-Από τα συνολικά 60 εκατομμύρια ευρώ του προϊόντος CYPEF, τα 30 εκατομμύρια ευρώ παραχωρεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέσω της κυπριακής Κυβέρνησης και τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια ευρώ η Τράπεζα Κύπρου από ίδιους πόρους.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Συνολικό ποσό, ύψους μέχρι 60 εκατομμυρίων ευρώ ευελπιστεί να δανείσει η Τράπεζα Κύπρου μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προϊόντος CYPEF (Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου), το οποίο διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ευρωπαϊκά σχέδια χρηματοδότησης JEREMIE, που έχουν ολοκληρωθεί και αφορούσαν δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους.
Μέσω των JEREMIE FRSP I και JEREMIE FRSP II η Τράπεζα Κύπρου παραχώρησε δάνεια, συνολικού ποσού 35,5 εκατομμυρίων ευρώ.KIPROS
Συγκεκριμένα, μετά την εξάντληση του ποσού των 16 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούσε το JEREMIE FRSP II, η Τράπεζα Κύπρου παραχωρεί νέα δάνεια για ποσά μέχρι 1,5 εκατομμύριο ευρώ κάτω από το προϊόν CYPEF, το οποίο λήγει την 1η Φεβρουαρίου του 2017. Σκοπός της παραχώρησης των δανείων είναι η επέκταση, η ανάπτυξη και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης μιας εταιρείας.

Για να δικαιούται μια εταιρεία χρηματοδότηση, θα πρέπει να διαθέτει αριθμό υπαλλήλων μικρότερο των 250 σε επίπεδο ομίλου και ο κύκλος εργασιών της να είναι μικρότερος των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή το σύνολο του ενεργητικού της να είναι μικρότερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ

Από τα συνολικά 60 εκατομμύρια ευρώ του προϊόντος CYPEF, τα 30 εκατομμύρια ευρώ παραχωρεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέσω της κυπριακής Κυβέρνησης και τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια ευρώ η Τράπεζα Κύπρου από ίδιους πόρους.
Οι χρηματοδοτήσεις μέσω του CYPEF φέρουν επιτόκιο από 2,8% και δικαιούχοι είναι υφιστάμενοι και νέοι πελάτες, αυτοεργοδοτούμενοι και εταιρείες, που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο και εντάσσονται στην κατηγορία πολύ μικρών/μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Εξαιρούνται χρηματοδοτήσεις για ανάπτυξη γης (Developers), Real Estate, Αγορά Μετοχών, συγχώνευση εταιριών, επένδυση, τομέας καπνού, τυχερά παιχνίδια, αλιεία, κλπ.
Για να δικαιούται μια εταιρεία χρηματοδότηση, θα πρέπει να διαθέτει αριθμό υπαλλήλων μικρότερο των 250 σε επίπεδο ομίλου και ο κύκλος εργασιών της να είναι μικρότερος των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή το σύνολο του ενεργητικού της να είναι μικρότερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέσω του ευρωπαϊκού προϊόντος JEREMIE FRSP II, που σκοπό είχε την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτούμενων σε θέματα ενδυνάμωσης, επέκτασης και ανάπτυξης, η Τράπεζα Κύπρου θα φθάσει να παραχωρήσει συνολικό ποσό 16 εκατομμυρίων ευρώ

Επίσης, δεν επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, ενώ στο ποσό του δανείου δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Εξάλλου, μέσω του ευρωπαϊκού προϊόντος JEREMIE FRSP II, που σκοπό είχε την στήριξη των ΜΜΕ και Αυτοεργοδοτούμενων σε θέματα ενδυνάμωσης, επέκτασης και ανάπτυξης, η Τράπεζα Κύπρου θα φθάσει να παραχωρήσει συνολικό ποσό 16 εκατομμυρίων ευρώ (2014-2015)
Μέχρι στιγμής έχουν παραχωρηθεί 11,8 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχουν εγκεκριμένες αιτήσεις συνολικού ποσού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένει την εκταμίευσή του. Επιπλέον αιτήσεις για συνολικό ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ αναμένουν να εξεταστούν για να διαπιστωθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.
Αναφέρεται, τέλος, ότι μέσω του JEREMIE FRSP I είχαν χορηγηθεί συνολικά ποσά 19,5 εκατομμυρίων ευρώ (2010-2013).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ