-Οι φαινομενικές απώλειες από τον εκτροχιασμό των διαδικασιών στις συναλλαγές και στους ρυθμούς ανάκαμψης στην Οικονομία μας εκτιμώνται έως και στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι 2% του ΑΕΠ.
– Δυσχεραίνουν και οι όροι των συναλλαγών με τους εμπορικούς εταίρους στο εξωτερικό, καθώς μειώνονται τα ποσοστά των πραγματικών εισπράξεων έναντι της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Βαρύ τίμημα εξαιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) πλήρωσαν το 2015 οι εξωστρεφείς κλάδοι της ελληνικής Οικονομίας, ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις ανάκαμψης, που είχαν δημιουργηθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους.
Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος, προκύπτουν για τους κλάδους των εξαγωγών προϊόντων (πλην των πετρελαιοειδών), τον τουρισμό, τις μεταφορές και τις λοιπές υπηρεσίες, σε απόλυτους αριθμούς, απώλειες της τάξης των 1,88 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 11μηνο (Ιανουάριος-Νοέμβριος) του 2015, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Οι φαινομενικές απώλειες από τον εκτροχιασμό των διαδικασιών στις συναλλαγές και στους ρυθμούς ανάκαμψης στην Οικονομία εκτιμώνται ως και τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι 2% του ΑΕΠ

Οι απώλειες αυτές ανέρχονται στα 4,54 δισεκατομμύρια ευρώ, αν συμπεριληφθούν και οι εξαγωγές καυσίμων, οι οποίες, όμως, πλήττονται και από την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου (-29,8% στις τιμές εξαγωγής του 2015, σε σχέση με αυτές του 2014).
Παράλληλα, η επιβολή των capital controls ανέκοψε την δυναμική, που είχαν αποκτήσει οι περισσότεροι κλάδοι στο α’ εξάμηνο της περασμένης χρονιάς, με αποτέλεσμα οι τελικές απώλειες να είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερες.trapezes-250x160
Συγκεκριμένα, εκτιμάται, ότι, αντί απωλειών 1,88 δισεκατομμυρίων ευρώ, η ελληνική οικονομία θα παρουσίαζε αυξημένα έσοδα κατά 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι σχεδόν 1% του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, οι φαινομενικές απώλειες από τον εκτροχιασμό των διαδικασιών στις συναλλαγές και στους ρυθμούς ανάκαμψης στην Οικονομία εκτιμώνται έως και στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερες από 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

«Η παραγωγική μηχανή της Ελλάδας και οι εξωστρεφείς κλάδοι, όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές, θα πρέπει να υποστηριχθούν ενεργά, αντί να υφίστανται πρόσθετες επιβαρύνσεις σε φόρους και εισφορές, ειδικά σε συνθήκες συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής ασφυξίας»

Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη, «το μέγεθος των επιπτώσεων των κεφαλαιακών ελέγχων από την ανατροπή της κανονικότητας στην Οικονομία και ειδικά στους εξωστρεφείς κλάδους της, ξεπερνάει τις νέες απαιτήσεις των δανειστών για περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή το 2016 και δυσχεραίνει την εξεύρεση ισοδύναμων για την επίλυση μεγάλων προκλήσεων, όπως το Ασφαλιστικό. Σε περιβάλλον ασθμαίνουσας ανάπτυξης της παγκόσμιας Οικονομίας και περιορισμού των παγκόσμιων εξαγωγών, καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ η απελευθέρωση παραγωγικών δυνάμεων και η προσέλκυση επενδύσεων στην χώρα μας. Η παραγωγική μηχανή της Ελλάδας και οι εξωστρεφείς κλάδοι, όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές, θα πρέπει να υποστηριχθούν ενεργά, αντί να υφίστανται πρόσθετες επιβαρύνσεις σε φόρους, εισφορές, ειδικά σε συνθήκες συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής ασφυξίας».

Σε όλες τις εξεταζόμενες κατηγορίες εσόδων και εισπράξεων υπήρξε επιδείνωση όρων μετά τον Ιούνιο του 2015, με εξαίρεση τις εξαγωγές αγαθών

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ επί των στοιχείων της Τραπέζης της Ελλάδος, οι εξαγωγές αγαθών (εξαιρουμένων των καυσίμων) εισέφεραν στο πρώτο 11μηνο του 2015 πρόσθετα 720 εκατομμύρια ευρώ (+4,6%), σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014, ενώ ο τουρισμός άλλα 770 εκατομμύρια ευρώ (+6%).
Αντίθετα, οι εισπράξεις από πωλήσεις πλοίων μειώθηκαν κατά 400 εκατομμύρια ευρώ (-70,2%) και από μεταφορικό έργο, κυρίως λόγω της καθίζησης των εισαγωγών, κατά 2,64 δισ. ευρώ (-21,9%), ενώ τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 730 εκατομμύρια ευρώ (-18,1%).
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι σε όλες τις εξεταζόμενες κατηγορίες εσόδων/εισπράξεων υπήρξε επιδείνωση όρων μετά τον Ιούνιο του 2015, με εξαίρεση τις εξαγωγές αγαθών. Ειδικότερα, οι εξαγωγές των καυσίμων έβαιναν μειούμενες με ρυθμούς της τάξης του 25,2%, ενώ των πλοίων με -56,1%.

Χωρίς τα capital controls θα είχαν εισρεύσει στην ελληνική Οικονομία συνολικά 1,68 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα,από ότι στο σύνολο του 2014

Τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών κινούνταν ανοδικά κατά 0,3%, ενώ του τουρισμού κατά 8,4%. Μεγάλη ανατροπή καταγράφεται κυρίως στα έσοδα από μεταφορές, που, ενώ ως τα μέσα του προηγούμενου έτους αυξάνονταν με ρυθμούς της τάξης του 2,5%, στην συνέχεια κατακρημνίστηκαν (-21,9%). Αντίστοιχα, εντάθηκαν οι πιέσεις στα έσοδα από Λοιπές Υπηρεσίες (από -5,7% στο α’ εξάμηνο, σε -18,1% στο 11μηνο του έτους).
Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, με αναγωγή σε ετήσια βάση και με υπόθεση εργασίας την διατήρηση των ρυθμών εξέλιξης εσόδων/εισπράξεων του α’ εξαμήνου (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών και πλοίων), στην ελληνική Οικονομία θα είχαν εισρεύσει συνολικά 1,68 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα, από ότι στο σύνολο του 2014.
Να σημειωθεί, ότι δεν υπολογίζονται στην εξίσωση αυτή οι απώλειες της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ από τις μειωμένες εισαγωγές αγαθών (πλην καυσίμων), καθώς υπερκαλύπτονται από τις μειωμένες πληρωμές για μεταφορές (-620 εκατομμύρια ευρώ).

Δυσχεραίνουν και οι όροι των συναλλαγών με τους εμπορικούς εταίρους στο εξωτερικό, καθώς μειώνονται τα ποσοστά των πραγματικών εισπράξεων έναντι της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων

Την ίδια ώρα, δυσχεραίνουν και οι όροι των συναλλαγών με τους εμπορικούς εταίρους στο εξωτερικό. Τα στοιχεία δείχνουν, ότι μειώνονται τα ποσοστά των πραγματικών εισπράξεων έναντι της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων, όπως δηλώνεται στα τελωνεία (απαιτήσεις), ενώ με μικρότερους ρυθμούς μειώθηκαν οι προκαταβολές για εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, στο 11μηνο του 2015 η αναλογία εισπράξεων προς δηλωμένες εξαγωγές διαμορφώθηκε στο 96,27% (ή 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράξεων προς 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγών), έναντι ποσοστού 98,48% την ίδια περίοδο του 2014. Χαρακτηριστική είναι η επιδείνωση στους κλάδους πλην καυσίμων, που στο 11μηνο του 2014 εμφάνιζαν πλεόνασμα εισπράξεων (101,63%), έναντι ελλείμματος το 2015 (98,08%), λόγω της ταχύτερης αύξησης των απαιτήσεων (+8,4%) έναντι των εισπράξεων (+4,6%). Με άλλα λόγια, οι αγοραστές ελληνικών προϊόντων παρέτειναν τον χρόνο εξόφλησης των Ελλήνων εξαγωγέων κατά 3,6% ή κατά 13 ημέρες, σε σχέση με το 2014.

Οι εισαγωγείς αγαθών (πλην καυσίμων) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σκληρούς όρους, ως προς τις προκαταβολές και τις εξοφλήσεις των προμηθευτών τους από το εξωτερικό

Αντίστοιχα, οι εισαγωγείς αγαθών (πλην καυσίμων) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σκληρούς όρους, ως προς τις προκαταβολές και τις εξοφλήσεις των προμηθευτών τους από το εξωτερικό. Ειδικότερα, στο 11μηνο του 2015, οι Έλληνες εισαγωγείς είχαν καταβάλει ήδη 27,9 δισεκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια προϊόντων από το εξωτερικό, όταν από τα Τελωνεία της χώρας μας έχουν περάσει στην Ελλάδα προϊόντα αξίας 20,32 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Με άλλα λόγια, ο βαθμός κάλυψης διαμορφώθηκε στο 137,35% (από 139,2%) το 2014. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων υπολογίζει, ότι οι Έλληνες εισαγωγείς κλήθηκαν το 2015 να επισπεύσουν τις πληρωμές (ή τις προκαταβολές τους) προς τους προμηθευτές κατά 9 ημέρες νωρίτερα από ότι το 2014, επιδεινώνοντας έτσι τους όρους ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι θετικές επιδόσεις των εξαγωγών προϊόντων και του τουρισμού το 2015 επέδρασαν σημαντικά στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, που εμφανίζεται πλεονασματικό κατά 911 εκατομμύρια ευρώ

Οι θετικές επιδόσεις των εξαγωγών προϊόντων (πλην καυσίμων) και του τουρισμού είχαν, τέλος, θετικό αντίκτυπο στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, που εμφανίζεται πλεονασματικό κατά 911 εκατομμύρια ευρώ στο 11μηνο του 2015. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το 2014 η χώρα εμφάνισε πλεόνασμα 1,82 δισεκατομμυρίων ευρώ στο αντίστοιχο ισοζύγιο.
Επιπροσθέτως, οι συνολικές εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στο 11μηνο του 2015 έφθασαν τα 49,44 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τους υφιστάμενους ρυθμούς μείωσης των εισπράξεων, το έτος αναμένεται να κλείσει στο επίπεδο των 53 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2014 έκλεισε με συνολικές εισπράξεις 54,72 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,5% του ΑΕΠ της χώρας (έναντι ποσοστού 41,6% του μέσου όρου της ευρωζώνης).