-Η εξέλιξη αυτή να δημιουργεί αγωνία και μεγάλο προβληματισμό σε χιλιάδες οφειλέτες, που βρίσκονται, πλέον, μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσουν την ακίνητη ή κινητή περιουσία τους, ικανοποιεί, όμως, απόλυτα τους δανειστές!
-Τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την διαδικασία των πλειστηριασμών!

Όπως είχε ανακοινωθεί και επιβεβαιώνεται τώρα,  μετά την αναστολή της πανελλαδικής αποχής των συμβολαιογράφων, από την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, επανέρχεται για πολλούς οφειλέτες ο εφιάλτης των πλειστηριασμών, αυτή την φορά, όμως, με την ηλεκτρονική τους μορφή!
Ήδη για τις 29 Νοεμβρίου  έχουν προγραμματιστεί 18 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, οι οποίοι, εκτός απροόπτου, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Μπορεί η εξέλιξη αυτή να δημιουργεί αγωνία και προβληματισμό σε χιλιάδες οφειλέτες, που βρίσκονται, πλέον, μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσουν την ακίνητη ή κινητή περιουσία τους, λόγω της αδυναμίας τους να εξοφλήσουν τα υπέρογκα χρέη τους, ικανοποιεί, όμως, απόλυτα τους δανειστές, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα για διαπραγματεύσεις, αφού, ως γνωστόν, οι Θεσμοί ζητούν επιτακτικά να βγουν άμεσα στο «σφυρί» περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.
Τα τεχνικά κλιμάκια Κυβέρνησης και δανειστών έχουν ήδη ξεκινήσει από την Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, τις εγασίες τους στο Χίλτον και στο επίκεντρο βρίσκονται
πρωτίστως τα «κόκκινα» δάνεια και οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί.
«Το μέτρο αυτό θα φέρει πολλά πρόβατα στο μαντρί» έλεγαν πηγές των Θεσμών, εννοώντας, ότι θα αλλάξουν στάση οι συστηματικοί κακοπληρωτές, που έχουν και δεν πληρώνουν. Θεωρούν, ότι αφού εγκαταλείφθηκε η γνωστή κυβερνητική συνθηματολογία «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη», που έβρισκε ευρέα απήχηση στις λαϊκές μάζες και, πλέον, ξεπεράστηκε και το εμπόδιο της αποχής των συμβολαιογράφων, δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες για να μην ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί κατοικιών στην χώρα μας!

Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει την συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την σχετική εγγύηση, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το σχετικό πληρεξούσιο!

Σύμφωνα με την διαδικασία, που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις και πρέπει να ακολουθηθεί, ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα, ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το
πιστοποιητικό βαρών. Αυτός συντάσσει, στην συνέχεια,έκθεση για όλα αυτά.
Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, αλλά και τον χρόνο και τον τόπο του πλειστηριασμού, θα δημοσιεύεται «μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το
απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές.
Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει την συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την σχετική εγγύηση, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το σχετικό πληρεξούσιο δύο (2) εργάσιμες ημέρες, πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού, πλειοδοτικού τύπου, κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές, δηλαδή οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, έως τον χρόνο λήξης της υποβολής
προσφορών!

Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του
πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, που θα διατηρείται σε ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
Επίσης, κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με ηλεκτρονική δήλωση, αντίκλητο, που κατοικεί στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, αντίκλητος θεωρείται ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου, κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, έως τον χρόνο λήξης της υποβολής
προσφορών.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά, που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση
πέντε (5) λεπτών, εφ’ όσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

Το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού ανακοινώνεται μετά την λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ και όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμα του!

Μετά την λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων.
Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμα του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την σχετική έκθεση, κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη.
Ο υπερθεματιστής, στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ο υπερθεματιστής έχει
υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα, το αργότερο την δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με την σειρά του, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την δωδέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις, που επιβάλλει το Δημόσιο!

Η σχετική διάταξη ορίζει, ότι η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις, που επιβάλλει το Δημόσιο για την διασφάλιση των συμφερόντων του.
Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών ορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Σημειώνεται, πως ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνον για τις περιφέρειες εκείνες, που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν
πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά και η εκπλειστηρίασή τους δεν επιδέχεται καθυστέρηση.