Αναλυτικό υπόμνημα απέστειλε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και συναρμόδιους φορείς, στο οποίο θίγει μια σειρά σοβαρών και σημαντικών θεμάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, για τα οποία θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν λύσεις. Το υπόμνημα έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ/ Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ

Οδεύουμε προς το τέλος μιας σχολικής χρονιάς που έχει σημαδευτεί από σημαντικές καθυστερήσεις στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, οι οποίες, στην έναρξη του διδακτικού έτους, επέβαλαν ένα τοπίο διάλυσης, προβληματίζοντας και απογοητεύοντας τόσο τους μαθητές και τις οικογένειές τους όσο και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Με το υπόμνημα αυτό, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, σεβόμενο πάντα τον θεσμικό του ρόλο, ο οποίος και του υπαγορεύει την προάσπιση των ειλημμένων αποφάσεων/θέσεων του κλάδου, θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει και να σας καταθέσει συνοπτικά τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους λειτουργούς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην περιοχή μας.

Αγωνιζόμαστε ώστε τα δίκαια αιτήματα μας και οι συγκεκριμένες και επεξεργασμένες προτάσεις μας να τύχουν της δέουσας αντιμετώπισης και προσοχής, σε αντίθεση με ό, τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικούς οι οποίοι εισπράττουν όλο και περισσότερο την απαξίωση του έργου τους, υφιστάμενοι απανωτά πλήγματα από την ανερμάτιστη «εκπαιδευτική» πολιτική. Εκπαιδευτική πολιτική που, εδώ και χρόνια, γίνεται το θύμα στον βωμό στείρων αντιπαραθέσεων, επικίνδυνων πειραματισμών και επιπόλαιων «μεταρρυθμίσεων».

Είναι αυτονόητο ότι η οποιαδήποτε καταγραφή «επί χάρτου» δεν μπορεί να αποτυπώσει την πλήρη και σαφή εικόνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας που βιώνουμε στην καθημερινότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Γι’ αυτό, άλλωστε, και προσδοκούμε ότι, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου, και χωρίς προσχηματικές διαδικασίες, θα μας δοθεί η δυνατότητα, σε συνάντηση που θα προγραμματιστεί το συντομότερο δυνατό να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τα παιδιά της Ομογένειας.

Λόγω της οικονομικής – κυρίως – κρίσης, η Ελλάδα, εδώ και μερικά χρόνια, βρίσκεται στη δίνη ενός νέου μεταναστευτικού κύματος εξόδου. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού, στις παρούσες προβληματικές συνθήκες, καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την πολιτισμική πρόκληση, με κύριο στόχο την επίρρωση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στην αλλοδαπή αλλά και την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τους μαθητές μας. Στην ασφάλεια του, οι μαθητές μας θα διαμορφώσουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα, θα επαναπατρισθούν ομαλά, θα αποκτήσουν τα εφόδια για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην κοινωνία της χώρας που διαμένουν. Ταυτόχρονα, θα μεταλαμπαδεύσουν τον ελληνικό πολιτισμό με θετικές συνέπειες, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας, στην τουριστική ανάπτυξη της αλλά και σε άλλους τομείς.

Σας παραθέτουμε, λοιπόν, ως μια πρώτη αναφορά και συνοπτικά, τα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων της Γερμανίας, με την επιδίωξη να ακολουθήσει σύντομα αναλυτική και εκ του σύνεγγυς μεταξύ μας συζήτηση στην ουσία των ζητημάτων που απασχολούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Προτάσεις:

Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Άρση της απώλειας της οργανικής θέσης με την απόσπαση στο εξωτερικό.

Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 16 κεφ. Α΄ του ν. 4416/2016, ώστε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και, κατά τη διάρκεια της 5ετούς απόσπασής τους, να τους επιτρέπεται να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στις μεταθέσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων για απόσπαση στο εξωτερικό και, εν τέλει, την αρτιότερη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

 1. Αναμοριοδότηση και των σχολικών μονάδων του εξωτερικού.

Δυστυχώς, το Π.Δ.111/2016 και η πρόταση μοριοδότησης του Υπουργείου, δεν συμπεριλαμβάνει τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Με δεδομένο ότι, αφενός, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να ληφθεί μέριμνα για κάθε σχολική μονάδα του εξωτερικού ξεχωριστά και, αφετέρου, ότι σήμερα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Ευρώπη, λαμβάνουν τα ελάχιστα μόρια που προβλέπονται, (δηλαδή, μία μόνο μονάδα δυσμενών συνθηκών διαβίωσης για κάθε έτος), προτείνουμε να ληφθεί ειδική μέριμνα και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Επί παραδείγματι, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Ευρώπης να μοριοδοτούνται με τρεις Μ.Σ.Δ. για κάθε έτος και αντίστοιχα αυξητικά να μοριοδοτηθούν και οι σχολικές μονάδες στις άλλες Ηπείρους.

 1. Έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών.
 • Η έκδοση των εγκυκλίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού καθώς και για τις παρατάσεις των ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνεται θεσμοθετημένα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς να απαιτείται κάθε χρονιά νέα υπουργική απόφαση.
 • Η ανακοίνωση των νέων αποσπάσεων και των παρατάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται κάθε χρονιά το αργότερο έως τα τέλη Μαΐου και για την έγκαιρη και αποτελεσματική οργάνωση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών αλλά και επειδή σε κάποια κρατίδια της Γερμανίας το διδακτικό έτος ξεκινά τον Ιούλιο.

Με αυτό τον τρόπο, θα ελαχιστοποιηθούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς που παρατηρούνται στην έναρξη κάθε διδακτικού έτους, οι νεοαποσπασθέντες εκπαιδευτικοί θα έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν ευκολότερα στη νέα πραγματικότητα και, σίγουρα, θα μειωθούν οι αιτήσεις ανάκλησης της απόσπασης.

 1. Αύξηση του χρόνου απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο, από 3 σε τουλάχιστον 5 έτη για όλους.
 • Η καταβολή ειδικού επιμισθίου πέραν της 3ετίας είναι επιβεβλημένη. Θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή νέων αιτήσεων από τους συναδέλφους. Το μικρό χρονικό διάστημα απόσπασης, που στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε κάν τρία ημερολογιακά έτη, είναι ανασταλτικός παράγοντας στην κρίσιμη απόφαση των συναδέλφων να μετοικήσουν, για να υπηρετήσουν την εκπαίδευση του εξωτερικού.
 • Η ρύθμιση αυτή δεν θα έχει κανένα επιπλέον δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα το λαμβάνουν. Απεναντίας, εξοικονομεί χρήματα, αφού μειώνονται τα έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής, καθώς αφορούν πλέον μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών.
 • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την εγκατάστασή μας στο εξωτερικό είναι αξιοσημείωτες. Η εξεύρεση στέγης αποδεικνύεται χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί υψηλές χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες μας είναι οικονομικά δυσβάσταχτες. Συνήθως ζητείται να καταβληθεί ενοίκιο πέραν των 1.000 €. Πέραν τούτου, καλούμαστε να πληρώσουμε σειρά άλλων που έμμεσα ή άμεσα επιβάλλονται, όπως τηλεόραση (αντίστοιχη ΕΡΤ), ασφάλιση κατοικίας και αστικής ευθύνης, έως και νομική προστασία, αφού, δυστυχώς, στο περιβάλλον εργασίας μας, παρατηρείται ροπή για καταγγελίες, αναφορές και μηνύσεις για λόγους που δεν … υποψιαζόμαστε!
 • Επομένως, η τουλάχιστον πενταετής απόσπαση με επιμίσθιο εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και επάνδρωσή τους με εκπαιδευτικούς που ανταποκρίνονται στο έργο τους και στα καθήκοντά τους, εφόσον έχουν προλάβει να εγκατασταθούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Δεν είναι τυχαίο ότι υπό αυτές τις αρνητικά διαμορφωθείσες συνθήκες υποβλήθηκε, για το τρέχον σχολικό έτος, μεγάλος αριθμός ανακλήσεων των ενδιαφερόμενων για απόσπαση εκπαιδευτικών. Φαινόμενο που απορρυθμίζει τη σχολική ζωή και αποσυντονίζει το έργο του Έλληνα Δασκάλου.

 1. Στελέχωση των αμιγώς ελληνικών σχολικών μονάδων, με ποσόστωση, από εκπαιδευτικούς παντρεμένους με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, με απόσπαση πέραν της 5ετίας.
 • Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, γενικά, λόγω της σε βάθος χρόνου παραμονής τους στο εξωτερικό, γνωρίζουν καλά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τους τρόπους κάλυψης αυτών.
 • Είναι πάντα στη θέση τους κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
 • Είναι σε θέση να υποδεχτούν τους νεοαποσπασμένους εκπαιδευτικούς και να τους βοηθήσουν στην ένταξη τους τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στον κοινωνικό ιστό και γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής.
 • Δύνανται να γνωρίζουν τον τομέα των οικονομικών (ασφάλειες και μισθοδοσία) αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων φορέων της χώρας υποδοχής.
 • Έχουν άριστες σχέσεις με τους ομογενειακούς φορείς.

Δυστυχώς, οι εκπαιδευτικοί αυτοί που, λόγω οικογενειακής κατάστασης, διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, κάθε χρόνο ζουν με την αγωνία τού αν θα πάρουν παράταση απόσπασης την επόμενη σχολική χρονιά ή όχι. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται ένα ξεκάθαρο και δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Συνάμα, δεν λαμβάνουν κάποιο ειδικό επιμίσθιο. Ίσως, λοιπόν, λόγω του προαναφερθέντος υψηλού κόστους διαβίωσης, ενδείκνυται η παροχή ενός ειδικού επιδόματος, γι΄ αυτούς που παραμένουν πέραν της 5ετίας, όπως, άλλωστε, προβλέπεται για υπαλλήλους άλλων υπουργείων.

 1. Έγκαιρη καταβολή των επιμισθίων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών καθώς και των εξόδων πρώτης μετάβασης.

Η καταβολή των επιμισθίων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών αργεί υπερβολικά, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, έχοντας εξαντλήσει κάθε οικονομικό απόθεμα και δυνατότητα πίστωσής τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο υψηλότατο κόστος εγκατάστασης και διαβίωσης στο εξωτερικό.

 1. Προσμέτρηση της άδειας ανατροφής τέκνου και λοχείας ως διδακτικό έργο και για τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού και χορήγηση του ειδικού επιμισθίου και κατά τη διάρκεια της.

Δυστυχώς, σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμ. 4415/2016, Άρθρο 16, παράγραφος 12, αν ο εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου η παροχή του επιμισθίου διακόπτεται. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δύο τουλάχιστον τελευταίους νόμους για την επιλογή Διευθυντών όπου αναφέρεται ότι «διδακτική υπηρεσία, λογίζεται α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου». Ο νόμος αυτός δεν καταργήθηκε. Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί, που συγκαταλέγονται σε κάποια από τις παραπάνω άδειες, θεωρείται ότι παρέχουν διδακτικό έργο. Έτσι, δεν είναι σύννομη η περικοπή του επιμισθίου τους. Εκτός αυτού, η περικοπή του επιμισθίου στην παραπάνω περίπτωση συνιστά διάκριση λόγω φύλου και λόγω γονικής άδειας ανατροφής παιδιού. Ως εκ τούτου, αντίκειται στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο και, γενικότερα, στην κοινωνική ζωή. Θεωρούμε ότι η άδεια ανατροφής τέκνου και λοχείας πρέπει να προσμετράται ως διδακτικό έργο και για τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού όπως ισχύει και στην ημεδαπή. Να γίνει ρητά ξεκάθαρο αυτό.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Διατήρηση και λειτουργία όλων των τύπων σχολικών μονάδων, με ευθύνη της ελληνικής Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη, τις ιδιαιτερότητες των κρατιδίων της Ο.Δ.Γ.

Με τον νόμο 4415/6-9-2016 υιοθετείται νέα φιλοσοφία, προκρίνοντας τη μείωση των αμιγώς ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό και τη στροφή των παιδιών προς τα δίγλωσσα σχολεία, τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν υπό την ευθύνη της τρίτης χώρας (με ό, τι συνεπάγεται αυτό…) μετά από σχετικές διακρατικές συμφωνίες. Η επιλογή αυτή, αν εφαρμοστεί, αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που δεν διδάσκουν μαθήματα σχετιζόμενα με την ελληνική γλώσσα και ιστορία. Ζητούμε, λοιπόν, την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης, θεωρώντας ότι η νέα «φιλοσοφία» δεν συνάδει με τον κύριο στόχο της εκπαίδευσης ελληνοπαίδων του εξωτερικού, ο οποίος είναι, πρωτίστως, η διατήρηση της ελληνικής κουλτούρας και ο επαναπατρισμός των παιδιών της ομογένειας, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα.

 1. Μείωση αριθμού μαθητών των Τ.Ε.Γ. Δημιουργία νέων τμημάτων και σχεδιασμός ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών γι’ αυτά, λόγω της συνεχούς μετανάστευσης Ελλήνων και της αύξησης της προσέλευσης μαθητών σε αυτά.
 2. Κατάργηση του άρθρου 3 του νόμου 4027, όπου αναφέρεται ότι, φορέας των Τ.Ε.Γ. είναι οι Σύλλογοι Γονέων. Αντικατάσταση του άρθρου αυτού με ρύθμιση, που ως φορέα θα προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά το Υπουργείο Παιδείας.

Η συγκρότηση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων είναι διαδικασία ακριβή, πολύπλοκη και χρονοβόρα στη Γερμανία. Οι γονείς την αποφεύγουν, καθώς οι αποστάσεις είναι μεγάλες και το ωράριο εργασίας τους δεν την ευνοεί. Αυτό έχει ως επακόλουθο, πολλοί μαθητές ελληνικής καταγωγής να μην λαμβάνουν ελληνική παιδεία, γεγονός που αποδεικνύεται και στην περιορισμένη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας, θεσμό που, δυστυχώς, δεν τον γνωρίζουν και δεν τον προωθούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Τ.Ε.Γ., τα οποία χρηματοδοτούνται από γερμανικούς φορείς.

 1. Ίδρυση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Παιδαγωγικής, η προσχολική αγωγή είναι καθοριστική για τη σχέση που θα διαμορφώσουν τα παιδιά με το σχολείο και τη ζωή. Στη Γερμανία, δυστυχώς η προσχολική αγωγή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι θέσεις νηπίων και προνηπίων σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς είναι περιορισμένες και, συνήθως, απαιτείται εγγραφή αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών, για να εξασφαλιστεί μία θέση σε αυτά! Αποτέλεσμα αυτής της δυσχερούς κατάστασης είναι πολλά Ελληνόπουλα (κυρίως παιδιά νεομεταναστών), να εκτοπίζονται από την προσχολική αγωγή. Έτσι, φτάνουν σε ηλικία δημοτικής εκπαίδευσης χωρίς να έχουν αποκομίσει τα τεράστια οφέλη του νηπιαγωγείου με ανυπολόγιστες συνέπειες στην περαιτέρω συγκρότηση και εξέλιξή τους.

 1. Λειτουργία ολοήμερων τμημάτων στα αμιγή ελληνικά δημοτικά σχολεία. Οι μαθητές να μπορούν να παρακολουθούν διδακτικά αντικείμενα όπως π.χ. ΤΠΕ, Θεατρική Αγωγή κ.λπ., εδραιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ισότητα και την ισονομία σε σχέση με τους μαθητές της ημεδαπής. Παράλληλα, θα καλυφθούν και οι ανάγκες των εργαζόμενων γονέων και θα εξυπηρετηθούν οι νεοαφιχθέντες από την Ελλάδα συμπατριώτες μας.
 2. Λειτουργία τμημάτων ένταξης. Αυτή κρίνεται απαραίτητη, διότι οι μαθητές των σχολείων μας με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα αποκατάστασης. Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα όταν αυτό δεν παρέχεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών. Δυστυχώς, στη Γερμανία δεν υπάρχουν δομές που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ανάγκες αξιολόγησης της μαθησιακής επάρκειας και αποκατάστασης μαθησιακών αδυναμιών των μαθητών στην ελληνική γλώσσα. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η έλλειψη τέτοιου είδους δομών έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που θα μπορούσαν να εξετάζονται προφορικά να μη έχουν δυνατότητα αυτή, σε ένα σύγχρονο σχολείο ίσων ευκαιριών.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε οι μαθητές μας να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δομές αξιολόγησης διότι η μετάβαση των μαθητών με τις οικογένειές τους στην Ελλάδα είναι δύσκολη και δαπανηρή. Η οργάνωση κινητών μονάδων αξιολόγησης των ΚΕΔΔΥ που θα έρχονται από την Ελλάδα και θα επισκέπτονται τα σχολεία μας σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής χρονιάς κρίνεται απαραίτητη.

 1. Έγκαιρη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.
 • Το σύνολο των σχολικών μονάδων της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας βρίσκεται μόνιμα σε δεινή οικονομική κατάσταση.
 • Κινδυνεύουν τα σχολεία από διακοπή των παροχών θέρμανσης, ύδρευσης και ρεύματος σε περιπτώσεις μη επαρκούς υπολοίπου στους λογαριασμούς .
 • Ορισμένα σχολεία δέχονται απειλές για έξωση από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων τους, καθώς οι διευθυντές συχνά, λόγω υπολειμματικής χρηματοδότησης, αδυνατούν να καλύψουν τις πληρωμές των ενοικίων τους.
 • Επιβαρύνονται οι σχολικοί απολογισμοί από υπέρογκα έξοδα για την κάλυψη προστίμων εξαιτίας των ακάλυπτων υποχρεώσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Καθαριστές, επιστάτες και συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί μένουν κατά καιρούς απλήρωτοι.

Η αναβάθμιση τις υλικοτεχνικής υποδομής και των χώρων εκπαίδευσης παραμένει ζητούμενο.

 1. Δυνατότητα ουσιαστικής επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς. Σήμερα δεν υπάρχει κανενός είδους επιμόρφωση. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται εξειδικευμένη και ουσιαστική επιμόρφωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών για θέματα διαπολιτισμικής / δίγλωσσης εκπαίδευσης, για καινοτόμα Προγράμματα. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η εξ αποστάσεως και δια ζώσης εξειδικευμένη επιμόρφωση δια μέσω του ΕΚΔΔΑ.
 2. Επανασύσταση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και αντικειμενικοποίηση του συστήματος υπηρεσιακών μεταβολών.

Μετά τη συγχώνευση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στη Γερμανία, τα Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια καταργήθηκαν. Η διοίκηση, πλέον, λειτουργεί μονοπρόσωπα από τον εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης. Η θεσμοθέτηση, η επαναλειτουργία και η σύστασή τους με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες όπως τα αντίστοιχα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στην ημεδαπή και να εξετάζει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό (τοποθετήσεις, μετακινήσεις, συμπληρώσεις ωραρίου, κρίσεις στελεχών με θητεία, κ.ά.) Έτσι, θα αντικειμενοποιηθεί το σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών με γνώμονα τα ισχύοντα στην Ελλάδα.

 1. Διαχωρισμός Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης στο εξωτερικό, όπως ισχύει και στην ημεδαπή.

Ο εκάστοτε Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι τώρα και διοικητικός Προϊστάμενος και υπεύθυνος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Ο διαχωρισμός των ιδιοτήτων και αρμοδιοτήτων του θα του προσέδιδε τη δυνατότητα για στενότερη επαφή με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, μια και τα διοικητικά καθήκοντα τον παρακωλύουν ως προς αυτό.

 1. Τοποθέτηση Συντονιστή ή συνδέσμου (ως προβλέπεται) στο Γραφείο του Ντύσσελντορφ, γραφείο με μεγάλο όγκο σχολείων και μαθητών. Στελέχωσή του.

Πέρα από την τοποθέτηση Συντονιστή ή συνδέσμου, είναι αναγκαία η στελέχωση των συντονιστικών γραφείων με τον απαιτούμενο αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να διατίθενται σε σχολεία για προσωρινή αναπλήρωση, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και μακράς διάρκειας άδεια εκπαιδευτικού. Με αυτό τον τρόπο, και τα σχολεία θα λειτουργούν ανεμπόδιστα αλλά και τα συντονιστικά γραφεία θα έχουν περισσότερο προσωπικό που θα επιτελεί διοικητικό έργο, μια και, συνήθως, παρατηρείται έλλειψη σε εργατικού δυναμικού σε αυτά.

Κύριε Υπουργέ/ Κυρία Υφυπουργέ,

Συνιστά επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τη μορφή του κατεπείγοντος. Για εμάς η στήριξη της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας και όχι, καθ’ υπέρβαση, υποχρέωσή της.

Η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού αποτελεί μια άλλη έκφανση της δημόσιας παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και γι αυτό, άλλωστε, οι όποιες διαφοροποιήσεις, σχετίζονται με την παρέμβαση της χώρας υποδοχής. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν επιτρέπεται να αποβαίνουν εις βάρος του ελληνόγλωσσου προγράμματος.

Ευελπιστώντας στη θετική σας στάση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας είναι έτοιμο με τις θεωρητικές του τοποθετήσεις και την ενεργό του στάση, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας στη βάση δημοκρατικών αρχών, να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια αναμόρφωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Θα πράξει, λοιπόν, οτιδήποτε είναι απαραίτητο ώστε να υπερασπιστεί τις αδιαφιλονίκητες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τα αναφαίρετα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Ευελπιστούμε στις δέουσες ενέργειες από μέρους σας.

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γ. Γραμματέας

 

          Νικόλαος Βουδρισλής                               Νικόλαος Ράμμος»