Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Όλοι οι μισθωτοί, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούνται δώρα Εορτών, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ.
Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (μισθός ή ημερομίσθιο). Η χρονική περίοδος, που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων, αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Οι εργαζόμενοι, που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη την παραπάνω χρονική περίοδο, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο, που είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.xrimata
Όσοι, όμως, από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το παραπάνω διάστημα, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν, δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου Χριστουγέννων ανάλογο με την χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Πως υπολογίζεται το χρηματικό ποσό του δώρου

Σε αυτές τις περιπτώσεις το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των εξής νομικών διατάξεων:
-Ο εργαζόμενος δικαιούται 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβεται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
-Ακόμα και οι μισθωτοί, που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημέρων, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
-Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2015.
-Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνον σε χρήμα.

Οι χρόνοι που συνυπολογίζονται ως εργάσιμοι για την καταβολή του δώρου των εορτών

Oι χρόνοι, που συνυπολογίζονται για την καταβολή του δώρου, είναι:
-Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό (οκτώ εβδομάδες πριν από τον τοκετό και εννέα μετά τον τοκετό).
-Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
-Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
-Σε περίπτωση ασθένειας αφαιρούνται μόνον οι ημέρες, που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον Ασφαλιστικό Φορέα, δεν αφαιρούνται τα τριήμερα. Για παράδειγμα, εάν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνον για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνον οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε.
Χρόνοι, που δεν συνοπολογίζονται στον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων είναι οι ημέρες, κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας άνευ αποδοχών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ