψει με τον Οργανισμό και πως θα προκαλέσουν νέα προβλήματα, αντί να λύσουν τα υπάρχοντα.