Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση και την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης

Φέρνει ο εναρμονισμός της ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή!
-Με αυστηρότερες προϋποθεσεις και μεγαλύτερο κόστος θα αποκτώνται στο εξής οι άδειες οδήγησης!
– Ανά 15ετία και όχι στο 65ο έτος της ηλικίας του οδηγού, θα ανανεώνεται, πλέον, το ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης, ενώ δημιουργούνται υποκατηγορίες για τα φορτηγά και τα λεωφορεία!

Σημαντικές αλλαγές θα ισχύουν στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης με το προεδρικό διάταγμα 51/2013, με το οποίο η ελληνική Νομοθεσία εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή!
Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι, αφ’ ενός θα γίνουν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης, και αφ’ ετέρου το κόστος της θα αυξηθεί.
Μία από τις αλλαγές, που επέρχονται, αφορά στην αύξηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, που από 20, γίνονται 25, όπως επίσης και τα μαθήματα της θεωρίας. Παράλληλα δημιουργούνται νέες κατηγορίες, οι οποίες δεν υπήρχαν έως τώρα.
Σε ότι αφορά τις αλλαγές στο κόστος έκδοσης των διπλωμάτων, θα ακριβύνουν τα παράβολα, που θα πρέπει να υποβάλλονται με τον φάκελο του κάθε υποψηφίου. Επιπλέον, αλλάζει και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων οδηγών από τους ιατρούς. Σε αυτή την υπόθεση δεν θα εμπλέκεται η Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών.
Επίσης, άλλη σημαντική αλλαγή είναι, ότι, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τα ερασιτεχνικά διπλώματα στην Ελλάδα θα ανανεώνονται, πλέον, ανά 15ετία και όχι στο 65ο έτος της ηλικίας του οδηγού, όπως ισχύει έως τώρα. Όσον αφορά στους επαγγελματίες, υποκατηγορίες δημιουργούνται και σε ό,τι αφορά τα φορτηγά και τα λεωφορεία, με την θεσμοθέτηση υποκατηγοριών, Γ1 για φορτηγό έως 7,5 τόνων και Δ1 για λεωφορείο έως 16 θέσεων, κατηγορίες που δεν υπήρχαν έως τώρα.