Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα, που περιήλθαν εφέτος στο ελληνικό Δημόσιο από αδρανείς τραπεζικές καταθέσεις, έως και τον Απρίλιο του 2015, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσό, που πήρε το Δημόσιο από αδρανείς καταθέσεις, που δεν παρουσίασαν κίνηση για διάστημα μιάς εικοσαετίας, ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ!trapeza tis Ellados
Σημειώνεται, πως βάσει του νομού 4151/2013, κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της 20ετίας να αποδίδει στο ελληνικό Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό και να ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τον νόμο.

Πότε υποχρεούνται οι τράπεζες να ειδοποιούν τους καταθέτες

Επίσης προβλέπεται, ότι οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν τρεις φορές τους καταθέτες, των οποίων οι λογαριασμοί δεν παρουσιάζουν κίνηση, εφόσον το υπόλοιπό τους είναι μεγαλύτερο των 100 ευρώ, ενώ για ποσά κάτω των 100 ευρώ δεν υφίσταται η υποχρέωση της ειδοποίησης αυτής και οι τράπεζες μπορούν να προχωρούν στην παραχώρηση των καταθέσεων αυτών, μετά από εικοσαετία αδράνειας του καταθετικού λογαριασμού, στο κράτος χωρίς ειδοποίηση.
Συγκεκριμένα, για αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς άνω των 100 ευρώ η πρώτη ειδοποίηση θα γίνεται με την παρέλευση πέντε χρόνων από την ημερομηνία, που ανοίχθηκε ο λογαριασμός, η δεύτερη στην 10ετία και η τρίτη στην15ετία. Επειτα από 20 χρόνια ακινησίας τα ποσά θεωρούνται, πλεον, έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και περιέρχονται στο κράτος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ