Κυρίως λόγω της μετανάστευσης ατόμων με υψηλή εξειδίκευση στο εξωτερικό»!

– «Η ανάκαμψη της απασχόλησης στην χώρα μας είναι ταχύτερη, απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς την επίδραση των εξωγενών παραγόντων, αλλά, ταυτόχρονα, όχι τόσο ταχεία, όσο απαιτείται, διότι υπάρχει ζήτημα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων»!

Στο εβδομαδιαίο δελτίο του, με αφορμή την «πόλωση» στην απασχόληση που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΣΕΒ επισημαίνει την μείωση των εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων στην Ελλάδα της κρίσης, κυρίως λόγω της μετανάστευσης ατόμων με υψηλή εξειδίκευση στο εξωτερικό, και την οριακή αύξηση των εργαζομένων μεσαίων δεξιοτήτων σε κλάδους, που παρά την σφοδρότητα της ύφεσης, επηρεάστηκαν θετικά από εξωγενείς παράγοντες.
Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η «πόλωση» της απασχόλησης ενισχύει την ανισότητα, καθώς μειώνεται η ζήτηση για δουλειές με μεσαίους σχετικά μισθούς και αυξάνεται η ζήτηση για δουλειές πνευματικού (με υψηλές αμοιβές) ή χειρωνακτικού (με χαμηλές αμοιβές) χαρακτήρα.
Βέβαια, στην Ελλάδα, η ύφεση είχε ως κύριο αποτέλεσμα την μείωση των εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων παντού, που σχετίζονται και με την έξαρση του φαινομένου της μετανάστευσης των υψηλών εξειδικεύσεων στο εξωτερικό – brain drain και την οριακή αύξηση των μεσαίων δεξιοτήτων στους κλάδους, που επηρεάστηκαν θετικά από εξωγενείς παράγοντες, αντισταθμίζοντας την πτώση, που θα υπήρχε λόγω της τεράστιας ύφεσης.
Δηλαδή, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, καταγράφηκε, πόλωση προς την αντίθετη κατεύθυνση, λόγω της σφοδρότητας της ύφεσης και των διαρθρωτικών παραγόντων, που ευνόησαν την δραστηριότητα σε ορισμένους κλάδους, αν και η μεταποίηση, ως κλάδος χαμηλότερης πόλωσης, υπέστη πολύ μικρότερες απώλειες από άλλους κλάδους στις υψηλές δεξιότητες.

«Η ανάκαμψη της απασχόλησης είναι ταχύτερη, απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς την επίδραση των εξωγενών παραγόντων, αλλά, ταυτόχρονα, όχι τόσο ταχεία, όσο απαιτείται, διότι υπάρχει ζήτημα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων»!

Βέβαια, ακόμη και πριν από την κρίση κατά την τελευταία εικοσαετία, παρατηρείται μεν το φαινόμενο μείωσης εργαζομένων μεσαίων δεξιοτήτων, σε μικρότερο, όμως, βαθμό απ’ ό,τι διεθνώς, αφού οι υπηρεσίες, και ιδίως ο τουρισμός και το εμπόριο, όχι μόνο κατέγραψαν πόλωση προς την αντίστροφη κατεύθυνση, αλλά έχουν και πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, απ’ ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ανάκαμψη της απασχόλησης, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, έχει μεικτά χαρακτηριστικά. Είναι ταχύτερη, απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς την επίδραση των εξωγενών παραγόντων, αλλά ταυτόχρονα, όχι τόσο ταχεία, όσο απαιτείται, διότι υπάρχει ζήτημα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Και αυτό, καθώς άλλαξε βίαια το παραγωγικό πρότυπο, με χιλιάδες λουκέτα.
Ο Σύνδεσμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας, ότι χωρίς επανακατάρτιση και ανάπτυξη, χιλιάδες άνεργοι θα δυσκολευτούν να βρουν δουλειά. Την πλέον προβληματική ομάδα αποτελούν οι 360.000 μη έχοντες εργασία, που είναι άνεργοι πάνω από τέσσερα χρόνια. Οσον αφορά τις επιπτώσεις στην άσκηση πολιτικής ενόψει και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ο ΣΕΒ θεωρεί, πως η πόλωση της απασχόλησης απαιτεί να συνεχισθεί η έμφαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν υψηλές δεξιότητες που να αντιστοιχούν στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.