Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση

-Τα 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο παραμένουν το κριτήριο για την απώλεια δικαιωμάτων των εγγεγραμμένων ανέργων!
-Ποιές αλλαγές ισχύουν για το επίδομα ανεργίας και τους μακροχρόνια ανέργους!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Την αναστολή και όχι την διακοπή της επιδότησης ανεργίας προβλέπουν οι διατάξεις σε περιπτώσεις σποραδικής απασχόλησης ανέργων, σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ (oaed.gr).
Ωστόσο, τα 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, προσδιορίζονται ως κριτήριο για την απώλεια δικαιωμάτων των εγγεγραμμένων ανέργων.
Η Διοίκηση του Οργανισμού, αναφέρει -μεταξύ άλλων-, ότι η επιδότηση αναστέλλεται και με νέα αίτηση του δικαιούχου επανέρχεται με την ολοκλήρωση της περιστασιακής του απασχόλησης.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Νόμου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων», προβλέπονται τα εξής,
σε ό,τι αφορά στους επιδοτούμενους ανέργους:
Α) Εάν, κατά την διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας τους, πραγματοποιούν ορισμένες ημέρες εργασίας, με την έναρξη της απασχόλησης, επέρχεται – αυτοματοποιημένα – η αναστολή της επιδότησης ανεργίας τους και πιστώνεται το αναλογούν – έως την έναρξη της εργασίας – επίδομα στον λογαριασμό του επιδοτούμενου.που
Β) Με την καταγγελία ή την λήξη της σύμβασης (έστω και αν πρόκειται για εργασία μιας ημέρας), επαναχορηγείται – μετά από αίτηση του ανέργου –το υπόλοιπο της επιδότησης του, χωρίς συμψηφισμό της αμοιβής του με το επίδομα ανεργίας, όπως συνέβαινε έως τώρα.
Γ) Εφ’ όσον δεν υπερβούν τα 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, δεν μηδενίζει ο προηγούμενος σωρευμένος χρόνος ανεργίας, που είχαν συγκεντρώσει έως την ημέρα έναρξης της περιστασιακής εργασίας τους.
Σε ό,τι αφορά στους μη επιδοτούμενους ανέργους, ισχύουν τα εξής:
Α) Δίνεται η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο εγγεγραμμένους ανέργους, εκ των οποίων 550.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι, να διατηρήσουν τον προηγούμενο σωρευμένο χρόνο ανεργίας και ως εκ τούτου την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, εφ’ όσον απασχοληθούν με περιστασιακή εργασία μέχρι και 70 ημερομισθίων ανά δωδεκάμηνο.
Β) Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι διατηρούν το δικαίωμα στις παροχές των μακροχρονίως ανέργων (επίδομα, μοριοδότηση, διευκολύνσεις κλπ.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ