Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ έλαβε την παρακάτω πρόσκληση:

Διαδικτυακή διάλεξη: Μια γεωπολιτική ανάλυση της εξέγερσης του 1821

Περιγραφή:

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Εθνικής Παλιγγενεσίας, που οδήγησε στην ί-
δρυση του σημερινού ελληνικού κράτους, ο Ελληνογερμανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
DHW πραγματοποιεί σειρά διαλέξεων στα πλαίσια του Πολιτικού Φόρουμ του DHW και σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες από τα πεδία της ιστορίας και της γεωπολιτικής. Τίτλος
της σειράς είναι: «1821-2021: 200 χρόνια ιστορίας του ελληνικού κράτους από την αρχή του αγώνα για την ανεξαρτησία».
Η πρώτη διάλεξη με θέμα «Μια γεωπολιτική ανάλυση της εξέγερσης του 1821» θα γίνει
από τον Καθηγητή Δρα. Ιωάννη Μάζη, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, και ώρα 7 μ.μ. (ώρα
Γερμανίας).
Ο Ιωάννης Μάζης είναι καθηγητής Γεωπολιτικής και Γεωοικονομικής στο Εθνικός Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς γεωπολιτικούς επιστήμονες με συνεχή παρουσία και ενεργό συμμετοχή στον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα.
Ώρα: Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 στις 7 μ.μ. (ώρα Γερμανίας)
Δηλώσεις συμμετοχής: Mε το QR-Code στη σελίδα αυτή ή μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_baPUgCFNRpOCgThS-tB3xA

Ευχαριστούμε»

Internet Veranstaltung: Eine geopolitische Analyse des Aufstandes von 1821
Zum Anlass der 200 Jahre seit dem Anfang des griechischen Unabhängigkeitskampfes, der zur
Gründung des heutigen griechischen Staates führte, veranstaltet die Deutsch-Griechische Unternehmervereinigung
eine Vortragsreihe im Rahmen des Politischen Forums der DHW und in
Kooperation mit führenden Wissenschaftlern aus Geschichte und Geopolitik. Titel der Vortragsreihe
ist: „1821 – 2021: 200 Jahre Geschichte des griechischen Staates seit dem Beginn des
Unabhängigkeitskampfes“.
Der erste Vortrag zum Thema „Eine geopolitische Analyse des Aufstandes von 1821“
wird von Prof. Dr. Ioannis Mazis, am Donnerstag 8 April 2021, um 19 Uhr stattfinden.
Ioannis Mazis ist Professor für Geopolitik und Geoökonomie an der Nationalen Kapodistrias
Universität Athen. Er ist einer der bekanntesten und renommiertesten geopolitischen Experten
mit kontinuierlicher und aktiver Teilnahme am öffentlichen Diskurs in Griechenland.
Zeit: Donnerstag 8 April 2021, 19 Uhr
Teilnahme: Registrierung erfolgt über den QR-Code auf dieser Seite unter über dem folgenden
Link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_baPUgCFNRpOCgThS-tB3xA