Σημαντική εξοικονόμηση πόρων

Επιφέρει στον ΕΟΠΥΥ το νέο σύστημα εκκαθάρισης και εξορθολογισμού των δαπανών, αλλά και οι εξονυχιστικοί  έλεγχοι των παρόχων του Οργανισμού!

-Υπάρχουν, ωστόσο, καθυστερήσεις στις πληρωμές φαρμακοποιών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κυρίως σε Αθηνα και Θεσσαλονίκη, όπως και περικοπές σε κατατεθειμένες εκτελεσθείσες δαπάνες, στις περιπτώσεις, που παρατηρούνται παραλείψεις, ή παρατυπίες στα αποδεικτικά των δαπανών!

 

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

 

Σημαντική εξοικονόμηση πόρων αναμένεται να επιφέρει στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ο  εξορθολογισμός των τιμών των αναλωσίμων και των λοιπών προϊόντων, καθώς οι δαπάνες για αναλώσιμα εντάχθηκαν σε ένα νέο σύστημα εκκαθάρισης για τον εξορθολογισμό των δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των ασφαλισμένων.

Εξάλλου, νέες παραβάσεις φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι εξονυχιστικοί έλεγχοι, που διενεργούνται, μέσω του νέου συστήματος τελικής εκκαθάρισης, που εφαρμόζεται σε όλους τους παρόχους και στο οποίο έχουν ενταχθεί για πρώτη φορά και τα φαρμακεία, όσον αφορά το κομμάτι των αναλωσίμων.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του ΕΟΠΥΥ, οι «παράτυπες» συμπεριφορές, που ζημιώνουν τον Οργανισμό, αποστέλλονται στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) για περαιτέρω έλεγχο.

Τα ίδια στελέχη του ΕΟΠΥΥ έκαναν λόγο για αρκετές περιπτώσεις κατευθυνόμενης εκτέλεσης συνταγών, καθώς, μέχρι πρότινος, ο Οργανισμός πλήρωνε με το λεγόμενο πρόχειρο λογιστικό, δηλαδή πλήρωνε προκαταβολικά τα χρήματα, μέχρι να γίνει ο έλεγχος. Αυτό, όμως,έχει πλέον σταματήσει, αφού οι δαπάνες για αναλώσιμα εντάχθηκαν στο νέο σύστημα εκκαθάρισης για τον εξορθολογισμό των δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η εξοικονόμηση από τις νέες τιμές στα σκευάσματα ειδικής διατροφής θα αγγίζει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον!

 

«Προτεραιότητα του Οργανισμού είναι ο έλεγχος της δαπάνης, η μείωση της σπατάλης και η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και των παρόχων»!

 

Οι νέοι κανόνες, που ισχύουν για την εισαγωγή ενός υλικού προβλέπουν την κυκλοφορία του σε τρεις χώρες της Ευρώπης, έλεγχο με την χρήση άυλων barcodes από τον Οργανισμό και διασύνδεση του προμηθευτή με το υλικό για τον καλύτερο έλεγχο του προϊόντος.

Πάντως, ο ΕΟΠΥΥ παραδέχεται, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές φαρμακοποιών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιδιαίτερα σε μεγάλους Συλλόγους, όπως αυτούς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας, όμως, ότι βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος εκκαθάρισης δαπανών (δειγματοληψία και ψηφιακός έλεγχος των παραστατικών), όπου αναδεικνύονται προβλήματα, που πρέπει να επιλυθούν. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν έχει εκκαθαριστεί σχεδόν το 75% των υποβολών (σχεδόν 100% της περιφέρειας και το 50% Θεσσαλονίκης και Αττικής).

Οσον αφορά περικοπές σε κατατεθειμένες εκτελεσθείσες δαπάνες, τα στελέχη του ΕΟΠΥΥ επισημαίνουν, ότι αυτό συμβαίνει μόνον στις περιπτώσεις, που θα παρατηρηθούν παραλείψεις, ή παρατυπίες στα αποδεικτικά των δαπανών και, σύμφωνα με στοιχεία, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 3,6% του συνόλου των υποβολών. Τονίζουν, ωστόσο, ότι ο πάροχος έχει την δυνατότητα ένστασης και εφ’ όσον η ένσταση του τελεσφορήσει φυσικά και θα πληρωθεί.

Διευκρινίζεται ακόμη, ότι η καθυστέρηση, στις πληρωμές αφορά μόνον τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και όχι τα φάρμακα, για τα οποία  υπάρχει σημαντική βελτίωση στον χρόνο αποπληρωμής τους από τον Οργανισμό προς τα φαρμακεία. Τα στελέχη του ΕΟΠΥΥ υπογραμμίζουν, ότι προτεραιότητα του Οργανισμού είναι ο έλεγχος της δαπάνης, η μείωση της σπατάλης και η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και των παρόχων και εκφράζουν την βεβαιότητα, ότι η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί πλήρως τον Οκτώβριο και ότι οι πληρωμές θα γίνονται εντός του προβλεπόμενου τριμήνου.