Δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων και με συντριπτική πλειοψηφία, έγινε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας – Γερμανίας για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και την προετοιμασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.

Όλα τα κόμματα τάχθηκαν υπέρ της κύρωσης της σύμβασης, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε «παρών», και της Χρυσής Αυγής που καταψήφισε.

Ο γενικός γραμματέας Νέας Γενιάς, Παυσανίας Παπαγεωργίου, έκανε δεκτές τις ενστάσεις που εκφράστηκαν από βουλευτές κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ζήτησαν να απαλειφθεί από την αιτιολογική έκθεση, η φράση για «την καταπολέμηση των στερεοτύπων», που συμπεριλαμβάνεται στους σκοπούς του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος.

Τόσο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ριζούλης, όσο και η πρώην αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστόπουλου, σημείωσαν ότι η συγκεκριμένη αναφορά, ίσως αποδυναμώσει και επηρεάσει τις ενέργειες του ελληνικού κράτους για τις αξιώσεις και διεκδικήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων. Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και οι επισημάνσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Θηβαίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το παρόν σχέδιο νόµου επιδιώκεται η νοµοθετική κύρωση της «Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργα- σία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας», που υπεγράφη στο Βερολίνο στις 26.7.2017.

Η υπογραφή της Σύµβασης αυτής εκφράζει την επιθυµία των δύο Μερών για επέκταση της Ελληνογερµανικής συνεργασίας µε στόχο την εδραίωση του Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας, µέσω του οποίου θα επιτευχθεί η εµβάθυνση των σχέσεων ανάµεσα στους νέους και στους υπεύθυνους για θέµατα νεολαίας σε αµφότερα τα κράτη.

Επιπλέον, θα προωθήσει την αµοιβαία γνωριµία, κατανόηση και αλληλεπίδραση της νεολαίας της Ελλάδος και της Γερµανίας στο πλαίσιο της Ευρώπης, λειτουργώντας ως σύµβουλος και διαµεσολαβητής µεταξύ των διάφορων κρατικών βαθµίδων.

Η νέα γενιά της Ευρώπης, µέσω τέτοιων αλληλεπιδράσεων, προωθεί την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών. Πιο συγκεκριµένα, στόχος της συνεργασίας αυτής µεταξύ των δύο χωρών θα είναι οι ανταλλαγές νέων και σχολικές ανταλλαγές, ανταλλαγή επαγγελµατιών, εκπαιδευτικά σεµινάρια, δράσεις για την εκµάθηση και ενίσχυση της διδασκαλίας των δύο γλωσσών, πολιτιστικές δραστηριότητες, διεξαγωγή του Ελληνογερµανικού Φόρουµ Νεολαίας σε ετήσια βάση, ξεναγήσεις σε τόπους κοινής ιστορικής µνήµης της περιόδου 1941-1945 και ξεναγήσεις σε τόπους και θεσµούς της εκατέρωθεν πολιτιστικής κληρονοµιάς των δύο χωρών (σε χώρους του κλασικού αρχαιοελληνικού πολιτισµού που θεµελιώνει την ευρωπαϊκή ταυτότητα, όπως ρητά αναφέρεται στη Σύµβαση).

Από την ελληνική πλευρά, αρµόδιο για την υλοποίηση της Σύµβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ειδικότερα η Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.