20.7 C
Berlin, DE
Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
Ετικέτες Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ετικέτα: Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ελληνική ιθαγένεια και β’ γάμος προγόνου

Του Χρήστου Ηλιόπουλου Πολλοί είναι οι ελληνικής καταγωγής ομογενείς που έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδος, όπως στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και σε πολλές άλλες χώρες, που επιθυμούν να αποκτήσουν Ελληνικό διαβατήριο. Βασική προϋποθεση για να συμβεί αυτό είναι να εντοπίσουν σε Δήμο στην Ελλάδα την εγγραφή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων τους ή του παππού ή της γιαγιάς […]

Καταχρηστική διεκδίκηση ακινήτου

Του Χρήστου Ηλιόπουλου Ο κανόνας είναι ότι ο κύριος ακινήτου δικαιούται να το εξουσιάζει, να το απολαμβάνει και να το χρησιμοποιεί κατά βούληση, χωρίς να εμποδίζεται από άλλον, μη κύριο. Σε περίπτωση δε προσβολής της κυριότητάς του, ασκεί, μεταξύ άλλων, την διεκδικητική αγωγή στα δικαστήρια, για να αναγνωρισθεί […]

Το θετό τέκνο κληρονομεί τέσσερις γονείς!

Του Χρήστου Ηλιόπουλου Η υιοθεσία είναι ένα γεγονός με πολύ σημαντικές συνέπειες όχι μόνο στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των εμπλεκομένων, αλλά και στις νομικές σχέσεις του τέκνου, τόσο με την οικογένεια των φυσικών του γονέων, όσο και με τους θετούς γονείς. Μέχρι το 1996 ο νόμος στην Ελλάδα όριζε ότι παρά την νομική συντέλεση της υιοθεσίας, οι σχέσεις του υιοθετημένου τέκνου με τους φυσικούς γονείς του παραμένουν αμετάβλητες, πράγμα που σήμαινε […]

Καταδίκη της Ελλάδος για βραδεία απονομή δικαιοσύνης

Του Χρήστου Ηλιόπουλου Η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι συνήθως ιδιαιτέρως αργή, σε κάποιες δε περιπτώσεις οι καθυστερήσεις συνιστούν παραβίαση των διεθνώς ανεγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό συμβαίνει ειδικώς με την παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου […]

Για να μην σας φορολογούν διπλά ΗΠΑ και Ελλάδα

Του Χρήστου Ηλιόπουλου Με αφορμή την δυσαρέσκεια αρκετών ομογενών προς τις ελληνικές φορολογικές αρχές για άδικη επιβολή φόρου, για ακίνητα ή αυτοκίνητα που αγόρασαν στην Ελλάδα, με χρήματα που είχαν κερδίσει στις ΗΠΑ, αναφέρουμε μερικές απλές συμβουλές για την αποφυγή διπλών επιβαρύνσεων των ομογενών […]

Πώς κερδίζετε την κυριότητα ακινήτου

Χρήστος Ηλιόπουλος Κτήση κυριότητος ακινήτου επιτυγχάνεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη (αγοράς, αποδοχής δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας), υπό τον αυστηρό όρο της μεταγραφής αυτής στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, είτε με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. Χρησικτησία είναι η άσκηση φυσικής εξουσίας επί του ακινήτου επί δέκα έτη (τακτική) ή είκοσι έτη […]

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από συγκύριο ακινήτου

Του Χρήστου Ηλιόπουλου Όταν περισσότεροι του ενός μοιράζονται την κυριότητα ενός ακινήτου, ο καθένας τους έχει δικαίωμα να λαμβάνει μερίδιο από την απόλαυση του ακινήτου, π.χ. να διαμένει σ’ αυτό, ή από την εκμετάλλευση αυτού, π.χ. να λαμβάνει το ποσοστό του από το μίσθωμα που αποφέρει. Εάν δηλαδή το ακίνητο, που είναι μισθωμένο με μηνιαίο μίσθωμα 800 ευρώ, ανήκει στον πατέρα κατά το 2/8 εξ αδιαιρέτου και από 3/8 στο καθένα από τα δύο του παιδιά, ο πατέρας δικαιούται 200 ευρώ […]

Άκυρη η εικονική πώληση ακινήτου

Του Χρήστου Ηλιόπουλου Για την μεταβίβαση (πώληση, δωρεά, κλπ.) ακινήτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή αυτού στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολογικό γραφείο. Απαιτείται επίσης οι δηλώσεις βουλήσεως των συναλλασσομένων να είναι αληθείς […]

Εγώ και η … Κούκα μου

Του Ηλία Ηλιόπουλου. Συνέβαινε σχεδόν πάντοτε, κυρίως στα μικρά χωριά, με τις φτωχές οικογένειες, που δεν είχαν και πολλά παιδιά. Φεύγανε όλα για την κοντινότερη πόλη ή την πρωτεύουσα ή το εξωτερικό για μια καλύτερη τύχη. Μένανε οι γονείς «δυο κούκοι».

Συγκυριότητα και χρησικτησία

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*, bm-bioxoi@otenet.gr, ktimatologiolaw@yahoo.gr. Τα εκατομμύρια των Ελλήνων ομογενών που ζουν μονίμως εκτός Ελλάδος, αλλά έχουν περιουσία στην Πατρίδα, μας υποχρεώνουν να επιμένουμε σε θέματα χρησικτησίας, δεδομένου του τεράστιου ενδιαφέροντός τους για το θέμα. Οι κύριοι ακινήτων στην Ελλάδα, που δεν έχουν την δυνατότητα να τα επισκέπτονται...

Μεταβίβαση και διανομή αυθαιρέτου

Του Χρήστου Ηλιόπουλου* bm-bioxoi@otenet.gr ktimatologiolaw@yahoo.gr. Η ανέγερση αυθαιρέτων είναι στην Ελλάδα μία εκτεταμένη πρακτική, κατά της οποίας το κράτος έχει στραφεί με πολλούς νόμους, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Συνέπεια της αδυναμίας του κράτους να ελέγξει την αυθαίρετη δόμηση είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η άναρχη διαμόρφωση πόλεων...

Ψηφίστηκαν κατεπειγόντως

Νέα μέτρα στην φορολογία και τα εργασιακά. Του Χρήστου Ηλιόπουλου* bm-bioxoi@otenet.gr. Ψηφίστηκαν από την Βουλή με ασυνήθιστα ταχείες διαδικασίες σειρά νομοσχεδίων της ελληνικής κυβερνήσεως, που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του κράτους, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις (ευκολώτερες απολύσεις, μειώσεις μισθών, απόλυση...

Πληρεξούσιο αποδοχής κληρονομίας μόνο ή και πωλήσεως;

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*, bm-bioxoi@otenet.gr. Όταν κάποιος κάτοικος εξωτερικού δικαιούται μίας κληρονομίας στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τρόπος να την αποκτήσει, δηλαδή να μεταβιβάσει στην κυριότητά του ολόκληρα ή μέρος των ακινήτων, τραπεζικών λογιαριασμών ή κινητών της κληρονομίας, είναι με πληρεξούσιο που υπογράφει είτε στο Προξενείο είτε σε...

Ακύρωση γονικής παροχής για συμπλήρωση νόμιμης μοίρας

Του Χρήστου Ηλιόπουλου* ktimatologiolaw@yahoo.gr Συμβαίνει συχνά οι κληρονόμοι να ερίζουν για το ποσοστό και την αξία του μεριδίου που ο καθένας τους λαμβάνει από την κληρονομία. Οι διαμάχες και οι αμφισβητήσεις επιτείνονται όταν υπάρχει διαθήκη, στην οποία δεν αναφέρεται (δηλαδή παραλείπεται) ένα τέκνο ή ο...

Καταργήθηκε η απαλλαγή φόρου α’ κατοικίας για ομογενείς, ισχύει για αλλοδαπούς!

Του Χρήστου Ηλιόπουλου* bm-bioxoi@otenet.gr Οι Έλληνες ομογενείς που ζουν στο εξωτερικό συχνά εκφράζουν το παράπονο ότι δεν τυγχάνουν της αρμόζουσας προστασίας από το ελληνικό κράτος. Ένα κράτος που δεν μπόρεσε να τους διατηρήσει στην αγκαλιά του πριν από αρκετές δεκαετίες, αφήνοντάς τους να μεταναστεύσουν σε ξένες...

Καταδίκη φαρμακοβιομηχανίας για θάνατο ασθενούς

Του Χρήστου Ηλιόπουλου * bm-bioxoi@otenet.gr, ktimatologiolaw@yahoo.gr Οι συνεχείς και μεγάλες ανακαλύψεις φαρμακευτικών ουσιών, που είναι προϊόν επίμονης και πανάκριβης έρευνας των φαρμακευτικών εταιρειών, συμβάλλει σημαντικά στην προστασία της υγείας εκατομμυρίων ανθρώπων, στην παράταση του προσδόκιμου ζωής και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών. Ενίοτε, ωστόσο, παρατηρούνται παρανέργειες των...

Κληρονομιά μόνο με χρέη; Όχι, ευχαριστώ!

Του Χρήστου Ηλιόπουλου* bm-bioxoi@otenet.gr Το να είσαι κληρονόμος είναι, συνήθως, καλό πράγμα. Ενίοτε, ωστόσο, μπορεί να είναι μία ανεπιθύμητη εξέλιξη. Αυτό το τελευταίο συμβαίνει όταν η κληρονομιά που κάποιος δικαιούται δεν έχει ουσιαστική αξία, δεν έχει δηλαδή θετικό περιεχόμενο, αλλά έχει μόνο χρέη, ή τα χρέη...

Ο παππούς και η γιαγιά είχαν περιουσία στην Ελλάδα

Του Χρήστου Ηλιόπουλου* bm-bioxoi@otenet.gr ktimatologiolaw@yahoo.gr Εκατομμύρια είναι οι Έλληνες ομογενείς, των οποίων οι γονείς ή οι παππούδες είχαν μεταναστεύσει στις νέες τους πατρίδες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νότιο Αφρική, Γερμανία κλπ) και οι οποίοι στην Ελλάδα, εκτός από την φτώχεια τους, άφησαν και μικρές ή μεγάλες περιουσίες. Οι περιουσίες...

Έλλην πολίτης, κατηγορούμενος σε άλλη χώρα, δεν εκδίδεται (πλην Ευρώπης)

Του Χρήστου Ηλιόπουλου * bm-bioxoi@otenet.gr, ktimatologiolaw@yahoo.gr Η βασική αρχή που ισχύει στην Ελλάδα είναι ότι οι ελληνικές αρχές δεν εκδίδουν σε άλλη χώρα Έλληνα υπήκοο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκζητούμενος είχε την ελληνική ιθαγένεια κατά τον χρόνο που, κατά την αποδιδόμενη κατηγορία, τέλεσε την...

Ευρωπαϊκή καταδίκη της Ελλάδος για στέρηση ψήφου ομογενών

Του Χρήστου Ηλιόπουλου* Αθήνα, 13.07.2010. Με μία πολύ πρόσφατη απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η Ελλάδα παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 1ο πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει εισάγει την προβλεπόμενη από το ελληνικό...

Αποζημίωση για καθυστέρηση ή ματαίωση πτήσης

Του Χρήστου Ηλιόπουλου * bm-bioxoi@otenet.gr, ktimatologiolaw@yahoo.gr Τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν πλέον μία συνηθισμένη δραστηριότητα για πολλούς ανθρώπους, για επαγγελματικούς λόγους ή για διακοπές και αναψυχή. Η τιμή τους σε γενικές γραμμές έχει γίνει πιο προσιτή στον μέσο καταναλωτή και γι’ αυτό όλο και περισσότεροι...

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

21,280ΥποστηρικτέςΚάντε Like
760ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
Μετάβαση στο περιεχόμενο