Με βάση το άρθρο 20 του Νομοσχεδίου του Yπουργείου Εσωτερικών, οι δήμοι δεν θα υποχρεούνται, πλέον, να ασκούν υπέρ του Δημοσίου ένδικα μέσα σε δικαστικές αποφάσεις, που δικαιώνουν προσωρινά τους συμβασιούχους!

Σε αορίστου χρόνου αναμένεται να μετατραπούν στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι συμβάσεις χιλιάδων συμβασιούχων έργου και ορισμένου χρόνου, καθώς, με βάση το άρθρο 20 του Νομοσχεδίου του Yπουργείου Εσωτερικών, οι δήμοι δεν θα υποχρεούνται, πλέον, να ασκούν υπέρ του Δημοσίου ένδικα μέσα σε δικαστικές αποφάσεις, που δικαιώνουν προσωρινά τους συμβασιούχους.
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι δήμοι (σε αντίθεση, με ότι προβλέπει ο Νόμος για τον «Καλλικράτη») καλούνται να μην ασκήσουν η να παραιτηθούν από ένδικα μέσα (εφέσεις η αναιρέσεις) σε προσφυγές συμβασιούχων, οι οποίοι δικαιώθηκαν στα δικαστήρια, είτε με προσωρινές διαταγές, ή ασφαλιστικά μέτρα, είτε με πρωτόδικες αποφάσεις, αποκτώντας το δικαίωμα να παραμείνουν ή να επανέλθουν προσωρινά στην υπηρεσία τους.

Τουλάχιστον 3.000 συμβασιούχοι σε δήμους της χώρας θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ακόμη και με προσωρινές αποφάσεις δικαστηρίων, παρ’ ότι έληξαν οι συμβάσεις τους, καθώς οι δήμοι δεν θα ασκήσουν, πλέον, ένδικα μέσα!

Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές, η παραίτηση από ένδικα μέσα αφορά και χιλιάδες περιπτώσεις συμβασιούχων, οι οποίοι με προσφυγές τους και με το επιχείρημα, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επετύγχαναν σε πρώτο βαθμό την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δήμοι προχωρούσαν υποχρεωτικά, βάσει του Νόμου του «Καλλικράτη», στην εξάντληση των ενδίκων μέσων (εφέσεις η αναιρέσεις), με αποτέλεσμα στο Εφετείο η στον Άρειο Πάγο αρκετοί συμβασιούχοι να χάνουν το δικαίωμα της μονιμοποίησης.
Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, πρόκειται για τουλάχιστον 3.000 συμβασιούχους σε δήμους της χώρας, οι οποίοι, τώρα πλέον, θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ακόμη και με προσωρινές αποφάσεις δικαστηρίων, παρ’ ότι έληξαν οι συμβάσεις τους, ενώ για τουλάχιστον 1.000 έως 2.000 υπαλλήλους οι συμβάσεις τους θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

ypourgeio_eswterikwn_619_355