(c) ellinikignomi.eu

-Βαριές ποινές και εξοντωτικά χρηματικά πρόστιμα περιμένουν όσους αποκρύψουν κινητά ή ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
Σε δημόσια έκθεση θα βρίσκονται στο εξής τα περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων υπόχρεων σε δήλωση «πόθεν έσχες». Ακόμα και κοσμήματα αξίας ή λεφτά, που φυλάσσονται στο σπίτι, θα πρέπει να δηλώνονται στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα Περιουσιολογίου, ενώ μετά τα στοιχεία τους θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο, όπου θα παραμένουν προσβάσιμα σε όλους για μια τριετία. Όσοι υπόχρεοι παραλείψουν να υποβάλουν την δήλωση, ή υποβάλουν ανακριβή δήλωση, απειλούνται, όχι μόνον με ποινικές διώξεις, αλλά και διοικητικά πρόστιμα και κατασχέσεις, ύψους από 150 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο ευρώ!
Οι τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος συζητήθηκαν στην συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γιώργου Βασιλειάδη, με τους εκπροσώπους των δανειστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των ημερών θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα προβλέπει, πως θα αποκρύπτεται η ακριβής διεύθυνση και άλλα στοιχεία του υπόχρεου (όχι πάντως το όνομά του) για να μην καταστεί στόχος κακοποιών κλπ.

Αν υπάρξει απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου, προβλέπεται ποινή δύο χρόνων φυλάκισης και πρόστιμο 500.000 ευρώ ενώ για απόκρυψη πάνω από 300.000 ευρώ, το πρόστιμο φθάνει έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ!

Επιπλέον, αναμένεται και εγκύκλιος της ΓΓΔΕ, για το πώς θα εισπράττονται τα νέα πρόστιμα, που προβλέπει ο Νόμος για ανακριβή δήλωση ή μη υποβολή δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Αν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας (31 Δεκεμβρίου) ή υποβάλλει ανακριβή-ελλιπή δήλωση, προβλέπεται φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Αν το αδίκημα τελείται με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου, η ποινή φθάνει τα δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 ευρώ ενώ για απόκρυψη πάνω από 300.000 ευρώ, η ποινή φθάνει έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ!
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν θα αλλάξει η πρόβλεψη για υποχρέωση δήλωσης μετρητών αξίας άνω των τα 15.000 ευρώ και τιμαλφών αξίας άνω των 30.000 ευρώ.
Τα ηλεκτρονικά πόθεν έσχες θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για τα πολιτικά πρόσωπα, αιρετούς άρχοντες, ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημερωσης.
Για όλους τους υπόλοιπους (ένστολους, δημοσίους υπαλλήλους, δημοσιογράφους κλπ) θα δημοσιεύονται μόνον στατιστικά στοιχεία (τι δηλώνουν, πόσοι εντοπίστηκαν να μη κάνουν δήλωση κλπ).

Οι υπόχρεοι σε δήλωση «πόθεν έσχες» θα κληθούν να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες, καταγράφοντας κάθε είδους εισόδημα του προηγουμένου έτους και όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία

Οι δηλώσεις θα υποβάλονται στην νέα διαδικτυακή πύλη www. pothen.gr και η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του φορολογούμενου στο Taxis . Κατά την πρώτη υποβολή της δήλωσης, θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενώ τα επόμενα έτη, θα δηλώνονται μόνο οι μεταβολές.
Οι υπόχρεοι σε δήλωση «πόθεν έσχες» θα κληθούν να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες, καταγράφοντας κάθε είδους εισόδημα του προηγουμένου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια , παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και βέβαια όλα τα προσωπικά τους δεδομένα. Πίνακες «φωτιά» μπορούν να θεωηρηθούν οι πίκανες 7, 8 και 9, στους οποίους θα πρέπει να συμπληρωθούν μετρητά, που φυλάσσονται στο σπίτι αλλά και καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, τιμαλφή και περιεχόμενα θυρίδων.

Τι θα αναφέρονται αναλυτικά στους πίνακες 7, 8 και 9 της δήλωσης «πόθεν έσχες»

Ο πίνακας 7, αφορά τις θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα. Εκεί δηλώνονται δικαιούχος και συνδικαιούχοι, το περιεχόμενο ή η μεταβολή, το ίδρυμα που φιλοξενεί την θυρίδα, η χώρα και το έτος μίσθωσης της θυρίδας.
Στον πίνακα 8 ακολουθεί η αποτύπωση των μετρητών, τα οποία φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων καθώς και τα τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι, ενώ στον πίνακα 9 οι καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.
Θα αναγράφονται ακόμα το όνομα του ιδιοκτήτη (ο υπόχρεος, σύζυγος ή τέκνα), κατάσταση ή μεταβολή (την πρώτη φορά το τι είναι και στην συνέχεια το τι άλλαξε), το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η αξία κτήσης και η αξία πώλησης, το νόμισμα , ο τρόπος κτήσης, οι πηγές προέλευσης των χρημάτων και το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης των χρημάτων.

athina