Φωτογραφία αρχείου (από συνεδρίαση του ΣΑΕ).

Αναρτήθηκε σήμερα για διαβούλευση   http://www.opengov.gr/ypex/?p=293  έως τις 7 Μαϊου 2019 το σχέδιο νόμου για την επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

 

Συνημμένα το κείμενο του σχεδίου νόμου – ΣΑΕ σελ. 169