Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ως ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται κατά μεν την θερινή περίοδο οι ώρες από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 η ώρα, ενώ κατά την χειμερινή περίοδο, οι ώρες από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30 η ώρα

-Χρήσιμες συμβουλές από παράγοντες Κυνηγετικών Συλλόγων και φορέων για την τήρηση της ελληνικής Νομοθεσίας, αναφορικά με την κατοχή κυνηγετικών όπλων!

Την ιδιαίτερη προσοχή στην Νομοθεσία, που ισχύει στην χώρα μας, αναφορικά με την κατοχή κυνηγετικών όπλων, εφιστούν παράγοντες Κυνηγετικών Συλλόγων και φορέων, στην προσπάθειά τους να ενημερώσουν τους κυνηγούς και όλους, όσους κατέχουν διάφορα κυνηγετικά όπλα, σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, σύμφωνα με τον Νόμο 4249/2014, όποιος έχει αδήλωτο κυνηγετικό όπλο, πρέπει να το δηλώσει για να πάρει άδεια, ενώ όποιος έχει κυνηγετικό όπλο με ληγμένη άδεια, πρέπει να την ανανεώσει, το δυνατόν συντομότερα.
Δίδεται περιθώριο δύο ετών για την σχετική διαδικασία και εφ’όσον γίνει οικειοθελώς από τον πολίτη, καθορίζεται παράβολο, ύψους 30 ευρώ.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δύο ετών, οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια γίνει έλεγχος (έστω και της Τροχαίας), και ο τερματικός της Αστυνομίας δείξει, ότι ο ελεγχόμενος έχει κάποιο αδήλωτο κυνηγετικό όπλο ή κυνηγετικό όπλο με ληγμένη άδεια κατοχής, ο ελεγχόμενος υφίσταται τις σοβαρότατες συνέπειες του ισχύοντος Νόμου. Δηλαδή συλλαμβάνεται επί τόπου, γίνεται προσαγωγή του στο κοντινότερο Τμήμα Ασφαλείας, γίνεται δικογραφία σε βάρος του και δικάζεται στο Αυτόφωρο, ενώ μέχρι την δίκη του πρέπει να παραμείνει κρατούμνος στο κρατητήριο.
Σε περίπτωση, που το Δικαστήριο τον κρίνει ένοχο, η ποινή του θα είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, που μπορεί, βέβαια, να μετατραπεί σε χρηματική, ή να είναι με αναστολή, εφ’ όσον δεν υπάρχουν άλλα νομικά κωλύματα.

Η ποινή, που αφορά την παραβίαση του Νόμου περί όπλων, καταχωρείται στο ποινικό μητρώο του καταδικασθέντος και αυτό επιφέρει αυτόματη ανάκληση όλων των χορηγηθεισών αδειών κατοχής όπλων, που του έχουν χορηγηθεί, καθώς και απαγόρευση χορήγησης νέας άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου!

Πέραν, όμως, από την ψυχική φόρτωση και την ταλαιπωρία του, το ή τα όπλα του κατάσχονται, ο ίδιος επιβαρύνεται με ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (για παράβολα, δικηγόρο, μεροκάματα κλπ.) και το κυριότερο, η ποινή αυτή και κάθε ποινή, που αφορά την παραβίαση του Νόμου περί όπλων, καταχωρείται στο ποινικό του μητρώο. Έτσι, αφ’ ενός μεν ανακαλούνται αυτόματα όλες οι χορηγηθείσες άδειες όπλων, που του έχουν χορηγηθεί και αφ’ετέρου, δεν του ξαναχορηγούνται νέες άδειες κατοχής κυνηγετικού/-ων όπλου/-ων.
Όπως επισημαίνεται, όμως, έχουν καταγραφεί και περιστατικά, κατά τα οποία, κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υπέστησαν ανάλογες ταλαιπωρίες, παρά το γεγονός, ότι δήλωσαν νόμιμα και κανονικά το ή τα όπλα τους, ή ανανέωσαν την άδειά τους, επειδή -εξαιτίας κάποιου λάθους-, δεν καταχωρήθηκε η δήλωση ή η ανανεωθείσα άδεια στον τερματικό της Αστυνομίας!
Έτσι, π.χ. υπήρξαν περιπτώσεις, που εμφανίστηκε στον τερματικό ο αριθμός του κυνηγετικού όπλου, που κατείχε κάποιος νόμιμα, ως αδήλωτο η ληγμένης αδείας, επειδή εκ παραδρομής κάποιος εκ των χειριστών πέρασε ένα γράμμα ή ένα ψηφίο λάθος ή πέρασε το γραμματικό μέρος του αριθμού ως αριθμητικό πχ αντί Ο 56847 ως 056847!
Δίδεται, λοιπόν, η συμβουλή σε όσους κατέχουν κυνηγετικά όπλα, προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις και ταλαιπωρίες, να φροντίσουν να τα δηλώσουν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και επίσης να ελέγξουν, στο οικείο Τμήμα Ασφαλείας, αν όλα, όσα αφορούν τα όπλα αυτά (π.χ. δήλωση, αγοραπωλησία, αριθμός όπλου κλπ.) έχουν καταχωρηθεί σωστά και δεν εμφανίζεται κάποια εκκρεμμότητα στον τερματικό της Αστυνομίας.

astynomia

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ