Σε πρότασή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Μανιάτη, αναφέρεται στα μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου κλπ. για τη θέρμανση των πολυϊδιόκτητων κτιρίων. Αναλυτικά αυτή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

‘Οπως άριστα γνωρίζετε, ο κοινός νομοθέτης υπήρξε πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτικός στο να μην θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συνιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών πολυκατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων της χώρας, και να σέβεται απόλυτα τους συμβολαιογραφικούς κανονισμούς και πίνακες κατανομής ποσοστών των κοινόχρηστων δαπανών, που έχουν μεταγραφεί στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία.aerio

Βεβαίως η μετά από δεκαετίες αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών επιβάλλει ανάλογη προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες. Μέσα στη σημερινή δεινή οικονομική κρίση η οποία περιόρισε σημαντικά το ομαδικό κοινωνικό αγαθό της κεντρικής θέρμανσης, στα ίδια κτίρια καλούνται σήμερα να συμβιώσουν νοικοκυριά που τελούν υπό ανομοιογενείς οικονομικές συνθήκες. Σε ορισμένες μεγάλες πόλεις υπάρχει ήδη δίκτυο φυσικού αερίου σε σημαντικό αριθμό δρόμων, όμως ένα μεγάλο ποσοστό πολυόροφων κτιρίων δεν έχει συνδεθεί ακόμη με αυτό, με αποτέλεσμα οι κάτοικοί τους να μην απολαμβάνουν τα σημαντικότατα πλεονεκτήματα της χρήσης του. Οι επαγγελματίες του χώρου πιέζουν συνεχώς για παροχή της δυνατότητας ανεξέλεγκτης αυτονόμησης κάθε συνιδιοκτήτη, διαφημίζοντας την μάλιστα λες και έχει ήδη νομοθετηθεί, δημιουργώντας τεράστια σύγχυση στο κοινό με ευνόητα αποτελέσματα !

Η Ομοσπονδία μας πιστεύει ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα οφείλουμε να το προσεγγίσουμε τόσο θεσμικά όσο και κοινωνικά, αποτρέποντας κάθε αυθαιρεσία που θα συνιστά πραγματική αυτοδικία με ευνόητες συνέπειες για τις πολυκατοικιακές κοινωνίες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών για τα πλεονεκτήματα της χρήσης φυσικού αερίου, παρουσιάζοντας σ΄αυτές τη σημερινή δυνατότητα άμεσης και με χαμηλό κόστος σύνδεσης, και μόνο σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας των μελών της να το αποφασίσουν, να γεννάται το δικαίωμα της ατομικής σύνδεσης κάθε ιδιοκτησίας, με μικρή συμμετοχή στη δαπάνη της κοινής θέρμανσης αν και όταν αυτή συνεχίσει να λειτουργεί, κάτι που επιβάλλεται από ουσιαστικούς αλλά και κοινωνικούς λόγους.

Διαφορετικά, αν επιτρέψουμε άναρχα την αυτόβουλη ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο των ισχυρότερων οικονομικά νοικοκυριών, αυτό θα αποτελέσει την απαρχή τεράστιας περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής των υπολοίπων μέσα στο ίδιο κτίριο, την κακοποίηση των προσόψεων των οικοδομών, και τελικά τη μετατροπή των γενικών συνελεύσεων των πολυκατοικιών σε πυγμαχικά ριγκ, με χιλιάδες πολιτών να εμπλέκονται σε ατέρμονες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες!

Εν όψει της έναρξης της διαδικασίας επιδότησης του κόστους μετατροπής των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης και διευκολύνσεων για τη σύνδεση εκ μέρους των εταιριών παροχής αερίου και με στόχο την επίτευξη ομαλής προώθησης της χρήσης φυσικού αερίου στα πολυϊδιόκτητα κτίρια της χώρας χωρίς αρνητικές παρενέργειες, και μετά από την πρόσφατη συνάντησή μας και τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες καταλήξαμε, προτείνουμε την υιοθέτηση εκ μέρους του Υπουργείου σας νομοθετικής ρύθμισης απλής και κατανοητής από όλους, χωρίς να παραπέμπει σε ΚΥΑ και εγκυκλίους, που θα θέτει ως προϋπόθεση την προηγούμενη λήψη θετικής ή αρνητικής απόφασης της γενικής συνέλευσης του κάθε κτιρίου, με την εξής μορφή:

*Σε κάθε κτίριο μπροστά από το οποίο διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου θα συγκληθεί από το διαχειριστή ή, σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας του από κάθε ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη, έκτακτη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών θερμαινόμενων ιδιοκτησιών του κτιρίου, με θέμα την αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου. Στη συνέλευση αυτή θα λάβουν γνώση οι συνιδιοκτήτες αυτοί για τις υπάρχουσες επιδοτήσεις των εργασιών και διευκολύνσεις καθώς και για το συνολικό κόστος εκτέλεσης των εργασιών και θα αποφασίσουν με απόλυτη πλειοψηφία τους για τη σύνδεση ή μη του κτιρίου με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

*Αν η γενική συνέλευση αρνηθεί, ή δεν αποφασίσει σε σύντομη προθεσμία, ή αν αποφασίσει αλλά δεν προχωρήσει σε άμεση υλοποίηση της σύνδεσης, τότε και μόνον ανοίγει ο δρόμος για όσους συνιδιοκτήτες επιθυμούν, να προχωρήσουν σε ανεξάρτητη σύνδεσή τους με το δίκτυο φυσικού αερίου, γνωστοποιώντας το στο διαχειριστή για να τους διευκολύνει κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

*Αυτονόμηση μπορεί να προβλεφθεί και σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με το δίκτυο φυσικού αερίου, αν έχει διακοπεί η λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεών τους, καθώς και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες της χώρας αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αντλίες θερμότητας αέρος – νερού που είναι ιδιαίτερα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

*Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, αν εξακολουθήσει να λειτουργεί η κεντρική θέρμανση του κτιρίου, είναι απόλυτα λογικό αλλά και επιβεβλημένο για λόγους έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης, οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες, οι οποίες θα επωφελούνται και αυτές από τη λειτουργία της, να συμμετέχουν κατά ένα μικρό μέρος στις κοινόχρηστες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, έως το πολύ 25% όπως περίπου ορίζουν οι περισσότεροι ισχύοντες κανονισμοί για τις αυτονομίες και τις κενές ιδιοκτησίες κλπ., ώστε η αποχώρησή τους να μην καθιστά αδύνατη ή απαγορευτική τη συνέχιση της λειτουργίας της, πράγμα που θα είχε δυσμενέστατες κοινωνικές συνέπειες για τους υπόλοιπους οικονομικά αδύναμους ενοίκους της πολυκατοικίας!

Κύριε Υπουργέ, με τη θέσπιση της παραπάνω διαδικασίας διευκολύνεται σημαντικά η λήψη θετικής απόφασης για την αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης αφού για την πλειοψηφία θα υπολογίζονται τα χιλιοστά μόνον όσων θερμαίνονται και όχι και των υπολοίπων, και έτσι οι γενικές συνελεύσεις θα κληθούν ως κυρίαρχο όργανο, να αποφασίσουν υπεύθυνα -και εν τέλει ελπίζουμε θετικά- για το σημαντικό αυτό θέμα, εν γνώσει των σοβαρών συνεπειών κάθε αδικαιολόγητα αρνητικής απόφασης, ώστε χιλιάδες κτίρια να θερμανθούν με τρόπο ποιοτικό αλλά και πολύ οικονομικότερο από την εγκατάσταση ανεξάρτητων καυστήρων.

Η ΠΟΜΙΔΑ δεν μπορεί ποτέ να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε λύση που θα αγνοεί και δεν θα σέβεται τους ισχύοντες κανονισμούς των πολυκατοικιών και τους πίνακες κατανομής των βαρών μεταξύ των συνιδιοκτησιών των κτιρίων αυτών, θα ανοίγει το δρόμο σε αυθαίρετες συμπεριφορές που θα τους οδηγήσει σε ατέρμονες διενέξεις και δίκες μεταξύ τους, και γενικότερα θα υποσκάψει κι’ άλλο την αξία της πολύπαθης ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας!

Πιστεύοντας απόλυτα στη λειτουργική και κοινωνική διάσταση της πρότασής μας,

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                               Ο Αντιπρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματεύς

Στράτος Ι. Παραδιάς             Χαράλαμπος Τσουτρέλης               Αιμιλία Δ. Βαδόκα

Δικηγόρος-Πρόεδρος UIPI         Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ                   Αντιπρόεδρος Ε.Ι.Ε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ