(c) elliniki-gnomi ATHINA
(c) elliniki-gnomi ATHINA

-Νέο κύκλο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να προκαλέσει η διάταξη αυτή, βάσει της οποίας αλλάζουν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα για τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Έναν νέο κύκλο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να προκαλέσει η διάταξη για την ανάθεση των «κόκκινων δανείων» πρώτης κατοικίας σε εταιρείες, ακόμη και όταν έχουν αξία κάτω των 140 χιλιάδων ευρώ!
Συγκεκριμένα, με τροπολογία, που ψηφίστηκε από τους βουλευτές της συγκυβέρνησης, προβλέπεται, πλέον, η ανάθεση σε εταιρείες – μη τραπεζικά ιδρύματα, της διαχείρισης και των μικρών ενυπόθηκων δανείων για την πρώτη κατοικία, με αντικειμενική αξία έως 140.000 ευρώ.

Εταιρείες διαχείρισης και εισπρακτικές εταιρείες θα μπορούν να παίρνουν από τις τράπεζες τα «κόκκινα» δάνεια για την πρώτη κατοικία, ακόμη και μικρής αξίας και να διεκδικούν την είσπραξη των οφειλομένων!

Ουσιαστικά, πρόκειται για εταιρείες διαχείρισης και εισπρακτικές εταιρείες, που θα μπορούν να παίρνουν από τις τράπεζες τα «κόκκινα» δάνεια για την πρώτη κατοικία, ακόμη και μικρής αξίας και να διεκδικούν την είσπραξη των οφειλομένων.
Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν με την τροπολογία είναι οι ακόλουθες:
– Επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης “κόκκινων” και “πράσινων” δανείων σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ακόμη και όσων συνδέονται με υποθήκη ή προσημείωση πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία κάτω των 140.000 ευρώ. Ουσιαστικά, οι συγκεκριμένες εταιρείες θα αναλαμβάνουν την διευθέτηση και την είσπραξη απ’ τους δανειολήπτες. Το παραπάνω, μάλιστα, αφορά δάνεια όλων των κατηγοριών. Ωστόσο, συνεχίζεται η απαγόρευση της πώλησης των εν λόγω δανείων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Θα επιτρέπεται, πλέον, υπό προϋποθέσεις η αύξηση του επιτοκίου από την εταιρεία, που αγοράζει εξυπηρετούμενο δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο

– Επιτρέπεται η διαχείριση αλλά και η μεταβίβαση σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις όλων των δανείων, που έχουν χορηγηθεί, ή πρόκειται να χορηγηθούν με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η κυριότερη συνέπεια από την εξέλιξη αυτή είναι, ότι τα funds, αποκτώντας “κόκκινα” δάνεια αυτής της κατηγορίας, θα στραφούν στον εγγυητή, εν προκειμένω το Δημόσιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
– Σε περίπτωση, που μεταβιβάζεται εξυπηρετούμενο δάνειο σε εταιρεία και αυτό είχε κυμαινόμενο επιτόκιο, θα επιτρέπεται πλέον υπό προϋποθέσεις η αύξηση από την εταιρεία, που αγοράζει το δάνειο, του περιθωρίου -επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς – σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα, που είχαν καθορισθεί στην δανειακή σύμβαση από την τράπεζα, την στιγμή της μεταβίβασης. Υπενθυμίζεται, ότι στον νόμο, που ψηφίστηκε πρόσφατα, δεν επιτρεπόταν να συμβεί κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, τώρα δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων ειδικά για μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια.

Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες διαχείρισης δανείων και τις αλλοδαπές, σε ό,τι αφορά το πιστωτικό ίδρυμα, που θα καταβάλλουν το ποσό του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ

– Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες διαχείρισης δανείων και τις αλλοδαπές, σε ό,τι αφορά το πιστωτικό ίδρυμα, που θα καταβάλλουν το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, στην περίπτωση, που θέλουν να διευρύνουν την δραστηριότητά τους και στην δανειοδότηση δανειοληπτών, των οποίων τα δάνεια διαχειρίζονται.
Σύμφωνα με την τροπολογία, οι ελληνικές εταιρείες οφείλουν να καταβάλουν το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικής τράπεζας, ενώ οι εταιρείες με την έδρα τους σε χώρα – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), μπορούν να καταβάλλουν το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογριασμό τράπεζας, που βρίσκεται σε χώρα – μέλος ΕΟΧ.

(c) elliniki-gnomi ATHINA
(c) elliniki-gnomi ATHINA