Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Την «πόρτα» στην συνταξιοδότησή τους μπορούν να ανοίξουν 6.000-7.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ σε εισφορές, αρκεί να έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και 17.10.2015.OAEE
Εγκύκλιος του Διοικητή του Οργανισμού, Δ. Τσακίρη, διευκρινίζει, ποιές κατηγορίες ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, που χρωστούν στον Οργανισμό, μπορούν να ξεκλειδώσουν την πόρτα εξόδου στην σύνταξη με τους ευνοϊκούς όρους του λεγόμενου «νόμου Στρατούλη», οι επίμαχες διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν με το τρίτο Μνημόνιο.
Ειδικότερα, σύνταξη μπορούν να πάρουν, όσοι χρωστούν μέχρι και 50.000 ευρώ, έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα και έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από:
α) τις 17.10.2015, εφ’ όσον οι αιτήσεις τους βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής στον υποψήφιο συνταξιούχο,
β) τις 17.10.2015, εφ’ όσον έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής, αλλά δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία ή η κοινοποιηθείσα οφειλή έχει ήδη εξοφληθεί.
Επισημαίνεται, ότι για όλες τις αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί μετά τις 17.10.2015, επανέρχεται σε ισχύ το δυσμενέστερο νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε έως 02.07.2015. Δηλαδή οι οφειλέτες μπορούν να συμψηφίσουν με την σύνταξή τους οφειλές μέχρι και 20.000 ευρώ σε 40 μηνιαίες δόσεις. Ποσά, που υπερβαίνουν τις 20.000, πρέπει να πληρώνονται εφάπαξ.