Τα παιδιά αλλοδαπών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση, είτε των 9 τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε των 6 τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να προσμετράται η εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο!

-Ποιοί μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου!

Το νομοθετικό πλαίσιο, που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, καλείται να κρίνει και πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας!
Υπενθυμίζεται, ότι το 2013 η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄αριθμ. 460/2013 απόφασή της είχε κρίνει αντισυνταγματικό το νομικό καθεστώς που ίσχυε τότε για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με τον νεότερο, όμως, Νόμο υπήρξαν αλλαγές και θεσπίστηκαν νέες προϋποθέσεις απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ειδικότερα, νομοθετήθηκε, ότι ελληνική ιθαγένεια μπορούν να αποκτήσουν:
1) Παιδιά αλλοδαπών υπηκόων, που γεννιούνται στην χώρα μας, έχουν εγγραφεί στην Α΄ τάξη Ελληνικού Δημοτικού σχολείου και συνεχίζουν να παρακολουθούν το σχολείο, όταν θα υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Παράλληλα, ορίζεται από τον Νόμο, ότι πρέπει τουλάχιστον, ο ένας γονέας του παιδιού να διαμένει μόνιμα στην χώρα μας επί 5 χρόνια πριν την γέννηση του παιδιού και εάν το παιδί γεννήθηκε πριν την πενταετία, τότε πρέπει να διαμένει 10 χρόνια στην Ελλάδα. Αναγκαία προϋπόθεση, βέβαια, είναι επιπρόσθετα είναι και οι δύο γονείς να είναι νόμιμα στην πατρίδα μας, ανεξάρτητα εάν διαμένει μόνον ο ένας εδώ.

Τα παιδιά αλλοδαπών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση, είτε των 9 τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε των 6 τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να προσμετράται η εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο!

2) Παιδιά αλλοδαπών, που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην χώρα μας οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση, είτε των 9 τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε των 6 τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να προσμετράται η εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο.
3) Ενήλικες αλλοδαποί, που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην χώρας μας και είναι απόφοιτοι Τμήματος ή Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφ’ όσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού σχολείου στην χώρα μας.
Στο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό την Προεδρία της Συμβούλου Επικρατείας, κας Αικατερίνης Χριστοφορίδου και με εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας, Κωνσταντίνο Κουσούλη, συζητήθηκαν τέσσερις αιτήσεις εκλογέων πολιτών, που στρέφονται κατά αποφάσεων Γενικών Γραμματέων διαφόρων Περιφερειών, με τις οποίες διαπιστώθηκε η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών και παιδιών αλλοδαπών (κατά κανόνα Αλβανών) οι οποίοι διαμένουν σε διάφορους νομούς.
Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ