«Στο σκοτάδι» βρίσκονται χιλιάδες επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι ή και άνεργοι

Που έλαβαν αμοιβή για περιστασιακή εργασία με αποδείξεις δαπανών/τίτλους κτήσης!

– Οι αμειβόμενοι με αποδείξεις δαπάνης δεν γνωρίζουν, τι ισχύει, αναφορικά με τις ασφαλιστικές τους εισφορές!

-Φοροτεχνικοί και λογιστές ζητούν από το Υπουργείο Εργασίας άμεση τροποποίηση του Νόμου ώστε να καταστεί σαφές, αν συμπεριλαμβάνονται ή εξαιρούνται οι τίτλοι κτήσης από τις ασφαλιστικές εισφορές!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Στο «σκοτάδι» εξακολουθούν να βρίσκονται χιλιάδες επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι ή και άνεργοι στην Ελλάδα, που έλαβαν από το 2015 αμοιβή με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης), καθώς ουδείς γνωρίζει,τι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να καταβάλουν για τα εισοδήματα που έλαβαν.

Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, που επικαλούνται πληροφορίες από έγκυρες πηγές και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να καταβάλλεται εισφορά αντίστοιχη με εκείνη, που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι αμείβονται με μπλοκάκι, τιμολόγιο ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Ωστόσο, στελέχη του Υπουργείου Εργασίαςάφησαν να εννοηθεί, ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών, δεν θα αποσταλούν ειδοποιητήρια και δεν θα υποβληθούν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, από όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης.

Τα παραπάνω αφήνουν παράθυρο για την εξαίρεσή τους από ένα σημαντικό βάρος καταβολής εισφορών τουλάχιστον 26,95%, αλλά και συνθήκες υποκατάστασης της αμοιβής με μπλοκάκι από την αμοιβή με τίτλους κτήσης, ώστε να υπάρχει σημαντική ασφαλιστική ελάφρυνση.

Ξεκαθαρίζεται, πάντως, ότι δεν απαλλάσσεται κανένας μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας, που έχει εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το ποσό, που εισπράττει μέσω απόδειξης δαπάνης. Το πρόβλημα είναι, στο τι θα ισχύσει για ανέργους ή συνταξιούχους, που δεν έχουν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα πέραν της περιστασιακής, με την οποία απέκτησαν άπαξ εισόδημα, μέσω τίτλου κτήσης.

Άγνωστο, επίσης, παραμένει και το πώς θα αντιμετωπιστεί ασφαλιστικά αλλά και πότε θα καταβάλλονται εισφορές για το εισόδημα αυτό. Εξάλλου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ειδικός κωδικός, που να δηλώνονται τα συγκεκριμένα εισοδήματα.

Για τον λόγο αυτόν, φοροτεχνικοί και λογιστές ζητούν από το Υπουργείο άμεση τροποποίηση του Νόμου ώστε να καταστεί σαφές, αν συμπεριλαμβάνονται ή εξαιρούνται οι τίτλοι κτήσης από τις ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, έχουνγίνει εισηγήσεις ώστε το θέμα της περιστασιακής απασχόλησης να λυθεί με το εργόσημο, ώστε να περιοριστούν οι τίτλοι κτήσης.