Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε στις 02 Ιουνίου 2015, έλαβε μέρος ο ταμίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Δρ. Ηλίας Γαλανός, εκπροσωπώντας το Παγκόσμιο Συμβούλιο. Η Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019, Στρατηγικός Σχεδιασμός».galanos

Στην τοποθέτησή του ο κ. Γαλανός αναφέρθηκε στις επενδύσεις, τον τουρισμό, το οδικό δίκτυο, τα ηπειρωτικά προϊόντα και την προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι η Ήπειρος και βέβαια το κράτος πρέπει να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τους υποψήφιους επενδυτές ώστε να τύχουν διευκόλυνσης στις διαδικασίες υποβολής και έναρξης μίας νέες επενδυτικής προσπάθειας στην περιοχή. Περισσότερο δε τόνισε ότι ο τουρισμός θα πρέπει να προωθηθεί και να προβληθεί με την δέουσα προσοχή καθώς επίσης , όπως και γίνεται, η προβολή των τοπικών προϊόντων.

Τέλος όσον αφορά το περιβάλλον ο κ. Γαλανός τόνισε για άλλη μία φορά, αυτά που είχε αναφέρει και στην γνωμοδοτική επιτροπή που ασχολήθηκε με την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου που είχε πραγματοποιηθεί τον Φλεβάρη, ότι δηλαδή όλοι οι φορείς πρέπει να εργαστούν για να υλοποιηθεί το έργο και επικρότησε τις ενέργειες της Περιφέρειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο κ. Γαλανός ανέφερε, κλείνοντας, ότι τόσο ο ίδιος με την πείρα που διαθέτει όσο και τα μέλη του Συμβουλίου είναι στη διάθεση της Περιφέρειας για την μεταφορά των όποιον καλών πρακτικών εφαρμόζονται εκτός των ελληνικών συνόρων.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού