Σε όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους!
-Τα δικαιολογητικά και το κόστος που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας!

Σύμφωνα με την Νομοθεσία, που ισχύει στην Ελλάδα, απαιτείται η ανανέωση των ερασιτεχνικών διπλωμάτων οδήγησης σε όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους!
Συγκεκριμένα, όλα τα ερασιτεχνικά διπλώματα χρειάζονται ανανέωση, όταν ο κάτοχός τους συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ από εκεί και μετά, η διαδικασία της ανανέωσης πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τρία χρόνια. Μάλιστα, μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η άδεια οδήγησης πρέπει να ανανεώνεται ανά δύο χρόνια. Για την ανανέωση από τα 65 και άνω απαιτείται ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο, ενώ για όσους έχουν ηλικία 80 ετών και πάνω, χρειάζεται επιπλέον ιατρική γνωμάτευση, τόσο από ψυχίατρο, οσο και ωτορινολαρυγγολόγο.

Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια Υπηρεσία

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομιστούν, είναι τα εξής:
-Φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά
-Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα ή Διαβατηρίου σε ισχύ
-Το δίπλωμα οδήγησης.
-Βιβλιάριο Υγείας
-Α.Φ.Μ.
-Υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο της κατοικίας και αίτηση, όπου θα αναγράφεται, ότι αιτείται την ανανέωση διπλώματος, επικυρωμένες και οι δυο
-Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης, η οποία δίνεται είτε από τα ΚΕΠ είτε από την Αστυνομία.

Το χρηματικό κόστος της ανανέωσης

Η όλη διαδικασία έχει και κάποιο χρηματικό κόστος, που υπερβαίνει τα 100 ευρώ και το οποίο αναλυτικότερα έχει ως εξής:
-Δύο παράβολα των 25 ευρώ έκαστο, από Δημόσιο Ταμείο για τον παθολόγο και τον οφθαλμίατρο
-Ποσό 20 ευρώ για την αμοιβή και των δύο ιατρών
-Παράβολο 30 ευρώ για την έκδοση του νέου διπλώματος
-Παράβολο 18 ευρω για την παραλαβή διπλώματος.
Τα παράβολα μπορούν να πληρωθούν, είτε στην Εφορία, είτε σε Τράπεζα, αφού πρώτα παραληφθεί το σχετικό διαβιβαστικό από το ΚΕΠ.