-Οι ρυθμίσεις που προτείνουν, αφορούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων δανειοληπτών, που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη και περιμένουν να γίνει η τελική εκδίκαση!

Σε διαγραφές χρέους δανειοληπτών, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, που αυτοί έχουν ήδη καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη και περιμένουν να γίνει η τελική εκδίκαση, φαίνεται, ότι προχωρούν ήδη κάποιες τράπεζες!
Συγκεκριμένα, όπως απκάλυψε η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», με επιστολή της προς δανειολήπτη, η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) του δίνει την δυνατότητα ρύθμισης του χρέους του για χρονικό διάστημα 293 μηνών, με τον διαχωρισμό της οφειλής σε δύο τμήματα.
Αναλυτικότερα, η ρύθμιση, που προτείνεται, προβλέπει ένα έντοκο τμήμα Α, ποσού 52.164 ευρώ, για σχεδόν 24 χρόνια, με την μηνιαία δόση να διαμορφώνεται σε 241 ευρώ, με βάση το ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο (euribor + περιθώριο + εισφορά 0,12%) και ένα δεύτερο τμήμα Β, ποσού 52.239 ευρώ, το οποίο παραμένει «παγωμένο», άτοκα και χωρίς καμία απαίτηση για τα πρώτα 15 έτη.

Ευνοϊκή ρύθμιση και για την οφειλή καταναλωτικής πίστης!

Στην συγκεκριμένη επιστολή της ΕΤΕ, όπως αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος», αναφέρονται τα εξής: «Με την προϋπόθεση, ότι καταβάλλονται κανονικά οι αναλογούσες μηνιαίες δόσεις στο τμήμα Α της οφειλής, επιτυγχάνεται απομείωση του Β τμήματός της κατά 4% ετησίως, για 15 έτη (συνολική απομείωση 60% επί του τμήματος Β)», Προσθέτει, δε, ακόμη τα εξής: «Ενδεικτικά, για το ποσό του τμήματος Β της οφειλής, που ανέρχεται σε 52.239 ευρώ αντιστοίχως, για κάθε έτος, που τακτοποιείτε εμπρόθεσμα τις δόσεις του τμήματος Α, θα διαγράφεται από το τμήμα Β το 4%, δηλαδή, συνολικά μέσα στην 15ετία μπορεί να διαγραφεί ποσό 31.343 ευρώ, διαμορφώνοντας, μετά την πάροδο του επίμαχου διαστήματος, ενδεικτική μηνιαία δόση 209 ευρώ αντιστοίχως, με βάση το ως άνω κυμαινόμενο επιτόκιο για το ανεξόφλητο ποσό του τμήματος Β».
Οσον αφορά στην οφειλή καταναλωτικής πίστης, του ίδιου δανειολήπτη, η ΕΤΕ ενημερώνει, πως αυτή θα θεωρηθεί ολοσχερώς εξοφλημένη, εφ’ όσον καταβληθεί το ποσό των 3.323 ευρώ σε 150 άτοκες μηνιαίες δόσεις, ύψους 22,15 ευρώ εκάστη. «Εάν παραμένετε συνεπής στην πληρωμή της μηνιαίας δόσης, θα επιτευχθεί συνολική διαγραφή ποσού 1.329 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 60 μηνιαίες δόσεις», καταλήγει η τράπεζα στην επιστολή της.