-Στην Ελλάδα 300.000 άτομα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης ελκών των κάτω άκρων, ενώ το 25% των διαβητικών ασθενών θα εμφανίσει έλκος έστω και μία φορά κατά την διάρκεια της ζωής του!
-Στην χώρα μας το συνολικό ετήσιο κόστος από τα έλκη ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ γίνονται σε ετήσια βάση 3.000 ακρωτηριασμοί κάτω άκρων!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη, που έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες «μάστιγες» του σύγχρονου κόσμου!
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο σακχαρώδης διαβήτης εξακολουθεί να αναδεικνύεται, στις ημέρες μας, καθώς αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου για περίπου
7.000.000 άτομα ετησίως, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαβήτη, προβλέπεται, ότι το έτος 2030 ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη θα φθάσει τα 552 εκατομμύρια παγκοσμίως!
Η νόσος, που χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως «ύπουλη», καθώς τα πρώτα χρόνια μπορεί να δρα κρυφά, χωρίς να εκδηλώνει συμπτώματα, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σημαντικού αριθμού άλλων σοβαρών επιπλοκών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια, οι μόνιμες βλάβες του αμφιβληστροειδούς, που οδηγούν σε τύφλωση, καθώς και οι ακρωτηριασμοί, κυρίως των κάτω άκρων!
Ειδικά σε ό,τι αφορά τους τελευταίους, θλιβερό αποτέλεσμα μιας από τις συχνότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη, ειναι το λεγόμενο διαβητικό πόδι, που σήμερα τείνει να λάβει «εφιαλτικές» διαστάσεις,
καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιείται ένας
ακρωτηριασμός κάτω άκρου κάποιου συνανθρώπου μας, κάθε 20 δευτερόλεπτα, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη!

Οι διαβητικοί ασθενείς διατρέχουν 25 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο να χάσουν το ένα ή και τα δύο πόδια, σε σύγκριση με άλλους!

Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα των ΗΠΑ, η συνολική θνησιμότητα από τις παθήσεις του διαβητικού ποδιού μπορεί να ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα, φθάνοντας ακόμα και το 45% μέσα στην πενταετία. Οι ακρωτηριασμοί, ως τελική και δυσμενής κατάληξη, αναμένεται να αυξηθούν, επίσης, καθώς σε ποσοστό 80% των μη τραυματικών ακρωτηριασμών προηγείται έλκος στα πόδια, ενώ το 70% των ακρωτηριασμών, που διενεργούνται σε όλο τον κόσμο, αφορά διαβητικούς ασθενείς, οι οποίοι διατρέχουν 25 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο να χάσουν το ένα ή και τα δύο πόδια σε σύγκριση με άλλους.
Οι κύριοι παράγοντες, που οδηγούν στον ακρωτηριασμό είναι τα έλκη των κάτω άκρων. Υπολογίζεται, ότι στην Ελλάδα 300.000 άτομα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης ελκών των κάτω άκρων, ενώ το 25% των διαβητικών ασθενών θα εμφανίσει έλκος έστω και μία φορά κατά την διάρκεια της ζωής τους. Υπολογίζεται, ότι περίπου 50.000 άτομα με διαβήτη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού, ενώ στην χώρα μας πραγματοποιούνται περίπου 3.000 ακρωτηριασμοί κάτω άκρων σε ετήσια βάση!
Υπολογίζεται, ότι το άμεσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή με διαβητικό πόδι είναι περίπου 6.143 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το έμμεσο κόστος, δηλαδή ανικανότητα για εργασία, επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου κλπ., ενώ το κόστος θεραπείας του απλού διαβητικού ασθενούς είναι 5 φορές μικρότερο, δηλαδή 1.299 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο κόστος από τα έλκη στην χώρα μας ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

«Η φροντίδα για το διαβητικό πόδι θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ίδρυση Ιατρείων Διαβητικού Ποδιού σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία»!

Ταυτόχρονα, το κόστος του ακρωτηριασμού!κάτω άκρου (κάτω από το γόνατο) ανέρχεται σε περίπου 30.000 – 60.000 ευρώ, ανάλογα με το μέρος του ποδιού, που θα αποκοπεί.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π., κ.κ. Χρήστο Μανέ και Νικόλαο Τεντολούρη αντίστοιχα, υψίστης σημασίας είναι η σωστή πρόληψη, καθώς από την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης – μείωσης των ακρωτηριασμών το ετήσιο
οικονομικό όφελος θα ανερχόταν σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
Οι εκπρόσωποι της Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π., σημειώνουν, ότι, αν δεν
αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι χρόνιες αγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη, αυτέςμπορεί να αποβούν μοιραίες.
Οι διεθνείς Εποπτικοί Οργανισμοί Υγείας (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη) προτείνουν την οργάνωση φροντίδας για το διαβητικό πόδι ως το μόνο αποτελεσματικό μέσο μείωσης των ακρωτηριασμών. Η οργάνωση φροντίδας αρχίζει από
τα προγράμματα πρόληψης σε όλο το διαβητικό πληθυσμό. «Η φροντίδα για το διαβητικό πόδι θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ίδρυση Ιατρείων Διαβητικού Ποδιού σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία», υπογραμμίζει ο κ. Μανές.

«Η συχνότητα εμφάνισης ελκών στα πόδια, και κατά συνέπεια των ακρωτηριασμών, μπορεί να μειωθεί μέχρι και 80%, όταν ακολουθούνται πρακτικές εκπαίδευσης και πρόληψης από οργανωμένα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού»!

Αναφερόμενος στην δημιουργία των Ιατρείων αυτών, ο κ. Τεντολούρης τονίζει, ότι η πρόληψη των ελκών και των ακρωτηριασμών καθίσταται σήμερα επιτακτική ανάγκη, όπως είχε αναδείξει και η Διακήρυξη του Αγίου Βικεντίου, ήδη από το 1993.
Στην Δήλωση αυτή κατέληξαν οι ειδικοί από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και έθεσαν ως στόχο την μείωση της συχνότητας εμφάνισης ελκών και διενέργειας ακρωτηριασμών στα πόδια κατά 50% σε χρονικό διάστημα 5 ετών.
Η Διακήρυξη ήταν αποτέλεσμα πολλών μελετών, που κατέδειξαν, ότι η συχνότητα εμφάνισης ελκών στα πόδια, και κατά συνέπεια των ακρωτηριασμών, μπορούσε να μειωθεί μέχρι και 80%, όταν ακολουθούνταν πρακτικές εκπαίδευσης και πρόληψης από οργανωμένα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού. Μάλιστα, πολλές Κυβερνήσεις Ευρωπαϊκών χωρών υιοθέτησαν τη Διακήρυξη και
άρχισαν από τότε – και συνεχίζουν έως σήμερα – να εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνική κλίμακα, με την θέσπιση και λειτουργία Ιατρείων Διαβητικού Ποδιού, προκειμένου να μειωθούν οι ακρωτηριασμοί.
Πρόσφατα αποτελέσματα από χώρες όπως η Νορβηγία, η Δανία, η Γερμανία και το Βέλγιο έδειξαν μείωση των ακρωτηριασμών μέχρι και 60%. Στο Queensland της Αυστραλίας, όπου εφαρμόστηκε πρόσφατα ανάλογο πρόγραμμα πρόληψης, στο οποίο συμμετείχαν
μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης – Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία- μειώθηκαν οι ακρωτηριασμοί διαβητικών ασθενών κατά 18-22%, ενώ και στις Η.Π.Α., μετά την εφαρμογή ανάλογου προγράμματος, καταγράφηκε μείωση των ακρωτηριασμών κατά 28,8% την δεκαετία
2000 – 2010.

Στην Ελλάδα έχει εκπαιδευτεί ένας σημαντικός αριθμός ιατρών και νοσηλευτών, που έχουν στελεχώσει αντίστοιχα Ιατρεία στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις!

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, υπογραμμίζει, ότι η φροντίδα των ατόμων με διαβήτη, που έχουν προβλήματα στα πόδια, πρέπει να παρέχεται από οργανωμένα κέντρα, ενώ πρέπει να γίνεται εκπαίδευση των διαβητικών ατόμων στην φροντίδα των ποδιών για την πρόληψη των ελκών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μήνυμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη χώρα μας αποτελεί η αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των Ιατρείων Διαβητικού Ποδιού, που καταγράφεται από τους ειδικούς τα τελευταία χρόνια και η μείωση των ακρωτηριασμών, αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.
Επιπλέον, στην Ελλάδα έχει εκπαιδευτεί ένας σημαντικός αριθμός ιατρών και νοσηλευτών, που έχουν στελεχώσει αντίστοιχα Ιατρεία στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις (Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Καλαμάτα, Σπάρτη, Κύθηρα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος, Ικαρία, Λήμνος) και ήδη τα αποτελέσματα
που προκύπτουν από την λειτουργία των Ιατρείων αυτών στα νοσοκομεία, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στην χώρα μας έρχονται για εκπαίδευση, επίσης, πολλοί ιατροί από την Κύπρο.

Απλές συμβουλές για την πρόληψη της εμφάνισης του διαβητικού ποδιού!

Απλές συμβουλές που αν εφαρμοστούν από τα άτομα με Διαβήτη, σώζουν πόδια:
* Δεν περπατάμε ποτέ ξυπόλυτοι.
* Ελέγχουμε κάθε βράδυ τα πόδια μας για μικροαμυχές, πληγές ή αλλαγή του χρώματος των δακτύλων
* Χρησιμοποιούμε καθρεφτάκι για να ελέγξουμε τα πέλματα αν υπάρχουν πληγές.
* Ελέγχουμε τα παπούτσια αν υπάρχει καμιά ραφή ή κανένα καρφί, που μπορεί να προκαλέσει τραύμα.
* Δεν πλησιάζουμε τα πόδια σε θερμαντικά σώματα (υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων). Πλένουμε τα πόδια με χλιαρό νερό κάθε βράδυ.
* Αν τα πέλματα είναι ξηρά χρησιμοποιούμε ειδικούς αφρούς, όχι βαζελίνη.
* Κόβουμε τα νύχια σε ευθεία γραμμή, ώστε να μην υπάρχουν αιχμές, που τραυματίζουν τα πόδια μας.
* Δεν αφαιρούμε τους κάλους μόνοι μας. Απευθυνόμαστε πάντα σε εξειδικευμένο προσωπικό.