Του Πρωτοπρεσβύτερου π. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα.

Α. Σύνεδροι, τόπος και χρόνος της Σύναξης

Ολοκληρώθηκε για άλλη μια χρονιά με μεγάλη επιτυχία το ετήσιο Ιερατικό Συνέδριο του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγ. Βρετανίας, Εξαρχίας Δυτικής Ευρώπης και Ιρλανδίας, αναπόσπαστης Επαρχίας του σεπτού Οικουμενικού Θρόνου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου.
Την Σύναξη οργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή, με την σύμπραξη και συνεργασία της Επιτροπής του Ιερατικού Συνδέσμου «Αγιος Αθανάσιος».
Στο τριήμερο Συνέδριο, 28η – 30η Απριλίου 2015, συμμετείχαν οι Αρχιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος και Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος, οι Ιερείς και Διάκονοι της Αρχιεπισκοπής, μερικές Πρεσβυτέρες & Διακόνισσες, καθώς επίσης και άλλοι αδελφοί.
Οι εργασίες του Ιερατικού Συνεδρίου έλαβαν χώρα κυρίως στην εξαιρετικά φιλόξενη Κοινότητα του Καθεδρικού Ναού “Γενεσίου της Θεοτόκου” στο Νότιο Λονδίνο, την οποία διακονεί ως Ιερατικός Προϊστάμενος ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Περσόπουλος.SALAPATAS1
Μέσα στο πλαίσιο της τριήμερης αυτής Σύναξης, οι Σύνεδροι, ευρισκόμενοι στην αγκαλιά της Ομογένειας του Νοτίου Λονδίνου, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις Κοινότητες Αγίου Γεωργίου Kingston-upon-Thames, Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Croydon, Αγίου Νεκταρίου Battersea και Αγίου Νικολάου Shepherds Bush, καθώς επίσης και την Ελληνορθόδοξη Ακαδημία Αγίου Κυπριανού Croydon (Ελληνορθόδοξο Δημοτικό Σχολείο με 400 παιδιά) και να φιλοξενηθούν αναλόγως, από τους κατά τόπους Ιερείς και τους εκεί αφοσιωμένους και γενναιόδωρους λαϊκούς Άρχοντες.

Β. Έναρξη εργασιών, ευλογία Οικουμ. Πατριάρχου και χαιρετισμός Αρχιεπισκόπου

Οι εργασίες της Σύναξης ξεκίνησαν με Προσευχή και Ψαλμωδία. Κατόπιν αναγνώσθηκε το μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μέσω του οποίου ο Παναγιώτατος μετέφερε την ευλογία του προς την Σύναξη και τους Συνέδρους.
Στο μήνυμά του ο σεπτός και άξιος Οιακοστρόφος της Οικουμενικής Ορθοδοξίας ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«…Δοξάζομεν μετά πάντων υμών τον Αναστάντα Κύριον και ευχαριστούμεν Αυτώ δια την μεγάλην δωρεάν Αυτού της κλήσεως εκάστου εξ ημών “παρεστάναι τω Θυσιαστηρίω” Αυτού, “κηρύσσειν το Ευαγγέλιον της Βασιλείας” Του, “προσφέρειν δώρα και Θυσίας πνευματικάς και ανακαινίζειν τον Λαόν” Αυτού…
Παρακολουθούντες από του Ιερού ημών Κέντρου την μακράν και ευλογημένην εν καρποίς και εν έργοις ιεροίς διακονίαν της υμετέρας φίλης Ιερότητος, την αθορύβως αποτελεσματικήν και αποδιδούσαν καρπούς πολλούς εις πάντας τους τομείς της στρατευομένης Εκκλησίας, καθορώμεν τα εν αγάπη, εν πίστει, εν κενωτική και υπομονετική διακονία έργα, τα κατ’ έτος “πλείονα των πρώτων”, τα οποία επιτελείτε βιούντες όλοι υμείς από κοινού την εν Χριστώ ασάλευτον ενότητα, η οποία είναι και το κριτήριον της γνησιότητος της αποστολής και της ζωής των κληρικών.
…Η υπό την Αρχιερατικήν ποδηγεσίαν και καθοδήγησίν σας παρούσα ιερά σύναξις των κληρικών σας, κατά την προς ημάς αναγγελίαν, μέλλει ίνα, εν ενότητι, εν αγάπη, εν πίστει, εν υπομονή, εντρυφήση εις θέματα διοικήσεως, στενοτέρας συνεργασίας μετά του λαϊκού στοιχείου, εντονωτέρας πνευματικής φροντίδος και μερίμνης υπέρ των καθ’ ημέραν πνευματικών και βιοτικών αναγκών του υμετέρου αυτόσε Ορθοδόξου ποιμνίου και λαού, της παιδείας και της κατηχήσεως αλλά και του επανευαγγελισμού αυτού.
…Η αποστολή του Ορθοδόξου κληρικού, του κληρικού της Μεγάλης Εκκλησίας, εν Μεγάλη Βρετανία, ως και απανταχού της Ορθοδόξου Διασποράς, είναι όχι να ενεργή ή να διενεργή οιονδήτινα προσηλυτισμόν αλλά να δίδη λόγον περί “της εν ημίν ελπίδος παντί τω αιτούντι”.
…Δια των πατρικών τούτων νουθεσιών και προτροπών χαιρετίζομεν την σύναξιν υμών, περιπτυσσόμεθα αδελφικώς την υμετέραν φίλην Ιερότητα, άγιε αδελφέ Ποιμενάρχα της θεοσώστου ταύτης Επαρχίας κύριε Γρηγόριε, ευλογούμεν δε πάντας υμάς, και ευχόμεθα όπως, εργαζόμενοι κατά την φωνήν του Αγγέλου της εν Θυατείροις Εκκλησίας, συνεχίσητε “εν αμέμπτω πολιτεία και ακλινεί τη πίστει” την διακονίαν “της μεγάλης ταύτης Χάριτος” και, “αξίως πολιτευόμενοι της δωρηθείσης εκάστω εξ υμών υπό της προγνωστικής δυνάμεως του Κυρίου μεγάλης ιερατικής τιμής”, επιτελέσητε έργον δικαιούντες την κλήσιν υμών».

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος χαιρέτησε εγκάρδια και με πατρική αγάπη τους Συνέδρους, τους οποίους ευχαρίστησε και συνεχάρη για την διακονία τους. Αναφέρθηκε δε λεπτομερειακά στα παρακάτω θέματα:

1). Μνημόνευσε τον μακαριστό Προϊστάμενο, επί μακρά σειρά ετών, της φιλοξενούσας Κοινότητας Γενεσίου της Θεοτόκου Θεοφιλ. Επίσκοπο Τελμησσού κυρό Χριστοφόρο και ανέφερε την μεγάλη του προσφορά στην Κοινότητα και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.
2). Ανέφερε τη μεγάλη αξία που έχει το Καταστατικό των Κοινοτήτων και την ανάγκη να εφαρμόζεται με πειθώ, καλωσύνη και αγάπη. Το Καταστατικό προστατεύει τις Κοινότητες και τις περιουσίες τους.
3). Ενημέρωσε τους Συνέδρους για την επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στο Λονδίνο, από την 2α έως την 4η Νοεμβρίου 2015. Ο Παναγιώτατος είναι προσκεκλημένος του Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου του Canterbury Justin Welby.
4). Κοινό Ταμείο. Είναι ένα πολύ σημαντικό Ταμείο, που έχει αναγνωρισθεί ως Φιλανθρωπικός Οργανισμός. Το Δ.Σ. του Ταμείου είναι έτοιμο να αρχίσει να προσφέρει χρήματα. Κάθε Κοινότητα θα πρέπει να προσφέρει προς το Ταμείο ένα χρηματικό ποσό για ενίσχυσή του.
5). Πανορθόδοξη Επισκοπική Συνέλευση. Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τους Συνέδρους για τη σύσταση, τη λειτουργία και τα μέλη της εν λόγω Συνέλευσης.
6). Μέλη των Κοινοτήτων. Κάθε Κοινότητα οφείλει να εγγράψει μέλη και να πληρώνουν συνδρομή. Αυτά τα μέλη διοικούν τα περιουσιακά σοιχεία των Κοινοτήτων.
7). Οικονομικά των Κοινοτήτων. Οφείλουμε να προστατεύουμε τα οικονομικά των Κοινοτήτων μας με αγάπη, σοφία και σύνεση. Τα έχουμε ανάγκη για την Παιδεία, την Κατήχηση και για το μέλλον.

Γ. Σύντομες εισηγήσεις των Αρχιερέων

Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος:
Ο κύριος σκοπός της Εκκλησίας και το σημαντικώτερο έργο που επιτελείται από τους Ιερείς είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία υπογραμμίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία είναι η Ζωοδόχος Πηγή της Εκκλησίας. Τους Ιερείς πρέπει να τους απασχολεί ιδιαίτερα το πόσοι πιστοί βρίσκονται στο Ναό στην αρχή και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και πόσοι μεταλαμβάνουν των Αχράντων Μυστηρίων.
Οφείλουμε, επίσης, να σκεφθούμε για το μέλλον και τη διαδοχή. Ποιοί θα είναι Κληρικοί μας σε 30 χρόνια! Από που θα βρούμε τους νέους Κληρικούς! Από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και από την Αγγλία! Θα πρέπει να εμπνεύσουμε άτομα από τις Κοινότητές μας να συνεχίσουν το ιερό έργο.

Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος:
Όταν οι Κληρικοί διαβάζουν τις ευχές της Θείας Λειτουργίας θα πρέπει να καταλαβαίνουν τι εννοούν.
Πριν την τέλεση της Θείας Λειτουργίας οι Ιερείς οφείλουν να κάνουν προσευχή για 10΄-15΄, έτσι ώστε να έχουν καλή προετοιμασία και συγκέντρωση κατά την Θεία Λειτουργία.
Σε ορισμένες Κοινότητες της Αρχιεπισκοπής υπηρετούν διακεκριμένοι Ιερείς. Αυτοί πρέπει να αναλάβουν την Προεδρία της Κοινότητάς τους. Ο Αρχιεπίσκοπος με τη διάκριση και τη σοφία που τον διακρίνουν ας επιληφθεί του θέματος αυτού.

Θεοφιλ. Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος:
Η συμμετοχή των πιστών μας στη Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση, αρχίζει από την κατ’ οίκον εκκλησία, όπου ετοιμαζόμαστε για να πορευθούμε προς το Ναό.
Οι Αγγλικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες αποφάσισαν τη διακοπή, από το 2017, των εξετάσεων των Νέων Ελληνικών σε επίπεδο A’ Level, επειδή μειώθηκαν πολύ οι εξεταζόμενοι μαθητές. Θα μπορούσαμε να προσανατολισθούμε προς το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, το οποίο έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Δ. Kληρικοί – ομιλητές και θέματα

Οι Κληρικοί – ομιλητές και τα αντίστοιχα θέματά τους είχαν ως εξής:
1). Πρωτοπρ. π. Στέφανος Maxfield, «Θέματα που απασχολούν τους Ορθοδόξους στη Μεγάλη Βρετανία»
2). Πρωτοπρ. π. Κυπριανός Κωνσταντινίδης, «Αποχαιρετιστήρια Ομιλία» (Παλινοστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τις Σπέτσες)
3). Πρεσβ. π. Γεώργιος Χρηστίδης, «Ποιμαντικές εμπειρίες από την επικοινωνία Κληρικών – Λαϊκών»
4). Πρωτοπρ. π. Παγκράτιος Sanders, «Ποιμαντικές εμπειρίες από την Κεντρική Αγγλία»
5). Πρωτοπρ. π. Ιωάννης Nankivell, «Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μεγ. Βρετανία»
6). Αρχιμ. Oικουμ. Θρόνου π. Εφραίμ Lash, «Ορθόδοξη Λειτουργική Παράδοση και η μετάφραση της Θείας Λειτουργίας»
7). Διάκ. π. Νικόλαος – Ελευθέριος Price, «Δημιουργία Ορθόδοξης Νεολαίας Κάρδιφ»
8). Πρωτοπρ. Οικουμ. Θρόνου π. Φώτιος Μπίθας, «Η νοερά προσευχή και η προσκομιδή είναι τα όπλα του Ιερέα»

Ε. Επίλογος του Ιερατικού Συνεδρίου

Την Τρίτη ημέρα του Συνεδρίου τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγ. Βρετανίας κ. Γρηγορίου και συμμετεχόντων Ιερέων και Διακόνων.
Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκαν Ιερά Μνημόσυνα στη μνήμη του μακ. Αρχιερατικώς Προϊσταμένου της φιλοξενούσας Κοινότητας Θεοφιλ. Επισκόπου Τελμησσού κυρού Χριστοφόρου, του πρόσφατα κοιμηθέντος Προέδρου του Ιερατικού Συνδέσμου μακαριστού Πρωτοπρ. Ανθίμου Παπανδρέου, καθώς και όλων των υπηρετησάντων στην Ι.Α. Θυατείρων & Μ.Β. Κληρικών.
Στο τέλος των εργασιών, ο Άξιος Ποιμενάρχης της Αρχιεπισκοπής των Θυατείρων κ. Γρηγόριος, αποχαιρέτησε και κατευόδωσε τους Συνέδρους με την εξής σοφή συμβουλή και πνευματική προτροπή:
«Να προσεύχεσθε για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Η προσευχή βοηθάει τον άνθρωπο να συμφιλιώνεται, να ημερεύει και να αγαπά»!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ