Πρώτοι σε επιχειρηματικότητα οι Έλληνες έφηβοι

-Βασικά αιτήματα των μαθητών είναι η κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία, η άρση της κατάργησης ειδικοτήτων στα επαγγελματικά Λύκεια, αλλά και η παύση της αδιαφορίας της Πολιτείας για το χώρο της Παιδείας

-Περίπου οι μισοί από τους Έλληνες νέους, μαθητές Λυκείου, προτιμούν για την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση, παρά να γίνουν υπάλληλοι!

-Μόλις το 14% των Ελλήνων νέων επιθυμεί μια υπαλληλική θέση στο Δημόσιο!

 

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας “Young Business Talents Report 2016”, που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι Έλληνες έφηβοι, είναι πρώτοι σε επιχειρηματικότητα, ανάμεσα στους συνομηλίκους τους από 5 χώρες!

Η έρευνα “Young Business Talents Report 2016” είναι μια ετήσια κοινωνική έρευνα,  η οποία μελετά τις τάσεις των νέων Ελλήνων, καθώς και άλλα θέματα, που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον τους αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 4 χώρες της Νοτίου Ευρώπης, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, καθώς και στο Μεξικό, ανάμεσα σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα μαθητών, που παίρνουν μέρος στο μαθητικό Πρόγραμμα με Επιχειρηματικό Προσομοιωτή, Young Business Talents 2016-17, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου 10 ερωτήσεων. Η Έρευνα υποστηρίζεται από το Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Σημειώνεται, ότι από την Ελλάδα συμμετείχαν 2.466  μαθητές Λυκείου.

Σύμφωνα με την ερευνα αυτή, παρά την αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας και τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, οι Έλληνες νέοι προτιμούν σε ποσοστό 48,1% να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση, ενώ, μόλις το 14% επιθυμεί μια θέση στο Δημόσιο!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Το 48,1% των νέων Ελλήνων, θεωρούν, ότι η καλύτερη επιλογή για την μελλοντική τους σταδιοδρομία είναι η ίδρυση της δικής τους εταιρείας ή το ελεύθερο επάγγελμα!

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, λόγω και του δυσμενούς οικονομικού κλίματος, που επικρατεί στην χώρα μας. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές, η ιδέα για επιλογή της επαγγελματικής καριέρας του δημόσιου υπάλληλου δεν ενθουσιάζει τους εφήβους της Ελλάδας, σε αντίθεση με τους νέους της Ισπανίας και της Ιταλίας. Μόνον το 14% των νέων στην Ελλάδα θέλουν να εργαστούν στον δημόσιο τομέα, σε αντίθεση με τους Ισπανούς που το προτιμούν σε ποσοστό 25,8% και τους Ιταλούς σε ποσοστό 24,5%. Η μεγάλη πλειοψηφία (48,1%) των νέων Ελλήνων, μαθητών σε  λυκειακές / προ-πανεπιστημιακές  σπουδές, θεωρούν, ότι η καλύτερη επιλογή για την μελλοντική τους σταδιοδρομία είναι η ίδρυση της δικής τους εταιρείας ή το ελεύθερο επάγγελμα, σε σύγκριση με μία υπαλληλική σχέση. Αυτή η τάση συνιστά σημαντική αύξηση (13.2%) έναντι των στοιχείων της αντίστοιχης περσινής έρευνας, που έδειξε ότι το 42,50% επέλεξε  την επιχειρηματικότητα.

Από τους υπόλοιπους, το 37,5% των μαθητών θα ήθελαν να εργασθούν για μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα στο άμεσο μέλλον, σαφώς λιγότεροι από ότι το 2016, όταν πριν έναν χρόνο, το 42,2% είχε επιλέξει αυτή την πορεία. Μόνον το  14,4% θα προτιμούσαν την απασχόληση σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, επίσης λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι, το ποσοστό των οποίων έφθανε το 15,3%.

Μετά τους Πορτογάλους, οι νέοι στην Ελλάδα έχουν το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό επιθυμίας  να είναι δημόσιοι υπάλληλοι!

Αξιοσημείωτο είναι, ότι από το σύνολο, το 72,94% του συνόλου των μαθητών εχει αποφασίσει, σχετικά με την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Συγκεκριμένα, οι νεαροί μαθητές ερωτήθηκαν, αν γνωρίζουν, ποιά επαγγελματική δραστηριότητα θα ήθελαν να ακολουθήσουν στο μέλλον. Από αυτούς το 72,9% γνώριζαν ακριβώς τι θα θέλουν να κάνουν ενώ το 27,1% δεν έχουν αποφασίσει. Οι κοπέλες, μάλιστα, είναι λίγο περισσότερο αποφασισμένες (74,5%), σε σχέση με τα αγόρια (70,7%).

Επίσης, στην ερώτηση, εάν αποφάσισαν, τι θέλουν να σπουδάσουν, το 72,7% είχαν ξεκάθαρη άποψη, ενώ οι υπόλοιποι όχι ακόμα. Οι κατευθύνσεις με την μεγαλύτερη προτίμηση είναι η Ιατρική, τα Οικονομικά & Διοίκηση, οι Νομικές και οι Τεχνικές σπουδές.

Με 14,4%, οι νέοι στην Ελλάδα έχουν το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό επιθυμίας  να είναι δημόσιοι υπάλληλοι μετά την Πορτογαλία, με 8,57%, ενώ είναι πολύ λιγότεροι, σε σύγκριση με το 24,5% των νέων Ιταλών και το 25,8%, των νέων Ισπανών και μαθητών λυκείων / προ-πανεπιστημιακού επιπέδου, που έχουν την υψηλότερη προθυμία να εργασθούν σε θέσεις του δημοσίου.

Η γεωγραφική ζώνη με την υψηλότερη προδιάθεση να δημιουργήσουν οι Έλληνες νέοι εταιρεία ή να αυτοαπασχοληθούν, είναι τα νησιά, ενώ η αντίστοιχη ζώνη με την χαμηλότερη προδιάθεση είναι η Μακεδονίας και Κεντρική & Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος!

Οι κοπέλες εμφανίζονται λίγο περισσότερο ‘συντηρητικές, καθώς το 47,8% επιθυμεί να αυτο-απασχοληθεί και το 15,5% να εργασθεί σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σε σχέση με τα αγόρια, που προτιμούν την επιχειρηματικότητα κατά 48,5% ενώ μόνο το 13,2% σκέφτεται να εργασθεί στο δημόσιο.  Η προοπτική των ιδιωτικών εταιρειών είναι ελκυστική για το 36,7% των κοριτσιών έναντι 38,4% των αγοριών.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για την επιχειρηματικότητα είναι σημαντικά διαφορετικό, ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές. Η ζώνη με την υψηλότερη προδιάθεση να δημιουργήσουν οι νέοι εταιρεία ή να αυτοαπασχοληθούν, είναι όλα τα νησιά, δηλαδή η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά και τα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου (56,40%). Ακολουθούν η Ήπειρος-Θεσσαλία (50%) και η Αττική (48,63%), ενώ, οι περιοχές όπου οι νέοι είναι λιγότερο πρόθυμοι να αυτοπασχοληθούν, είναι οι Κεντρική & Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος (46,07%) και η Μακεδονία (46,12%)