-Ποιές αλλαγές φέρνει σε εργατικά ζητήματα, δημοτικά τέλη, προσλήψεις, επιδόματα κ.α.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Βουλή το νομοσχέδιο για το «παράλληλο πρόγραμμα» ή αλλιώς «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων.
Μεταξύ άλλων, το «παράλληλο πρόγραμμα» περιλαμβάνει, όσον αφορά τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, τα εξής:

Αλλαγές στον τομέα της Εργασίας

-Αλλαγές στην κοινωφελή Εργασία. Με την νομοθετική ρύθμιση θεσμοθετούνται οι εξής αλλαγές:
Αποδίδεται στους ωφελούμενους το δικαίωμα να απουσιάζουν για συγκεκριμένο αριθμό ημερών και για συγκεκριμένους λόγους, χωρίς να περικόπτονται οι αμοιβές τους και χωρίς να υποχρεούνται να επεκτείνουν τον χρόνο εργασίας τους. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες μηνιαίως. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας, δικαιούνται να απουσιάζουν δεκατρείς (13) εργάσιμες ημέρες. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 18 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα.vouli
Στο εξής προβλέπεται, επίσης, η αμοιβή και κατά την βραδινή εργασία του προαναφερόμενου προσωπικού, οριζόμενη σε 24,76 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερη από 619 Ευρώ μηνιαίως, για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 21,59 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερη από 539,75 Ευρώ μηνιαίως, για ωφελουμένους κάτω των 25 ετών.
Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στους συναρμόδιους Υπουργούς για επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις, που οι επιβλέποντες φορείς της Κοινωφελούς Εργασίας παραβιάζουν τους όρους του προγράμματος και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας.

Μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους για τις ευπαθείς κατηγορίες

– Εφαρμόζεται μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους για τις κατηγορίες των άπορων, των ΑΜΕΑ, των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των μογονεϊκών οικογενειών και τον μακροχρόνια ανέργων, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, οι ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 202 παρ 3 του δημοτικού κώδικα, μπορούν να πληρώνουν ειδικό τιμολόγιο με μειωμένα ή και μηδενικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

Προσλήψεις στους δήμους

-Ξεπάγωμα προσλήψεων στους δήμους: Συγκεκριμένα, μπαίνει «τέλος» στον πάγο για ορισμένες κατηγορίες, αν και γενικά οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως 31/12/2016, πλην των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», τονίζεται, ότι εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισμών και επιτρέπονται οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων, καθώς και των κλάδων ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ. Επίσης, εξαιρείται από την αναστολή και τους περιορισμούς των προσλήψεων και διορισμών όλων των κλάδων των ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, σε νησιωτικούς ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Ρύθμιση ζητημάτων στους ΟΤΑ

– Θέματα σχετικά με τη θέση σε αργία των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.
-Με το άρθρο 14 επιτρέπεται η αύξηση του ωραρίου σε συμβασιούχους με ανάλογη αύξηση των αποδοχών τους, ενώ μειώνεται το ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς
-Με το άρθρο 15 ρυθμίζονται θέματα μετάταξης υπαλλήλων ΟΤΑ σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και του προσωπικού ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ Ανωνύμων Εταιρειών των ΟΤΑ στον οικείο ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ σε περίπτωση λύσης τους
-Επανενεργοποιούνται αποφάσεις στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας που είχαν συνταχθεί έως 31.12.14.
-Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ που ασχολούνται με τα απορρίμματα
-Με τα άρθρα 20-21 δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να λειτουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών, όχι μόνον σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, αλλά και σε εκτάσεις, που τους έχουν παραχωρηθεί, ενώ κέντρα αποτέφρωσης μπορεί να λειτουργεί και ο ΕΔΣΝΑ. Επίσης, κάθε πρόσωπο θα μπορεί με δήλωσή του σε συμβολαιογράφο να ορίσει τον τόπο και τη μέθοδο ταφής του.
-Με το άρθρο 30 εντάσσονται και οι τρίτεκνες οικογένειες στις ευεγερτικές διατάξεις του Ν. 2643/88 για την πρόσληψη στο Δημόσιο.

Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις

– Με τα άρθρα 17 και 18 παρατείνεται για άλλα 8 χρόνια η προθεσμία, που έχουν άστεγοι και οικονομικά αδύναμοι δημότες να ανεγείρουν κατοικία σε δημοτικά οικόπεδα, που τους παραχωρήθηκαν με τον νόμο 3463/2006.
– Με το άρθρο 39 συστήνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδική Επιτροπή, που θα προτείνει την ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (“Καλλικράτη”), καθώς και πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης ληξιαρχείων – δημοτολογίων, γεγονός, που εκτιμάται, ότι θα πατάξει την γραφειοκρατία και την συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών.
-Παράλληλα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, καθώς καθιερώνεται η πλήρης δωρεάν νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων, ενώ ρυθμίζονται θέματα για την στελέχωση των ΜΕΘ και των απομακρυσμένων και παραμεθόριων αγροτικών ιατρείων, κέντρων υγείας και νοσοκομείων..

Αρχική Σελίδα/Zur Startseite

The post Ψηφίστηκε από την Βουλή το “παράλληλο πρόγραμμα” ! appeared first on ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ