-Έκτακτοι παράγοντες, που σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, επιδείνωσαν το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, ωθώντας το συνολικό έλλειμμα στο 7,6% του ΑΕΠ το 2015.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Την επίσημη Έκθεση με τις χειμερινές προβλέψεις της παρουσίασε η Κομισιόν, υποστηρίζοντας, πως για να επιτύχει η Αθήνα τους στόχους, που έχουν τεθεί, θα χρειαστεί να λάβει νέα μέτρα, πέραν όσων συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό.
Την ίδια ώρα, ο Ελληνας Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσκαλώτος, μεταβαίνοντας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου γίνονταν οι συναντήσεις με τους επικεφαλής του Κουαρτέτου, δήλωνε άγνοια για το θέμα, λέγοντας κατηγορηματικά, ότι «δεν μας έχει τεθεί θέμα πρόσθετων μέτρων από τους δανειστές, μέχρι τώρα».
Ωστόσο, σημειώνεται, πως είναι η πρώτη φορά, που η Κομισιόν κάνει λόγο για έκτακτα μέτρα σε επίσημη ανακοίνωσή της και ενώ η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, που συμφωνήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, αναμένεται να αποφέρουν εξοικονόμηση έως 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2017 και να οδηγήσουν σε πρωτογενές έλλειμμα, σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος, κοντά στον στόχο του -0,25% του ΑΕΠ το 2015.

Θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα το 2016 και το 2017, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος για πρωτογενή πλεονάσματα 0,5% του ΑΕΠ, το 2016, και 1,75% του ΑΕΠ, το 2017

Έκτακτοι παράγοντες, που σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015, υπολογίζεται, ότι επιδείνωσαν το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, ωθώντας το συνολικό έλλειμμα στο 7,6% του ΑΕΠ το 2015.
Ο προϋπολογισμός του 2016 προβλέπει επιπλέον εξοικονόμηση 1,1% του ΑΕΠ από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την φορολογία εισοδήματος, και μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών, που εξακολουθεί να χρειάζεται συγκεκριμενοποίηση και εφαρμογή. Ωστόσο, θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα το 2016 και το 2017, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος για πρωτογενή πλεονάσματα 0,5% του ΑΕΠ το 2016 και 1,75% του ΑΕΠ το 2017.european_parliament