Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Την πώληση μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με στόχο, όχι μόνον την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχειών της εταιρείας για την κάλυψη των οφειλών της, αλλά και την συμμετοχή ιδιωτών (distress funds) στο μετοχικό κεφάλαιο και στην διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, προτείνει ο ιαπωνικός επενδυτικός οίκος «Nomura» σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή”.euro-nea
Όπως αναφέρεται, στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, οι υφιστάμενοι μέτοχοι προτείνεται να συμμετέχουν με ποσοστό 8% του μεταφερόμενου δανείου προς αναδιάρθρωση, με στόχο την από κοινού σύμπλευση των συμφερόντων μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων και των νέων ιδιωτών που θα αγοράσουν τα δάνεια. και θα συνεισφέρουν κεφάλαια.
Ο διεθνής οίκος προτείνει την δημιουργία μιας νέας δευτερογενούς αγοράς, αυτής της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την είσοδο επιχειρήσεων, που θα αγοράσουν ή θα διαχειριστούν, τόσο τα επιχειρηματικά, όσο και τα στεγαστικά ή τα καταναλωτικά δάνεια.

«Στις νέες εταιρείες, που θα δημιουργηθούν ως θυγατρικές μεταξύ ξένων funds και ελληνικών τραπεζών υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να συμμετάσχουν με ποσοστό 33%»

Το άνοιγμα της νέας αγοράς θα γίνει με την χορήγηση έως και πέντε αδειών για την είσοδο στην χώρα μας ισάριθμων εταιρειών, έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής ανταγωνισμός.
Στις νέες εταιρείες, που θα δημιουργηθούν ως θυγατρικές μεταξύ ξένων funds και ελληνικών τραπεζών υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να συμμετάσχουν με ποσοστό 33%. Μέσω αυτών των σχημάτων θα εφαρμοστούν και στην χώρα μας πιο ενεργητικές πολιτικές διαχείρισης οφειλών, αντίστοιχες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί σε άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία ή η Ιταλία.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν, τόσο στην αγορά καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, όσο και στην αγορά των μικρών επιχειρηματιών δανείων, ενώ στο κομμάτι των μεγάλων επιχειρήσεων προτείνεται πιο επιθετική πολιτική, με την μεταβίβαση χαρτοφυλακίων σε τιτλοποιημένα σχήματα, τα οποία θα αναλάβουν στην συνέχεια την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών.